V environmentálnej politike si pestujeme niekoľko bizarných mýtov. Jeden z nich je ten, že ministerstvo životného prostredia je iné ako ostatné tri rezorty hospodárstva. Mnohí sú dokonca presvedčení o tom, že MŽP ani nie je ministerstvom hospodárstva a musí existovať ako samostatný rezort preto, aby obhajovalo záujmy verejnosti pred záujmami priemyslu. Je to nezmysel. Mimochodom, možno aj vďaka nemu sa v envirorezorte často prižmurujú oči nad okrádaním občanov. Krásne sa mu totiž verí.

Faktom je, že po obnovení envirorezortu budeme mať na Slovensku opäť až štyri ministerstvá hospodárstva. Všetky štyri sú zároveň ministerstvami životného prostredia. Všetky štyri majú totiž v oblasti životného prostredia rovnaké úlohy: implementujú európsku environmentálnu legislatívu na slovenské podmienky a vytvárajú vlastné environmentálne regulácie. Zároveň zabezpečujú kontrolu dodržiavania týchto environmentálnych noriem. Tieto štyri rezorty majú zároveň v kompetenciách drvivú väčšinu oblastí hospodárstva nefinančného sektora. Z najväčších uveďme tieto:

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, spracovanie dreva, potravinárstvo a trh s poľnohospodárskou a lesnou pôdou (MP SR),

- doprava, spoje a telekomunikácie (MDPT SR),

- energetika, priemysel (s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva), teplárenstvo a plynárenstvo (MH SR),

- vodné hospodárstvo, vodárne a kanalizácie, odpadové hospodárstvo a obchodovanie s emisiami (MŽP SR).

Všetky štyri rezorty hospodárstva majú dôležitú a takmer rovnakú úlohu vo formovaní environmentálnej legislatívy, pretože všetky tieto odvetvia vo svojej činnosti významne využívajú životné prostredie. Štát má zároveň obrovský vplyv na tieto odvetvia, pretože podstatnú časť tohto hospodárstva sám vlastní.

Ochrana prírody

Čím sa ministerstvo životného prostredia líši od svojich súrodencov? Tým, že vo svojej agende má pridruženú jednu oblasť, ktorá je však z hľadiska rozpočtu ministerstva celkom minoritná a nie je odvetvím hospodárstva. Je to ochrana prírody. Ochrana prírody je výdavok zo štátneho rozpočtu, ale zároveň aj vládou vnútený náklad pre podnikateľov na pôde. Je "verejným záujmom" podobnej povahy ako ochrana kultúrnych pamiatok, zároveň je však veľmi úzko previazaná na využívanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Prirodzeným miestom pre ochranu prírody je preto rezort kultúry alebo pôdohospodárstva, čo bol doterajší stav.

Žiaľ, veľká časť verejnosti vníma ministerstvo životného prostredia ako rezort ochrany prírody, hoci je to len malá a v podstate bezvýznamná oblasť jeho pôsobenia. Svedčí o tom aj petícia s názvom "Chceme konečne „normálneho“ ministra životného prostredia!", ktorú spustili pred pár dňami environmentálni aktivisti. Zdá sa, akoby iniciátori nemali dosť poznatkov o tom, čomu sa reálne venuje ministerstvo životného prostredia. Napokon, väčšinu úvodných signatárov tvoria umelci a ľudia zaoberajúci sa výhradne ochranou prírody. Podmienky typu "má mať pozitívny vzťah k životnému prostrediu" k takýmto naivným dobrodružstvám patria. (Mimochodom, viete si predstaviť človeka, ktorý nemá pozitívny vzťah k životnému prostrediu?)

Aký má byť minister?

Budúci minister životného prostredia bude formovať podmienky podnikania pre podstatnú časť slovenského hospodárstva. Jeho "pozitívny vzťah k životnému prostrediu", ktorý požadujú signatári petície, je preto celkom nepodstatný. Nezabúdajme na to, že osem rokov viedol tento rezort hospodárstva profesor krajinnej ekológie László Miklós, ktorému sa "podarilo" zakonzervovať netransparentné a predražené služby vo vodnom hospodárstve, založiť predražený a zle fungujúci trh s odpadmi a nezmyselne rozširovať chránené územia bez toho, aby zabezpečil ich reálnu ochranu a v súlade s právami vlastníkov týchto území.

Obnovenie ministerstva životného prostredia je dosť zbytočným a nešťastným rozhodnutím vlády, avšak vzhľadom na hlboký citový vzťah, ktorý prechováva víťazná koaličná strana k občianskemu aktivizmu, sa dá pochopiť. Teraz bude dôležité to, aby nový minister začal robiť poriadky v trhoch, v ktorých sú z rozhodnutia predchádzajúcich ministrov dlhé roky okrádaní občania.