Dva roky po spustení eZdravia: žiadna katastrofa sa nekonala

Zdroj: Zdroj: NCZI

Systém eZdravie minulý týždeň získal hlavnú cenu na kongrese ITAPA 2019 za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska. Ocenenie si odnieslo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a konzorcium dodávateľských firiem - Asseco Central Europe, Beset, Lynx, LeikTec a NESS Slovensko.

V januári 2018, keď sa eZdravie spúšťalo, som poskytol rozhovor Hospodárskym novinám. Uplynuli takmer dva roky a bolo by užitočné vrátiť sa k tejto téme a pozrieť sa na eZdravie a jeho realizáciu s odstupom času.

Začiatky sprevádzala nedôvera

Pri pohľade späť sa dajú odlíšiť dve obdobia projektu. To prvé sa začalo asi pred 12 rokmi a bolo sprevádzané opakovanými signálmi o problémoch. Druhé obdobie sa začalo v roku 2016 a trvá dodnes.

Najvýznamnejším momentom druhého obdobia bolo uvedenie eZdravia do prevádzky začiatkom roka 2018. Počas spustenia systému sa v médiách intenzívne riešilo, čo všetko na eZdraví nefunguje, proti jeho implementácii sa postavili lekárske záujmové združenia, obavy vyjadrovali niektorí politici, odborné zdravotnícke asociácie považovali eZdravie za nefunkčné a predpovedali kolaps ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na dlhé obdobie od začiatku plánovania eZdravia až po jeho spustenie bola nedôvera verejnosti a médií pochopiteľná.

Po spustení mali počiatočné problémy hlavne ambulantní lekári a špecialisti, ktorí sa nedokázali pripojiť do systémov alebo nedokázali systém používať, no zároveň treba dodať, že mnohí eZdravie odmietali principiálne.

Katastrofa sa nekonala

V čase spustenia eZdravia som absolvoval niekoľko  rozhovorov s predstaviteľmi NCZI a usúdil som, že problémy s eZdravím nesúvisia s aktuálnym stavom projektu či jeho funkcionalitou. Skôr boli príznakmi akýchsi „detských chorôb“.

Na začiatku bolo do eZdravia  naraz pripojené veľké množstvo ambulancií a všetky nemocnice, a aj vzhľadom na to, že išlo o zásadnú a masívnu zmenu, počiatočná nespokojnosť niektorých lekárov a chyby, ktoré sa počas jeho spustenia vyskytli, boli prirodzené. Pri projektoch takýchto obrovských rozmerov sa im prosto nedá vyhnúť.

Uplynuli teda takmer dva roky a musím skonštatovať, že moje predpoklady sa naplnili. V krátkej dobe dosiahneme 100 miliónov evidovaných eReceptov, v systéme máme približne 31 miliónov správ z vyšetrení, informačný systém eZdravie lekári aj nemocnice používajú a prináša to, čo sa od neho očakáva. Množstvo mienkotvorných lekárov zmenilo názor na projekt a ani na verejnosti naň nedajú dopustiť.

Je zaujímavé porovnať eZdravie s inými krajinami, ktoré sú veľkosťou a centralizovanou formou riadenia zdravotnej starostlivosti podobné Slovensku. Lídrom v e-zdravotníctve je nesporne Portugalsko. Chorvátsko a Fínsko taktiež majú rozvinutejší systém elektronického zdravotníctva, avšak rozvoj im uľahčuje existencia jedinej zdravotnej poisťovne. Niekdajšími lídrami boli Dáni. Tí majú v súčasnosti systém porovnateľný s tým naším. Zhruba rovnako ako my sú na tom ešte Gréci a Maďari. V porovnaní s Českom, Írskom a Bulharskom sme na tom lepšie.

Prečo to tak dlho trvalo?

V mapovaní histórie eZdravia nechcem opomenúť problémy s jeho viac ako desaťročným vývojom. Svojho času sa tvrdilo, že eZdravie je systém vymyslený „informatikmi pre informatikov“, lekári do jeho príprav neboli vtiahnutí a dostatočne sa neprihliadalo na ich potreby. Myslím, že v tejto chvíli už nie je podstatné, odkiaľ iniciatíva prišla – systém elektronického zdravotníctva sa nasadzuje vo všetkých európskych krajinách, nikde sa to neobišlo bez počiatočných problémov a všade je to v konečnom dôsledku dôležitý a vysoko prínosný projekt.

NCZI v období po roku 2016 vtiahlo do komunikácie o eZdraví lekárov aj zdravotné poisťovne. Naštartovalo dialóg o prioritách dôležitých stakeholderov v zdravotníckom sektore. Snažilo sa nájsť  riešenia, ktoré bola ochotné akceptovať každá zainteresovaná strana. Paralelne s tým prebiehala príprava kľúčovej legislatívy, bez ktorej sa systém takýchto obrovských rozmerov implementovať prosto nedá.

NCZI riešilo aj ďalšiu dôležitú vec, ktorá je tŕňom v päte štátneho IT: dôležitosť ľudských zdrojov. Posilnilo projektový tím, predovšetkým o schopných biznis analytikov, čiže ľudí, ktorí dokážu interpretovať požiadavky a potreby zdravotníkov, poisťovní či nemocníc do jazyka informatikov.

Zdá sa, že NCZI je jednou z tých štátnych organizácii, kde pochopili, aké je dôležité mať kvalitne vystavaný tím šikovných ľudí, ktorí svojej robote rozumejú a sú za ňu adekvátne platení. Bez toho sa úspešné štátne IT projekty robiť nedajú.

Čo bude ďalej?

eZdravie je masívny systém a pracuje s takým obrovským množstvom dát, že bude nutne potrebovať posilnenie hardvérových parametrov, na mieste je aj otázka migrácie do cloudu. Zároveň sa pripravuje množstvo nových funkcionalít, ktoré bude treba implementovať - zrušenie tlače opiátových receptov, elektronické Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,  zastupovanie lekárov, prístup k elektronickej zdravotnej dokumentácii či integrácia laboratórií a príprava na elektronické žiadanky.

eZdravie je najväčším slovenským IT projektom. Typické riziká a problémy IT projektu sa na ňom prejavili zvlášť vypuklo. Zároveň sa na ňom dá jasne demonštrovať, že ak chceme byť úspešní, musíme vopred myslieť nielen na informačný systém ako taký, ale s rovnakou vážnosťou aj na všetky ďalšie dôležité faktory – komunikáciu s vlastníkmi procesov, prípravu zákonov, posilnenie ľudských zdrojov, dobrý manažment či jasné vymedzenie kompetencií.

Sledujte ITAS na Facebooku