Ak ste sa ocitli v situácii, že máte úradnú listinu alebo oficiálny dokument (napr. výpis z registra trestov, sobášny list, rodný list, výpis z obchodného registra, diplom, vysvedčenie a pod.) a potrebujete urobiť s týmto dokumentom niečo urobiť v zahraničí (napr. sobáš, prídavky na deti, založiť účet alebo sa uchádzate o prácu) alebo zahraničný štátny organ alebo banka od Vás žiada taký dokument. Môže nastať aj opačná situácia. Máte listinu vydanú v tuzemsku a potrebujete ju použiť v zahraničí.

Neviete ako postupovať? Sú dve možnosti – náročnejšia a jednoduchšia – buď potrebujete iba apostille (jedna doplňujúca pečiatka na Váš dokument) alebo potrebujete superlegalizáciu (dve alebo tri pečiatky na Váš dokument. Okrem toho samozrejme potrebujete úradný preklad. Ak neviete ako ich získať a kedy je potrebný jednoduchší apostille a kedy komplikovanejšia superlegalizácia, tak všetko sa dozviete v tomto článku.

Kedy stačí apostille?

Apostille stačí pri použití listín medzi krajinami, ktoré uzavreli Dohovor o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín (Haagsky Dohovor o Apostille), ktorý bol prijatý v Haagu 5. októbra 1961.

Zoznam týchto štátov nájdete tu: www.apostille.sk

Kedy je potrebná superlegalizácia.

Pokiaľ obe krajiny odkiaľ pochádza a kam je určený apostille, nie sú zmluvnými krajinami Haagskeho dohovoru o apostille, tak musíte podstúpiť komplikovanejší proces superlegalizácie.

Zoznam štátov pri ktorých je potrebná superlegalizácia nájdete tu: www.apostil.sk

Česko a apostille

Komplikovaná situácia môže nastať ak máte napríklad diplom alebo rodný list z Českej republiky a potrebujete ho použiť Anglicku, USA alebo Nemecku. Hoci je Česko rečovo blízka krajina, tak pôvod dokumentu je z cudziny a krajina určenia je v cudzine. V takom prípade môžete získať viac informácii o tom ako postupovať tu www.apostila.info alebo tu www.apostille.cz – obe stránky sú v českom jazyku a zameriavajú sa na vysvetlenie procesu získania apostille.

Poskytovatelia služieb pri získavaní apostille a superlegalizácie

Niekedy je dobré sa obrátiť na niekoho, kto má skúsenosti so získaním apostille a superlegalizácie, napríklad keď apostille alebo superlegalizáciu potrebujete rýchlo alebo neviete komunikovať s úradmi v zahraničí, alebo úrad v zahraničí vyžaduje platbu miestnym šekom alebo kolkom, ktorý nemáte. V takom prípade je dobré použiť služby poskytovateľov apostille a superlegizácie. Také služby môžete nájsť na stránke www.etuls.sk/apostille/ Okrem samotného apostille, môžete požiadať o koordinácie úradného prekladu a koordinácie kuriera bez akejkoľvek sprostredkovateľskej provízie.