Grécko v súčasnosti fakticky bankrotuje, ale euro je voči doláru medziročne silnejšie o 16 percent. Voči čínskemu juanu o 11 percent a voči britskej libre o 8 percent. Niečo azda nesedí? Nie, len hodnota eura pramálo súvisí s pravdepodobnosťou gréckeho, či iného bankrotu v eurozóne, ako sa to snažia vsugerovať niektorí európski politici.

Aj keď na silné závery by to chcelo riadnu ekonometrickú analýzu, postačia snáď aj nasledujúce dva grafy. Prvý vyjadruje pravdepodobnosť gréckeho bankrotu od začiatku roka 2009 v takzvaných CDS. Druhý mapuje výmenný kurz eura k doláru, ako aj k váženému priemeru mien troch hlavných obchodných partnerov Eurozóny (Británia, USA, Čína) - na tom istom časovom horizonte (hint: krivka smerujúca nahor indikuje posilňovanie eura).

Grécko euro neohrozuje

Zdroj: Prvý graf prepožičaný z webu, druhý vytvorený z dát Eurostatu.

Vidíme, že medzi dvoma vybranými premennými žiadny silný súvis neexistuje. V roku 2009 euro silno posilňovalo pri konštantne nízkych gréckych úrokových prirážkach. Pred rokom v čase prvej gréckej krízy do júna oslabovalo. A odvtedy zasa rastie - napriek tomu, že stále rastie aj pravdepodobnosť gréckeho defaultu vnímaná finančnými trhmi (napriek eurovalu, eurovalu II...).

Týmto samozrejme nechcem povedať, že situácia v Grécku euro neovplyvňuje vôbec. Áno, ak by Grécko konečne vyhlásilo, že tretinu dlhu veriteľom nezaplatí, niektoré banky v Európe by to položilo a hospodársky rast by sa spomalil. Ale pre hodnotu či nebodaj existenciu eura situácie blízke bankrotu niektorého z členov veľa neznamenajú. Aspoň tak možno interpretovať z hore uvedených kriviek.

Inšpirácia k blogu: (podľa mňa) nešťastná dnešná Shootyho karikatúra, zobrazujúca euro rútiace sa v gréckej kríze z kopca.