Ako slepé kura k zrnu. Asi tak ide ministrovi práce Jánovi Richterovi "karta" v znižovaní miestnej miery nezamestnanosti. Šéf rezortu zamestnanosti si do volieb stanovil cieľ, aby sa miestny podiel nezamestnaných vyrovnal priemeru v eurozóne. Historicky bola slovenská nezamestnanosť pritom vždy vyššia.

Slovenskému dobiehaniu európskeho priemeru však za posledné roky viac dopomohol nárast miery nezamestnanosti v eurozóne (Grécko, Španielsko a iné krajiny), ako znižovanie počtu ľudí bez práce v SR. To, že ide o dlhodobý trend a nie zásluhu Jána Richtera, zasa hovorí graf, ktorý pri časovej osi naznačuje aj volebné obdobia predchádzajúcich ministrov práce: Jozefa Mihála i koniec úradu Viery Tomanovej. Aj počas ich šéfovania sa situácia na Slovensku s európskou vyrovnávala.

Graf týždňa: Richterov cieľ je v roku 2016 dosiahnuteľný

Zdroj: Eurostat, autor

V budúcom roku by znižovaniu miery nezamestnanosti mohlo pomôcť zavedenie odpočítateľnej odvodovej položky, ako aj súbeh dávok v hmotnej núdzi a príjmov zo zamestnania. Prvé opatrenie zlacní zamestnávanie nízkopríjmových skupín obyvateľstva s mesačnou mzdou do 570 eur. Druhé im zasa zvýši motiváciu zamestnať sa, keďže sociálne dávky budú strácať s dodatočným príjmom iba postupne. Obe opatrenia pritom podľa informácií TRENDU vyšli z iniciatívy Ministerstva financií a nie Ministerstva práce.

Ak by pokračoval pokrízový trend od roku 2010, slovenská miera nezamestnanosti by sa mohla vyrovnať priemeru v menovej únii už koncom budúceho roku (trend znižovania rozdielu meraný v štandardných odchýľkach od priemeru), respektíve koncom roku 2016 (trend znižovania rozdielu v percentuálnych bodoch). 

Viac o výhľade na budúci rok prinesie tradičná príloha TRENDU Slovensko a svet v roku 2015, ktorá bude súčasťou nášho budúcotýždňového čísla.