Rozhodovanie o správcovi, ktorý bude spravovať úspory sporiteľa, by malo vychádzať nielen z analýzy výkonnosti dôchodkových fondov, ktoré správca spravuje, ale aj z posúdenia kvality doplnkových služieb. Analýzu užívateľských rozhraní správcov sme v Inštitúte sporenia a investovania zrealizovali minulý rok a výsledky sme publikovali v časopise Sporenie a investovanie 2/2015 pod názvom „Elektronické sporenie“.

Zmena správcu v podmienkach II. piliera je vcelku jednoduchý proces, avšak množstvo sporiteľov tento krok nepodstúpi, aj keď nie sú so službami svojho správcu úplne spokojní. Viacero ľudí zostáva u svojich finančných inštitúcií častokrát len preto, že sú na činnosť tej danej inštitúcie zvyknutí, či sa im nechce takéto veci riešiť. Behaviorálna ekonómia tento jav nazýva udržiavanie statusu quo – teda zostávanie na určitej pozícii aj napriek tomu, že racionálne argumenty hovoria v prospech zmeny.

Zmeniť DSSku však nie je zložitý proces a mám s ním osobné skúsenosti. Dal by sa jednoducho zhrnúť do viacerých krokov:

 1. Zvážiť zmenu – V prvom rade si zistite, v ktorej DSS ste sporiteľom! Naša skúsenosť? Ľudia častokrát ani nevedia u koho si sporia. Je to pochopiteľné, finančných produktov je veľa, času málo. Raz za čas je však nutné sa venovať aj zabezpečeniu na dôchodok. Ideálny čas je práve teraz, keďže DSS-ky zasielali svojim sporiteľom ročný výpis z osobného dôchodkového účtu. K zmene DSS sa však odhodlajte až vtedy, ak ste s tou súčasnou naozaj nespokojný. Treba si pozrieť portfólio služieb, ktoré vaša DSSka poskytuje. Často sa totiž stáva, že sporiteľ je v „dobrej“ DSS a iba nevyužíva jej služby naplno. Aké kritériá teda zvážiť pred tým, ako sa rozhodnem danú DSS zmeniť?
 • ponuka fondov – na trhu poskytuje svoje služby 6 DSSiek a spravuje spolu 20 dôchodkových fondov. Niektoré poskytujú možnosť sporenia v štyroch rôznych fondoch, jedna poskytuje možnosť výberu iba z dvoch fondov (zákonného minima). Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím väčší výber, tým lepšie pre sporiteľa, zároveň by si však mal daný sporiteľ ujasniť, čo od fondov očakáva. Ak vyššiu mieru rizika, je vhodné zvážiť výber tej DSS, ktorá poskytuje indexový fond, ak nižšiu, tak je možné sa pozerať na výkonnosť dlhopisových fondov (k porovnaniu určite odporúčame náš nástroj manazeruspor.sk). Na druhej strane má sporiteľ možnosť vždy si rozložiť svoje úspory do dvoch fondov, z ktorých ale jeden musí byť dlhopisový. Mal by si však zistiť štruktúru majetku v tom druhom fonde. Aby sa nestalo, že si rozloží svoje úspory v pomere 50:50 v dôvere, že 50% jeho majetku je v dlhopisoch a 50% majetku v akciách, a v skutočnosti sú jeho úspory v 80% v dlhopisoch a len 20% v akciách.
 • spôsob komunikácie s DSSkou – na trhu je šesť rôznych hráčov a títo poskytujú rôzne služby čo sa týka komunikácie. Sú dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré uprednostňujú „klasický“ písomný styk s klientom formou listov. Na druhej strane sú spoločnosti, ktoré uprednostňujú online priestor a komunikáciu cez internet. Pri výbere DSSky by som určite zvažoval aj to, ako s ňou chcem a budem komunikovať.
 • overiť si postavenie DSS na trhu – nemyslím si, že je vhodné uvažovať spôsobom, že uzatvorím dôchodkové sporenie v danej DSS len preto, lebo mám v ich sesterskej spoločnosti bankový účet alebo poistenie (všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, pôsobiace na slovenskom trhu majú sesterskú spoločnosť buď banku alebo poisťovňu). To, že niektorá spoločnosť poskytuje „dobré“ služby ako banka alebo ako poisťovňa nie je automaticky zárukou toho, že je „dobrá“ aj na trhu dôchodkového sporenia.
 • overiť si, kto je depozitárom DSSky – aj keď sa často pri komunikácii s ľuďmi stretávame s názorom, že peniaze v II. pilieri sú len akési imaginárne, že ich nikto nikdy neuvidí, ostáva pravdou fakt, že fyzicky tieto peniaze existujú – sú investované. Je však mylné myslieť si, že tieto prostriedky má na svojich účtoch dôchodková správcovská spoločnosť. Fyzicky vedie prostriedky depozitár na svojich účtoch a týmto depozitárom je vždy banka.
 1. Návšteva Sociálnej poisťovne – Áno, žiaľ! Ak ste sporiteľom v II. pilieri a chcete zmeniť DSS, návšteve Sociálnej poisťovne sa nevyhnete. Sociálnu poisťovňu musíte osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu. Vydajú Vám ho na počkanie. Nevýhodou je, že tento list Vám vydajú iba do vlastných rúk a nemôžete za seba poslať ani náhradu alebo splnomocniť niekoho iného (Ako som sa mimo iného presvedčil aj ja. Pozdravujem oblastného riaditeľa Sociálnej poisťovne do Trenčína). Ak ste v druhom pilieri viac ako dva roky tak je vydanie akceptačného listu bezplatné. Rovnako bezplatné je vydanie akceptačného listu aj vtedy, ak meníte dôchodkovú správcovskú spoločnosť raz do roka. V ostatných prípadoch, ak sa rozhodnete zmeniť DSS napríklad dvakrát do roka, je vydanie druhého akceptačného listu spoplatnené sumou 16 €.
 1. Návšteva DSS a podpis novej zmluvy – S vydaným akceptačným listom môžete podpísať novú zmluvu v novej DSS. Osobne mám skúsenosť s dvoma DSSkami a v oboch prebehol celý proces pomerne jednoducho aj keď spôsob bol rozdielny. V prvom prípade išlo o osobnú návštevu pobočky (keďže DSS ako taká pobočky nemá, navštívil som pobočku „sesterskej“ banky. Ako som už spomenul vyššie, každá zo slovenských DSSiek má svoju „sesterskú“ poisťovňu či banku, kde sa dajú zmluvy podpísať. Problém však môžu mať sporitelia v menších mestách, avšak v dnešnej dobe sa už väčšina vecí dá riešiť online komunikáciou). Pracovníčku som požiadal o novú zmluvu k starobnému dôchodkovému sporeniu, ktorú som na mieste vypísal a podpísal. Druhá DSS, s ktorou mám osobnú skúsenosť má podstatne menšiu pobočkovú sieť (teda poisťovňa, ktorá je opäť sestrou má menšiu pobočkovú sieť). Táto inštitúcia mala prestup vyriešený pohodlnejšie. Po kontaktovaní obchodného zástupcu si vyžiadali kontaktné údaje a predvyplnenú zmluvu poslali na moju adresu domov. Podpísanú ju stačilo poslať na uvedenú adresu a celý proces bol ukončený. Samozrejme, pri prestupe do inej DSS je nutné pripojiť k novej zmluve aj originál akceptačného listu, ktorý vydala Sociálna poisťovňa.

Pár rád pri podpise novej zmluvy:

 • uzatvorte aj možnosť posielania dobrovoľných príspevkov. Nikto Vás nenúti prispievať si aj dobrovoľne, každopádne, ak túto možnosť zvolíte a v priebehu času sa rozhodnete dobrovoľne si prispievať, administratívne to bude pre Vás jednoduchšie a nebudete musieť svoju DSSku žiadať o zriadenie dobrovoľného sporenia.
 • úspory si rozložte do dvoch fondov – a to aj v prípade ak chcete sporiť iba v dlhopisovom fonde. V takomto prípade vložte 1 % úspor do iného fondu. Prečo? Opäť si zjednodušíte situáciu v prípade, ak budete chcieť meniť pomer majetku vo fondoch v priebehu času a nebudete musieť čakať na svoju DSS, kým zriadi a rozloží Vám úspory do dvoch fondov. V prípade nechápavých pohľadov pracovníčky pobočky, že prečo si vkladáte percento úspor do iného fondu trvajte na svojom.
 • požiadajte o elektronický prístup – elektronický prístup k úsporám umožňujú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti. Niektoré iba pasívny, niektoré aj aktívny prístup s možnosťou realizovať zmeny. Nezabudnite však v zmluve „zaškrtnúť“ alebo požiadať príslušného pracovníka o zriadenie aj tohto prístupu. Nie všetky dôchodkové správcovské spoločnosti to berú ako samozrejmosť a v niektorých prípadoch by ste opäť museli žiadať o zriadenie prístupu samostatne. Preto je dobré zjednodušiť si tento proces hneď na začiatku.
 • určite oprávnenú osobu - Keďže úspory v II. pilieri sú predmetom prípadného dedenia, je vhodné uviesť aj oprávnenú osobu. Proces presunu prostriedkov oprávnenej osobe bude rýchlejší, keďže nebudú predmetom dedičského konania. Preto si pred podpisom zmluvy nezabudnite rodné číslo oprávnenej osoby – ako sa to opäť stalo mne.

Prestup do inej DSS určite nie je nič hrozného a je zvládnuteľný pomerne jednoducho. Nedá sa to však už povedať o samotnej administratíve. Preto nepanikárte, ak ani po dvoch mesiacoch nebudete mať prevedené prostriedky do novej DSSky a po kliknutí na svoj dôchodkový účet Vám bude stále svietiť zostatok 0. Vaše prostriedky sa nestratili, to iba administratíva si dáva načas s prevodom prostriedkov. Len tak pre informáciu – minulý rok sa na zmenu DSS odhodlalo takmer 25 tisíc sporiteľov.

Maroš Malíček