Internet na Slovensku využíva približne 75% populácie staršej ako 15 rokov. Kým medzi mladými ľuďmi do 30 rokov je penetrácia internetu takmer stopercentná, ľudia v strednom veku (30 - 60 rokov) využívajú internet na úrovni približne 90%. A dokonca aj medzi ľuďmi nad 60 rokov je viac užívateľov ako neužívateľov internetu a to 55%.

Čo vlastne robíme na internete?

Nasledujúci graf ukazuje využívanie internetu na týždennej báze populáciou na Slovensku.

Graf: Využívanie jednotlivých služieb na internete aspoň raz za týždeň

Čo vlastne Slováci robia na internete?

Najčastejšou činnosťou, ktorú Slováci na internete robia je vyhľadávanie pomocou vyhľadávačov. Aspoň raz za týždeň “googluje” 71% obyvateľstva. Druhou najčastejšou využívanou službou je e-mal. Na týždennej báze posiela alebo prijíma e-maily 66% populácie. Na sociálne siete aspoň raz za týždeň “zablúdi” 63% obyvateľov Slovenska. Trávenie času na sociálnych sieťach je tak treťou najobľúbenejšou internetovou činnosťou.  

Viac ako polovica populácie (54%) aspoň raz za týždeň číta spravodajské portály. Päticu najčastejšie využívaných služieb na týždennej báze uzatvára pozeranie videí alebo počúvanie hudby na YouTube a obdobných serveroch (52%).

Tretina obyvateľstva aspoň raz za týždeň využíva služby internet bankingu svojej banky. Celkovo (aj menej často) však internet banking využíva približne 60% populácie Slovenka.  

Online hry si zahrá aspoň raz za týždeň viac ako pätina Slovákov (21%). 

V internetových obchodoch nakupuje na týždennej báze len približne 5%. Celkovo však (aj menej často) online nakupuje až 65% populácie Slovenska.

Mladší, ženy a mladšie ženy

Medzi jednotlivými  demografickými skupinami sú výrazné rozdiely vo frekvencii využívania jednotlivých služieb internetu.

Graf: Využívanie jednotlivých služieb na internete na dennej báze. Rozdelenie podľa veku. 

Čo vlastne Slováci robia na internete?

To, že najmladší užívatelia vo veku do 25 rokov trávia na internete priemerne najviac času zrejme nie je prekvapením. Na dennej báze je na sociálnych sieťach až 80% mladých ľudí mladších ako 25 rokov. Videá na YouTube pozerá každý deň polovica tejto cieľovej skupiny a online hry približne 20%. Naopak, mladí ľudia podstatne menej často využívajú e-maily. Na vzájomnú komunikáciu používajú rôzne formy messengerov - Facebook messenger, Viber, Whatsup a podobne.

Podobný užívateľsky profil (s o niečo nižšími frekvenciami) má skupina populácie v mladšom strednom veku (26 - 40 rokov). Tiež majú radi sociálne siete, pozerajú často online videá a hrajú hry na internete. Rozdiel je vo využívaní e-mailov, táto cieľová skupina ich využíva najčastejšie.

Obyvatelia Slovenska v staršom strednom veku (40 - 54 rokov) využívajú internet často, ale evidentne pre nich internet nie je médiom, s ktorým úplne zrástli. Celkové využívanie jednotlivých služieb je síce vysoké - ale intenzita už nie. A vidno to hlavne na dennom využívaní.  Rozdiely vo využívaní na dennej báze medzi touto vekovou skupinou a o niečo mladšou generáciou je signifikantný.   

Najstaršia sledovaná demografická skupina 55 rokov a viac sa k internetu dostala už v dospelom veku. Najčastejšie využívanou službou je pre nich e-mail. Táto skupina má však spomedzi všetkých sledovaných vekových skupín jedno prvenstvo. Na dennej báze sú najintenzívnejší návštevníci spravodajských portálov (hoci rozdiely sú veľmi malé).

Autor tohto článku si pamätá obdobie, keď internet bol doménou mužov, presnejšie povedané - mladých mužov s technickým vzdelaním (áno, môžem ich nazvať aj ajťáci). Tie doby sú však dávno preč. Ženy dobehli mužov v intenzite pristupovania k internetu už dávnejšie. Dokonca existujú oblasti, kde sú ženy intenzívnejšie užívateľky ako muži. Jednou z týchto oblastí sú sociálne siete. Ženy vo všeobecnosti, ale hlavne mladšie ženy do 40 rokov, na dennej báze navštevujú sociálne siete častejšie ako ich mužskí rovesníci. Muži, na druhej strane, častejšie sledujú spravodajstvo na webových portáloch.

Graf: Využívanie jednotlivých služieb na internete na dennej báze. Demografické rozdelenie.

Čo vlastne Slováci robia na internete?

Rozdiel  v intenzite využívania internetu medzi mladšími a staršími je evidentný. Zdá sa, že vek 40 rokov oddeľuje “digital natives” a “generáciu offline”. Digital natives, ľudia mladší ako 40 rokov, mali veľkú šancu, že rozvoj internetu ich zachytil už na strednej škole (alebo ešte skôr).

Je zrejmé, že penetrácia internetu na Slovensku bude postupne rásť, ale už to nebude zásadným tempom. Možno 1-2 percentuálne body za rok. Skôr bude narastať intenzita využívania jednotlivých služieb. A denné využívanie internetu sa bude zvyšovať aj medzi menej typickými užívateľmi.

Údaje použité v tomto článku sú získané z reprezentatívneho prieskumu realizovaného agentúrou GfK Slovakia  na  prelome septembra a októbra  2017 na vzorke 1 000 respondentov na obyvateľoch Slovenska vo veku 15-79 rokov.