V referende na tému potravinovej bezpečnosti ľud veľkou väčšinou 78.7% hlasov a väčšinou vo všetkých kantónoch podporil vládny proti-projekt k pôvodnej iniciatíve, ktorú inicianti stiahli po zverejnení vládneho proti-projektu. Tento bol napísaný lepšie a plne uspokojil iniciantov, ktorí už potom nechceli, aby sa hlasovalo aj o ich pôvodnom návrhu. Účasť bola 46%, čo je na švajčiarske pomery slušné. Výsledky boli zverejnené na serveri federálnej administrácie.

Pri reforme dôchodkov ľud odmietol veľkú reformu federálnej vlády. Socialistický federálny radca Alain Berset sa nevpíše do dejín ako Mesiáš, ktorý po odmietnutí všetkých reforiem I. piliera i II. piliera počas 20 rokov našiel zázračnú formulku tak, že zmiešal riešenie pre oba piliere. Proporcia hlasov NIE bola 52.7%, čo je jednoznačné. V prospech vládneho návrhu síce slabými väčšinami hlasovali kantóny Zurich, Bern (väčšinou 29 hlasov), Fribourg/Freiburg, Bazilej-Mesto, Neuchâtel a italofónny kantón Ticino/Tessin, ale odmietanie v niektorých kantónoch presiahlo 60%, ako v Ženeve, a v hlbokom Švajčiarsku v kantónoch Schwytz, Nidwald, Glaris, Appenzell. Oficiálne výsledky sú na serveri federálnej administrácie.

Výsledky na mapke (nie podľa kantónov, ale podrobnejšie podľa volebných okrskov) sú v dnešnom článku Tribune de Genève.

Reforma dôchodkov 2020 nenašla milosť v očiach Ženevanov. Len štyria Ženevania z desiatich a 2 obce zo 45 podporili reformu Federálnej rady. V obci Hermance reforma prešla väčšinou 6 hlasov, v obci Laconnex na druhom konci kantónu väčšinou 24 hlasov. Kantón reformu zavrhol 60.3% hlasov. Mapka hlasovania je na stránkach denníka Tribune de Genève.

Vo večerných televíznych novinách vedľa seba posadili jednu socialistickú poslankyňu a predsedníčku Liberálnej-radikálnej strany. Aj ľavica, aj liberáli doporučovali hlasovať proti reforme, každý z iných dôvodov. Asi ako 2+2 a 2x2 môže dať rovnaký výsledok, ale inak je všetko rozdielne. Oheň a voda.

Ľavici vadilo, že sa dvíha dôchodkový vek pre ženy a že sa na dôchodkoch v I. pilieri má pridať len 70 frankov. Pravici vadilo, že sa prostriedky získané zdvihnutím dôchodkového veku žien okamžite vyplytvajú na plošné zvyšovanie všetkých dôchodkov, čo je nerozumné. Úľava na účtoch dôchodkovej pokladne by netrvala 15, ale iba necelých 10 rokov. Takisto krížové subvencie medzi 1. a 2. pilierom nie sú podľa pravice dobrý nápad, lebo taký krok dôchodkové poistenie približuje centralistickým krajinám ako Francúzsko s jedinou Sociálnou pokladňou pre dôchodky i zdravotné poistenie. Švajčiari majú radi transparentné financovanie.

Kým ľavica prijala výsledok s jasaním, v hlavnom stane pravicových odporcov reformy víťazstvo nevítali s radosťou, len s istým zadosťučinením. Nepripíjalo sa šampanským, ale pivom a väčšina fliaš ostala neotvorená. Každé oddialenie riešenia totiž problém prehĺbi a teraz bude treba zvyšovať dôchodkový vek naozaj a viacej. Znovu sa ukazuje, že pravicu definuje hlavne to, že vedia počítať. Hovorí sa o dôchodkovom veku 67 rokov pre všetkých, mužov i ženy. Príspevok z DPH bude predstavovať medzigeneračnú solidaritu, keď dôchodky bude finacovať celá spoločnosť nielen z podielu na príjme, ale aj na spotrebe.

Čo sa týka financovania dôchodkovej reformy, výsledok bol takmer vyrovnaný 50:50%. Rozdiel hlasov v celej krajine bol 2357 v prospech NIE, a to pri 2.5 milióne odovzdaných hlasovacích lístkov, čo robí účasť 46.8%. Väčšina kantónov tiež povedala NIE: 11 kantónov a 5 polokantónov. V prospech zvýšenia DPH pre financovanie dôchodkov v I. pilieri hlasovalo 9 kantónov a 1 polokantón. Výsledky sú na serveri federálnej administrácie.

Aj keby bol výsledok kladný, reforme dôchodkov 2020 by to nepomohlo, pretože samotná reforma bola ľudom zamietnutá a teda by nebolo čo financovať. Výsledok však ukazuje, že ľudia sú viac ochotní prejaviť solidaritu príspevkom do I. piliera nielen z príjmu, ale aj zo spotreby. Len tá reforma musí byť zostrojená lepšie. Šesť rokov práce bolo teraz hodených do koša. Socialisti po ťažkej porážke očakávajú, že s návrhmi prijdú protivníci ich reformy. Pravica či ľavica, všetci sa zhodnú, že dôchodkový systém je v dnešnom nastavení neudržateľný. Treba len, aby reforma prešla a to bude musieť byť veľmi dobre premyslená. Presvedčiť federálny parlament je omnoho jednoduchšie, ako predstúpiť s návrhom pred ľud.

Kantonálne hlasovania

V kantóne Ženeva voliči väčšinou 62.1% schválili parlamentný návrh, aby sa znížil počet podpisov na vyvolanie referenda.

V kantóne Neuchâtel ľud väčšinou 59% hlasov zamietol výstavbu "Hôtel judiciaire", ktorý mal v jednej budove združiť súd a prokuratúru, ktorej sa hovorí Ministère public. Ľudia si povedali, že 48.5 milióna je priveľa pre jednu novú budovu. Navyše niektorí si nepriali, aby bola budova postavená "Hore" v meste La Chaux-de-Fonds, nakoľko centralizácia intenzívnej starostlivosti "Dolu" v hlavnom meste Neuchâtel bola zamietnutá vo februári. Nevraživosť medzi obyvateľmi kantónu Neuchâtel rozdelených na "Hore v horách" a "Dolu pri jazere" rástla počas celej kampane.

Naproti tomu reforma inštitúcií prešla rampou pohodlne s 58%. Reforma predpokladá zrušenie 6 volebných okrskov v republike (Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Chaux-de-Fonds, Le Locle) a ich nahradenie jediným okrskom. Nakoľko okrsky boli zapísané do ústavy, bola nutná zmena ústavy. Odteraz budú môcť všetci občania voliť ktoréhokoľvek kandidáta do Veľkej rady (kantonálny parlament). Zároveň sa počet poslancov znížil zo 115 na 100 a zaručil sa minimálny počet poslancov pre regióny Littoral (26), Montagnes (15), Val-de-Travers (5) et Val-de-Ruz (4), aby sa nestalo, že zrazu bude väčšina poslancov len z hlavného mesta ako v Bratislave. Okrem toho sa znížilo kvórum z 10 na 3%, aby sa umožnilo zastúpenie menších strán a zvýšila pestrosť názorov.

Poslednou témou bola harmonizácia daní prihraničných regiónov. Počas dlhých rokov profitovalo z nižších daní 5 obcí z 36, a to La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Brenets. V roku 2013 sa odhlasovala harmonizácia daní v kantóne od roku 2016, no tieto obce neboli pripravené a chceli odklad. Parlament im odklad povolil, no proti tomu bola spustená iniciatíva, ktorá bola úspešná a muselo sa konať referendum. Hlasovanie potvrdilo, že 50.4% voličov schvaľuje odklad.

Neuchâtel je tiež prvým švajčiarskym kantónom s minimálnou mzdou. Tá bola schválená v referende už v 2011, ale odvolania šli až po Federálny tribunál. V roku 2014 parlament schválil príslušný zákon, ktorého platnosť ale bola odložená až do výroku Federálneho tribunálu. Ten padol v auguste 2017 a znie, že minimálna mzda je v súlade s federálnou ústavou a všetkými platnými zákonmi. V kantóne Neuchâtel tak bude minimálna mzda 20 frankov na hodinu. V poľnohospodárstve a pri vinobraniach bude možné dostať výnimky, ktoré musí schváliť vláda. Podobné opatrenia odhlasované v 2013 v kantóne Jura a v 2015 v kantóne Ticino neboli uvedené do praxe. Kantóny Ženeva, Vaud, Valais minimálnu mzdu odmietli i na federálnej, i na kantonálnej úrovni. V máji 2014 bolo federálne hlasovanie o iniciatíve Union syndicale suisse, ktorá predpokladala úroveň minimálnej mzdy 22 frankov na hodinu.

V kantóne Zurich sa mal ľud vysloviť, či utečenci, ktorí boli provizórne prijatí, no zatiaľ bez priznania azylu, môžu mať i naďalej prístup ku kantonálnej sociálnej pomoci. 67.2% voličov schválilo novelu kantonálneho zákona o sociálnej pomoci a 5600 migrantov z Erytrei, Afganistanu a Iraku prídu o kantonálne sociálne dávky. Súčasná verzia zákona bola schválená v 2011 s platnosťou od 2012, ale ľud zmenil názor po masívnom príleve nových migrantov. Tí teraz dostanú len minimálne dávky v hmotnej núdzi, ale nie sociálne dávky ako pre občanov.

V Zurichu tiež schválili 61.3% hlasov zapísať do ústavy úlohu a potrebu automobilovej dopravy, aby každé zníženie kapacity niektorej cesty bolo kompenzované zvýšením kapacity iných, a aby globálna kapacita cestnej siete nemohla klesať. Šlo o vládny proti-projekt k iniciatíve ľudovcov SVP-UDC proti zápcham. Po zverejnení proti-projektu inicianti svoj text stiahli a hlasovalo sa len o proti-projekte.

Tiež v Zurichu ľud schválil veľkou väčšinou 70.7% obmedzenie daňových úľav pre pendlujúcich na 5 tisíc frankov ročne. Doteraz boli výdavky na dochádzanie do práce neobmedzené. V Ženeve bolo vlani odhlasovené obmedzenie ešte prísnejšie na 500 frankov ročne.

Okrem toho 74.4% voličov schválilo pokračovanie v praktike prenášať časť nákladov týkajúcich detí a adolescentov v útulkoch na obce. Táto prax datuje už dlhé roky, no 67 obcí sa združilo a začali rýpať do toho, že to je bez právneho podkladu. Vec šla až pred Federálny tribunál, ktorý konštatoval, že tomu tak naozaj je. Tak sa retroaktívne táto prax zlegalizovala zápisom do ústavy. Obce žiadali, aby útulky plne financoval kantón. Ide o sumu asi 70 miliónov ročne.

V kantóne Luzern sa hlasovalo o osude angličtiny na základných školách. I naďalej bude vyučovaná spolu s francúzštinou.

V kantóne Schaffhausen je počet vyučovacích hodín v školách s povinnou dochádzkou zapísaný do zákona. 259 hodín získalo vysokú legitimitu vďaka 78.1% hlasov. Takisto prešiel nový zákon o turizme, ktorý zavádza daň z pobytu vo výške 2.50 frankov za noc.

V polo-kantóne Bazilej-vidiek sa hlasovalo o piatich témach. Každé zvýšenie daní musí byť predmetom referenda. Dlhová brzda bude mať viac úrovní a viacročný finančný plán. Iniciatíva žiadajúca zníženie ochrany kantonálnych úradníkov pred prepúšťaním bola zamietnutá. Rodičia, ktorí svoje deti posielajú do súkromných škôl, už nedostanú kantonálnu subvenciu na tento účel, ktorá predstavovala 2500 frankov ročne na každé dieťa. Úspora dosiahne 3 milióny ročne. A voliči zamietli 300 metrov novej električkovej trate medzi Binningen a Bazilejom, lebo náklady mali byť 14 miliónov frankov.

Kantón Solothurn sa pripojí k interkantonálnej konvencii o kontinuálnom vzdelávaní lekárov v nemocniciach. Ročné náklady budú 2 milióny. Solothurn je 13. kantónom. Konvencia vstúpi v platnosť, ak sa jej zúčastní 18 kantónov.

V kantóne Uri budú mať novú nemocnicu od konca roku 2022 za 115 miliónov frankov. Práce začnú v 2019. Zákon o kantonálnej nemocnici bol novelizovaný v tom zmysle, že bežné rozhodnutia budú môcť byť prijímané formou vládnej direktívy, len základné princípy budú zapísané do zákona a podliehať tak prípadnému referendu.

Kantón Schwytz vypovie zmluvu o spoločnom financovaní kultúrnych inštitúcií s mestami Zurich a Luzern. Od roku 2021 im bude prispievať z fondu lotérií a nie z všeobecného rozpočtu. Taktiež sa zruší kantonálny príspevok na nadobudnutie obydlia a podporu nájomného. Vyše tisíc starých ľudí, invalidov, študentov a ošetrujúceho personálu nedostanú príspevok na nájomné od roku 2021. Ich bývanie bude môcť byť v menšej miere subvencované do 2027, ale len z federálnych fondov.

Žiaci v kantóne Ticino budú mať minimálne dve hodiny občianskej výchovy mesačne. Zákon bol pripravovaný od 2013 a vstúpi do platnosti na začiatku budúceho školského roka. Výuka má posilniť znalosti o politických inštitúciách, ako aj o právach a povinnostiach občana. Žiaci nebudú zaťažení viac, lebo sa má oddeliť výuka v doterajšom predmete "dejiny a občianska výchova", čo prekážalo mnohým odporcom a kritikom.

Mestské hlasovania

V meste Carouge v kantóne Ženeva Hnutie ženevských občanov MCG vyvolalo referendum proti rekonštrukcii Théâtre de Carouge. Globálne náklady presiahnu 54 miliónov frankov, z toho Carouge uhradí 24 miliónov, kantón 10 miliónov, Asociácia ženevských obcí 7 miliónov a zvyšných 13 miliónov bude od súkromných darcov. Zatiaľ bolo vyzbieraných 11.8 milióna a výsledok referenda 66% v prospech divadla zbierke určite pomôže. Viac než púha rekonštrukcia, divadlo postavené v 1972 má byť zbúrané a na jeho mieste postavené nové. Carouge je mestečko s 20 tisícmi obyvateľov, ktoré urbanisticky už splynulo so Ženevou a hranice obce sú rozoznateľné len vďaka tabuliam na ulici. Obecné dane sú tam nižšie, ako v Ženeve.

V kantóne Vaud v mestečku Nyon na polceste medzi Ženevou a Lausanne ľud odmietol výstavbu novej budovy na ubytovanie 180 migrantov. Oponenti tvrdili, že to je priveľa pre 20-tisícové mesto a voliči ten názor nasledovali 55.4%. Vláda teda nemôže dať k dispozícii stavebný pozemok pre Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Ustanovizeň pre prichýlenie migrantov.

Občania mesta Zurich 70.3% väčšinou dali zelenú financovaniu prvého federálneho centra pre azylovú procedúru na území mesta v bývalej priemyselnej štvrti Zurich-West, ktorá bola koncom 20. storočia rehabilitovaná na obchodné, rezidenčné a oddychové zóny. Náklady predstavujú 24.5 milióna frankov, ale v skutočnosti ich pokryje nájomné, ktoré bude za ubytovanie 360 azylantov platiť Konfederácia. Proti bola SVP-UDC, ktorá namietala bezpečnostnú hrozbu, ak sa také centrá umiestnia vo veľkých mestách. Jedno odvolanie asociácie susedov má na stole Federálny tribunál.

Mesto Biel/Bienne dostane campus bernskej Vysokej školy. Občania schválili, že stavba dostane k dispozícii mestský pozemok Aire Feldschlössli a úver 14.5 milióna na výkup susedných pozemkov. Suma zároveň poslúži na demoličné práce a archeologický prieskum v lokalite.

A napokon mestské referendum o štyroch mestských otázkach v Ženeve sa nekonalo, lebo tri dni pred hlasovaním rozhodla Ústavná komora justičného dvora o proteste pravicových strán, že volebný materiál obsahuje závažné nedostatky. Mesto Ženeva má ľavicové vedenie a starosta mesta Rémy Pagani tam prepašoval vlastné úsudky namiesto neutrálnej syntézy úradov, ktorá má predchádzať argumentom referendového výboru a prípadnému stanovisku kritikov. Voliči sa mali vyjadriť k rozpočtovým škrtom 2.5 milióna, ktoré boli napadnuté referendom so štyrmi otázkami o príspevku žiakom pri začiatku nového školského roku, o príspevku na kultúru, na medzinárodnú solidaritu a na všeobecné výdavky. Proti volebnej brožúre podali odvolanie pravicové kantonálne parlamentné strany a tiež pravicová menšina v mestskom parlamente. Súd rozhodol, že volebný materiál v takomto znení porušuje princíp neutrality úradov a že by mohol závažným spôsobom ovplyvniť výsledky hlasovania. Liberáli žiadali odstúpenie starostu, ktorý sa previnil, že okato podporoval referendové argumenty. Mestskou radou bol starosta podržaný a ostáva vo funkcii. O štyroch rozpočtových otázkach sa bude musieť hlasovať pri ďalšej príležitosti.

Súvisiace blogy:

Potravinová bezpečnosť a zabezpečenie dôchodkov, dve témy švajčiarskeho referenda 24. septembra 2017

Od 1.1.2018 švajčiarska DPH poklesne na 7.7%