Od 1. novembra 2013 presadil minister práce Richter zvýšenie pokút vo vyššom záujme boja proti nelegálnemu zamestnávaniu. Napríklad pokuta za nedodržanie zákazu nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých osôb sa v zákone o inšpekcií práce zvýšila na minimálne 5000 eur.

Súčasne Richter pritvrdil aj v samotnom zákone o nelegálnej práci: nelegálne zamestnávanie je aj prípad, keď zamestnávateľ (respektíve jeho mzdárka) prihlási do Sociálnej poisťovne nového dohodára až po začiatku práce na dohodu.

Napríklad vo firme sa majiteľ dohodne s dvoma študentami, že ich berie na dohodu od pondelka 3. februára 2014. Jeho mzdárka však je v ten deň doma s deťmi na polročných prázdninách a do roboty príde až v utorok 4. februára - a až vtedy oboch študentov prihlási do Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ tak poruší zákon o nelegálnej práci.

Podľa ministra práce a sociálnych vecí a bojovníka proti nelegálnej práci Richtera tak v tomto prípade došlo k nelegálnemu zamestnávaniu dvoch osôb súčasne. Zamestnávateľ od inšpekcie práce dostane pokutu 5000 eur. Ak nie viac.

Dostanú mzdárky ktoré prihlásia dohodárov do Sociálnej poisťovne s jednodňovým omeškaním amnestiu od nového prezidenta Slovenskej republiky?