V referende 3. marca 2013 sa okrem iného hlasovalo o ženevskej kantonálnej iniciatíve komunistického spolku AVIVO (Asociácia pre obranu a odpočinok všetkých dôchodcov a budúcich dôchodcov) o zafixovaní tarifov verejnej dopravy zákonom. Iniciatíva 146 bola výnimočná tým, aká bola zbabraná. Aby komunisti predišli totálnej blamáži, neoprávnene zmenili text iniciatívy pre volebný materiál a pre referendové hlasovanie oproti textu, ktorý predkladali na zber podpisov pod iniciatívu.

Veci šli až tak ďaleko, že sa záležitosťou napokon musel zaoberať Federálny tribunál v Lausanne. Dňa 26. novembra 2013 vyriekol nález, ktorý je tak banálny, že ho čakali všetci. Že text iniciatívy, ktorý sa ľuďom prekladá pre zber podpisov a text vo volebnom materiáli pre referendové hlasovanie musí byť striktne totožný.

V texte iniciatívy sa totiž komunistom podarilo viacero kuriozít. Napríklad formulácia "denný hodinový tarif". Ale čo ich naozaj vystrašilo, lebo by to mohlo byť dôvodom zamietnutia ich iniciatívy, bola definícia tarifu juniorov 6-18 rokov, pričom doteraz sú za juniorov s nárokom na zľavu považovaní mladí od 6 do 25 rokov. Táto definícia je aj vo Federálnom zákone o preprave cestujúcich a je uplatňovaná všade vo Švajčiarsku. A tak jednoducho do volebného materiálu pre referendum komunisti dodali text s vynechanou zátvorkou (6-18 rokov) a kde sa už  spomínali len "juniori".

Volebná kancelária (Service des votations) akceptovala, že im autori iniciatívy dodali dva texty, jeden so zátvorkou na texte s pozbieranými podpismi, jeden bez zátvorky pre referendum, hoci to mala zastaviť pre formálnu chybu. Hlasovalo sa o texte bez zátvorky a tento bol ľudom tesne schválený. Volebná kancelária vyhlásila výsledok, čím došlo k druhej chybe. Vláda výsledok vzala na vedomie a schválený text bol publikovaný v úradnom vestníku (Feuille d'avis officielle), čím došlo k tretej chybe. Ak by si to nikto nevšimol, takto pozmenený text mohol vstúpiť do platnosti a mať silu zákona.

Lenže po voľbách si to všimli vrtáci z Parti pirate a podali odvolanie na súd proti "protiprávnemu hlasovaniu". Takisto i Daniel Zaugg, poslanec za PLR, Parti libéral-radical. Ženevský súdny dvor 26. marca 2013 uznal odvolanie Daniela Ceszkowského z pirátskej strany, ale neuznal odvolanie liberálneho poslanca, lebo ho podal po lehote. Lehota bola do 15 dní od zistenia nezrovnalosti, ale onen poslanec ju našiel, pochválil sa svojím objavom na sociálnych sietiach, no odvolanie podal až na 17. deň. V každom prípade jeden sťažovateľ stačí, aby sa problém oficiálne nastolil a potom už veci idú samé. Právny zástupca komunistov Christian Grobet sa proti ženevskému rozsudku odvolal na Federálny tribunál s tvrdením, že aj odvolanie pirátov bolo mimo lehotu a teda neprípustné.

Christian Grobet je niečo ako ženevský Fico. V mladosti sa nezmestil do kože a vraj bol šéfom bandy výrastkov. Potom vyštudoval právo a potom ešte ekonómiu, vstúpil do socialistickej strany, v ktorej urobil kariéru a stal sa symbolom druhej šance, spoločenského úspechu po hriešnej mladosti. Najprv bol mestským poslancom, potom poslancom vo Veľkej rade Republiky a kantónu Ženeva, nakoniec Štátnym radcom zodpovedným za Verejné práce. Ako člen ženevskej vlády bol postrachom podriadených v rezorte a prezývaný Tyrannosaurus Lex. Napríklad v štátnych budovách zakázal viac, než len jeden jediný fax. To sa týkalo aj Uni-Mail, novej univerzitnej budovy, v ktorej sídlili štyri fakulty a pracovalo tam niekoľko tisíc profesorov a asistentov. Fax bol nepoužiteľný, lebo linka bola neustále obsadená. Najprv si faxy načierno začali inštalovať profesori, potom sekretariáty fakúlt, a napokon už skoro každý. Po troch vládnych mandátoch sa pán Grobet zase nezmestil do kože a chcel ďalší, ale socialisti mu ho už neumožnili kvôli internému pravidlu "tri mandáty a dosť". Aj socialisti si strážia, aby jednotlivec nezískal priveľa osobnej moci. Christian Grobet vystúpil zo Socialistickej strany, prezentoval sa ako kandidát šiestich ľavo-ľavých strán Alliance de Gauche a naozaj sa mu podarilo dostať do Veľkej rady na tri volebné obdobia od 1993 do 2005. Potom sa komunisti rozhádali, dvakrát neprešli kvórom a do parlamentu sa vrátili až po znovuzjednotení v 2013. Spolu s nimi i pán poslanec Grobet. Medzitým stihol byť aj federálnym poslancom a advokátom vplyvnej asociácie nájomníkov ASLOCA. Pokus dostať sa do federálnej vlády mu nevyšiel. Dnes už sedemdesiatnik, má funkciu pokladníka asociácie dôchodcov AVIVO, ktorú aj zastupoval pred súdmi až po federálnu inštanciu. Tí ho podľa očakávania s kauzou vyhnali, lebo (citácia): text iniciatívy predložený na zber podpisov musí byť totožný s textom, o ktorom sa hlasuje v referende. V priebehu legislatívneho procesu sa text, s ktorým sa pracuje, už nesmie meniť.

Ak by Christian Grobet vynaložil zlomok úsilia na súdne procesy v momente, keď sa uzatváral text iniciatívy a len by si ho prečítal, tak by taká anekdotická situácia vôbec nebola vznikla. Ak by sa nebol odvolával k federálnej inštancii, tak by záležitosť bola ostala v Ženeve. Takto sa smeje celé Švajčiarsko.

Pána Grobeta s Ficom nespája len posadnutosť mocou, ale aj zbierka babrákov, ktorí ho obklopujú. Komunisti nemysleli na dôsledky, len si chceli prihriať polievočku. Ale akceptácia ich textu znamenala politické zemetrasenie, padanie hláv a hľadanie riešení, ako zachrániť finančnú rovnováhu v dopravnom podniku. Bývalý šéf rezortu školstva, socialista Charles Beer, ktorý bol posledný rok predsedom vlády, sa bol vtedy po hlasovaní vyjadril, že tak zbabranú iniciatívu ešte v živote nevidel. Ešte v marci načrtol tri riešenia: buď zapísať do zmluvy o prepravnej službe TPG výšku štátnej subvencie, alebo znížiť dopravné výkony o čiastku zodpovedajúcu stratenému príjmu, vyčíslenú na 24 miliónov ročne, alebo zmes oboch opatrení. Bývalá šéfka rezortu dopravy a životného prostredia, zelená Michèle Künzler, už pripravila 8 bodov, ktoré bude treba zakomponovať do zákona o verejnej doprave: korekcia tarifu juniorov tak, aby sa týkala mladých do 25 rokov, denný lístok bude denný a hodinový bude hodinový, žiaden denný lístok hodinový, a viacero menších nezrovnalostí s tarifmi dôchodcov, polovičnou zľavou a denným lístkom. Ani nový štátny radca Luc Barthassat ani vedenie TPG, Transports publics genevois, nechceli vec komentovať. Nečudo, ide o veľmi citlivú tému. Po hlasovaní 3. marca pani Künzler urobila čistky vo vedení TPG kvôli nezvládnutej komunikácii a padla aj ona sama o pol roka neskôr, keď nebola zvolená do vlády. I toto majú ženevskí komunisti spoločné s Ficom: kontroverzie a spálenú zem, kamkoľvek prídu, na čo len siahnu.

O iniciatíve sa bude v referende hlasovať znova. Už so zátvorkou pri tarifoch pre juniorov (6-18 rokov). Uvidíme, čo povedia občania.


Doplnené: V druhom referende na túto tému bolo 18. mája 2014 fixovanie tarifov verejnej dopravy kantonálnym zákonom znovu schválené. Pretože podľa federálneho zákona o preprave cestujúcich má tarif stanoviť podnik, bolo zaslané odvolanie Federálnemu tribunálu. Sága teda nekončí.