Transformácia vianočného príspevku vyplácaného niektorým dôchodcom na trinásty dôchodok bude znamenať zvýšenie dane z príjmu  pracujúcich dôchodcov - príjemcov doterajšieho vianočného príspevku.

Predseda strany SMER v prejave na programovej konferencií povedal: "Určite pristúpime k transformácii, k zmene tzv. vianočného príspevku na čiastočný trinásty dôchodok".

Znie to dobre. Dôchodcovia budú mať trinásť dôchodkov. Ten trinásty síce bude zrejme len v rozmedzí od 49,80 eur do 66,39 eur ale bude to trinásty dôchodok, nie akýsi vianočný príspevok. Bude to však mať nepríjemný dopad na pracujúcich dôchodcov - zaplatia štátu vyššiu daň.

Podľa zákona o dani z príjmov pracujúci dôchodca - poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku - nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti "na daňovníka" vo výške 4025,70 eur (§ 11 ods. 7). Ak jeho úhrnný dôchodok za rok 2010 je nižší ako 4025,70 eur, zníži si základ dane o sumu danú ako rozdiel 4025,70 a úhrnnej sumy jeho dôchodku.

Napríklad dôchodca, ktorý počas roku 2010 poberá starobný dôchodok 250 eur mesačne a popri tom si na brigádach zarobí 200 eur mesačne, zaplatí za rok 2010 daň výpočtom:

Nezdaniteľná časť = 4025,70 - 12 x 250 (dvanásť dôchodkov) = 4025,70 - 3000 = 1025,70

Daň = 19% z (12 x 200 - 1025,70) = 19% z (2400 - 1025,70) = 19% z 1374,30 eur = 261,11 eur

Tento dôchodca dostane vianočný príspevok (ak sa jeho výška oproti roku 2009 nezmení) 58,09 eur.

Ak by sa vianočný príspevok transformoval podľa predstavy Roberta Fica na trinásty dôchodok, tento dôchodca by za rok 2010 zaplatil vyššiu daň.

Nezdaniteľná časť = 4025,70 - 12 x 250 (dvanásť riadnych dôchodkov) - 58,09 (trinásty dôchodok) = 4025,70 - 3058,09 = 967,61

Daň = 19% z (12 x 200 - 967,61) = 19% z (2400 - 967,61) = 19% z 1432,39 eur = 272,15 eur

Ak sa vianočný príspevok zmení na trinásty dôchodok, daň sa zvýši o 11,04 eur. Je to vlastne 19% zo sumy doterajšieho vianočného príspevku.

Nie je to nič prekvapujúce: Robert Fico a strana SMER postupujú tak, ako sme ich za uplynulé štyri roky poznali. Plné ústa "sociálneho štátu" a "zachovania sociálnych štandardov", pri detailnejšom pohľade však ako obvykle zistíme, že ak aj Fico niekomu pridá, súčasne mu fakticky zabráni pracovať - inak o "sociálne štandardy" príde.

O tom by vedeli najlepšie rozprávať mamičky (ne)poberajúce "zvýšený" rodičovský príspevok...