V GfK sme minulý rok realizovali veľký prieskum zameraný na zisťovanie postojov voči Vianočným sviatkom a tradíciám s nimi spojenými.

Výsledky tohto prieskumu som publikoval v trojdielnej minisérii minulý rok na tomto blogu (odkazy na pôvodné články sú uvedené v závere tohto textu). Keďže výsledky sú veľmi zaujímavé a sú stále aktuálne, pripravil som stručné zhrnutie najzaujímavejších zistení.

Údaje použité v tomto blogu pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, uskutočneného na vzorke 1 000 respondentov vo veku 15-79 rokov v novembri 2016.

Kto na Slovensku oslavuje Vianoce?

Dá sa odpovedať jednoducho - takmer všetci. Vianoce oslavuje každý rok takmer 95% populácie, ďalšie 4% ich oslavujú sporadicky. Oslavu Vianoc celkovo ignoruje len 1% obyvateľstva.

Prakticky totožná je situácia aj v Českej republike. Pre porovnanie, v Spojených štátoch (podľa prieskumu Pew Research Center) Vianoce oslavuje každoročne približne 92% obyvateľstva. Dá sa preto zjednodušene povedať, že Vianoce milujú všetci.  

Čo pre nás znamenajú Vianoce

Pre najväčšiu časť obyvateľov na Slovensku sú Vianoce primárne náboženským sviatkom. Ako hlavne náboženský sviatok vníma Vianoce 36% populácie.

Naopak, ako kultúrno-spoločenský sviatok vníma Vianoce približne 28% populácie. Názorovo niekde medzi je zvyšná tretina obyvateľstva (34%), pre ktorú sú vo Vianociach obsiahnuté rovnocenne oba aspekty - náboženský aj kultúrno-spoločenský.

Graf č.1. Sú pre Vás osobne Vianoce skôr náboženským alebo kultúrne-spoločenskými sviatkami?

 

Čo si ľudia naozaj myslia o Vianociach?

Darčeky aj stromček sú univerzálnym symbolom Vianoc

Najčastejšou činnosťou, ktorou sa počas vianočného obdobia obyvatelia Slovenska venujú je zaobstarávanie darčekov pre svojich blízkych. Darčeky zabezpečuje 9 z 10 dospelých Slovákov. O darčeky sa starajú bohatí aj chudobní, žijúci na dedine aj v meste, starší a mladší – všetci približne  v rovnakej miere. 

Vianočný stromček v domácnosti je univerzálnym symbolom Vianoc pre takmer všetky slovenské domácnosti. Stromček bude svietiť takmer v 90% slovenských domácnostiach. Ani pri vianočnom stromčeku nenachádzame medzi rôznymi sociálnymi skupinami prakticky žiaden rozdiel. Len rodiny s deťmi majú stromček o niečo častejšie a dôchodcovia žijúci sami o niečo menej často.

Vianoce sú pre nás sviatkami, keď sa zíde celá rodina. Až 80% obyvateľov sa počas Vianoc zúčastní nejakého stretnutia, kde sa zíde širšia rodina alebo priatelia. Vianoce teta môžeme považovať sa hlavne „rodinné“ sviatky. Rodinných stretnutí sa zúčastnia všetky základné demografické skupiny približne rovnako často. Najčastejšie sa rodinných stretnutí plánujú tento rok zúčastniť paradoxne mladí ľudia do 30 rokov, ktorí sú počas roka priemerne najviac vzdialení svojej rodine a vianočné sviatky sú jedným z mála príležitostí stretnúť sa s rodinou.

Graf č. 2 – Tradičné vianočné činnosti plánované v tomto roku

 

Čo si ľudia naozaj myslia o Vianociach?

Do akej miery ľudia veria biblickému vianočnému príbehu.

Vianočný príbeh je v našich zemepisných šírkach notoricky známy. V týchto dňoch sa s ním môžeme stretnúť v rôznych formách a na rôznych miestach:

Anjel sa zjavil mladej dievčine Márii a oznámil jej, že bez toho, aby poznala muža, narodí sa je syn Ježiš. Tak sa  aj stalo, ale keďže bola v cudzom meste a bez prostriedkov, dieťa sa narodilo v stajni a Mária dieťa uložila do jasieľ. Anjel oznámil narodenie spasiteľa pastierom a tí ho prišli navštíviť a pokloniť sa mu. Narodenie nového kráľa predpovedali aj mudrci z Východu a nasledujúc znamenia na oblohe, našli  malé dieťa v maštali, kde mu odovzdali dary.

V prieskume sme zisťovali, do akej miery ľudia na Slovensku veria, že tento vianočný  príbeh je historicky skutočný, teda sa v realite skutočne odohral spôsobom ako je napísaný.

Ktorej časti vianočného príbehu ľudia najviac veria?

  • 62 percent ľudí si myslí, že Ježiš sa skutočne narodil Panne Márii

  • Podobne vyše 60 percent ľudí si myslí, že je pravdivý príbeh o tom, ako sa malý Ježiško narodil v stajni a bol uložený do jasličiek.

  • Historicite návštevy troch kráľov (troch mudrcov) veria takisto približne 6 z 10 ľudí (59 percent).

  • Dve pätiny ľudí si myslí, že je historicky skutočný príbeh, ako Anjel oznámil Panne Márii, že sa jej narodí syn Ježiš (40 percent).

  • Necelé dve pätiny ľudí verí, že Anjel skutočne oznámil narodenie Ježiša pastierom (39 percent).
  • Naopak, 14% obyvateľov obyvateľov Slovenska si myslí, že ani jedna časť tohto príbehu nemá reálny historický základ.
    Čo si ľudia naozaj myslia o Vianociach?

Je zaujímavé, že vianočný príbeh je po historickej stránke akceptovaný celou populáciou veľmi rovnomerne.  Vianočnému príbehu na Slovensku veríme približne rovnako – či sme starší alebo mladší, bohatší alebo chudobnejší, vzdelanejší alebo bez vzdelania.

Či už veríte, že vianočný príbeh sa udial tak, ako  je popisovaný, alebo nie – prajem Vám veľmi pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Vianoce väčšinu z nás robia (aspoň na chvíľu) o niečo milších ľudí :-)

Pôvodné články vianočného prieskumu je možné čítať tu:

Ako Slováci vnímajú Vianoce 

Ktoré tradície na Vianoce dodržiavajú

Ako Slováci veria Vianočnému príbehu