...najprv úplne na prd. Redakcia TRENDU sa informáciu o predaji dozvedela vo večerných hodinách deň predtým, ako to majitelia aj kupujúca strana chceli oznámiť. Žiadne informácie o dlhotrvajúcich rokovaniach, žiadny život v ilúzii, že snáď to nevyjde... bum, predané, z malej nezávislej firmy je súčasť veľkého mediálneho domu, ktorý vlastní obrovská finančná skupina, spájaná s kauzou Gorila a veľkým vplyvom v rôznych sférach biznisu.

Aj keď veľa ľudí, ovplyvnených žvástami Slobodného vysielača, Fica a ďalších politikov, žije v konšpiračnej domnienke, že novinári sú ľahko ovplyvniteľné bábky, ktoré píšu, ako kážu majitelia (respektíve šéfredaktor/ka plniaca príkazy majiteľov), TREND bol vždy (čoraz opustenejší) ostrov v mediálnom biznise, kde ostali silné hranice medzi obchodom a redakciou. Áno, aj u nás dostali tieto hranice niekedy zabrať a hranice bolo treba obhajovať. Ale verím, že všetci novinári, ktorí u nás pracujú alebo pracovali, povedia, že taká sloboda písať, aká existuje v TRENDE, nie je už hádam nikde.

Byť kúpený Pentou týmto – ako to označil editor Juraj Mašláni – zázrakom brutálne zatriasol a u väčšiny z nás zanechal neutíchajúci blbý pocit a neistotu.

Realita sveta médií je taká, že byť kúpený Pentou znamená aj čosi iné. Situácia na reklamnom trhu, a obzvlášť tom printovom, sa stala po vypuknutí ekonomických problémov na prelome rokov 2008 a 2009 z roka na rok ťažšia. V TRENDE, tak ako všetkých ostatných médiách, sa vo viacerých kolách znižovali stavy a nádej na veľké zlepšenie – a to najmä pre malých hráčov - je v nedohľadne. A to najmä v situácii, kde peniaze z lokálneho inzertného trhu odčerpávajú čoraz viac zahraničné firmy ako Google a Facebook, ktoré majú nulové výdavky na tvorbu lokálneho obsahu. Byť súčasťou veľkého mediálneho domu so silným investorom v pozadí zredukoval strach o ekonomické prežitie.

Možno to bude znieť ako účelová racionalizácia, no na rozdiel od kúpy individuálnych stratových médií, pri ktorých je v krátkodobom horizonte nebadateľný biznisový zámer (a teda sa dá predpokladať, že jediným zmyslom bola kúpa vplyvu), Penta získala v TRENDE a 7 Plus dve ziskové firmy, ktoré nemusí dotovať a z ktorých sa môže vykľuť zmysluplná investícia. My v TRENDE nie sme naivní a vieme, že pre Pentu tu nejde o biznis storočia. No TREND si dosiaľ na seba vždy zarábal sám a nepotreboval milodary sponzorov.

Byť kúpený Pentou však v týchto dňoch v prvom rade znamená, že časť verejnosti nám to možno už nikdy neodpustí a nám redaktorom – hoci s predajom nič nemáme – bude vyčítať, že sme sa nechali kúpiť. Hoci budeme písať ďalej tak ako dosiaľ, u časti verejnosti stratíme dôveryhodnosť. Len tak, z ničoho nič, lebo Penta. A počas nasledujúcich mesiacov sa všetky stretnutia skôr či neskôr dostanú na jednu a tú istú tému: ako sa to tam u nás vyvíja a či Penťáci zasahujú.

Penta nás upokojuje, že vytvoria záväzné pravidlá, ktoré majú zaručiť nezávislosť „Akékoľvek pokusy o neprimerané ovplyvňovanie a zásah do novinárskej tvorby by na takom malom slovenskom trhu nikdy nezostali v tajnosti a viedli by k výraznému poškodeniu hodnoty našej investície,“ uviedol hovorca Penty Martin Danko.

v internetovej diskusii hneď vyvolal otázku, aké je teda to „primerané ovplyvňovanie“. Pevne verím, že hovorca tým mal na mysli bežnú náplň svojej práce, ktorou je v rámci public relations snaha ukočírovať tému tým či oným smerom. TREND si vybudoval svoje meno práve na tom, že v ňom pracujú ľudia, ktorí sa natoľko rozumejú svojím rezortom, že PR manažérom spôsobujú vrásky na tvári, pretože sa im nedarí pretláčať klientské videnie sveta na úkor faktov.

Tento rok sme sa dostali do konfliktu s Pentou napríklad pri téme, ako veľké firmy obchádzajú platenie daní, kde sme spomenuli aj predaj Dôvery. Pente sa to nepáčilo a vyžiadali si zverejnenie odpovede na základe tlačového zákona.

Byť kúpený Pentou znamená neistotu, ako nový majiteľ bude reagovať v budúcnosti. Ako to vedome či podvedome ovplyvní nás pri písaní článkov? Budú majitelia reagovať tak ako dosiaľ, teda cez svojho hovorcu? Alebo sa k nám budú správať ako k svojmu majetku?

Na to všetko sa budeme pýtať v pondelok na stretnutí s novými majiteľmi.

Ako novinár som si po prvom šoku veľmi rýchlo povedal, že existuje iba jeden spôsob, ako sa s novou situáciou vysporiadať tak, ako si to zaslúži TREND, ktorý ma živí a ktorý mi dáva novinársku slobodu už deväť rokov: neriešiť to.

Nezaujíma ma, že náš týždenník kúpila Penta. Nebudem sa tým riadiť pri výbere alebo nevýbere tém, nebudem sa tým zaoberať pri editovaní ani pri promovaní článkov a čitateľov vždy upozorním, keď bude treba, kto nás vlastní.

Naďalej mi stojí za to bojovať o dôveru čitateľov, ktorí teraz môžu mať pochybnosti o tom, ako to bude s TRENDOM ďalej. A nerobím si ilúzie, že presvedčíme tých ľudí, ktorí nám už dosiaľ vyčítali, že sa rozprávame s ľuďmi ako Haščák, Brhel a Široký a nebúšime do nich v každej otázke: „Ako ste len mohli?!“

To nie je poslanie dobrého média. Tým je v skutočnosti priniesť čitateľom fakty, expertný pohľad bez zbytočných emócií a nezamlčiavať dôležité skutočnosti, pretože sa to nehodí do našej „pravdy“ alebo videnia inzerentov či majiteľa.

Ak toto prestane platiť, TREND už nebude hodný toho mena, ktoré si za vyše 20 rokov vybudoval. No v tomto momente neexistuje dôvod našu integritu spochybňovať.