Predstavte si, že vo vašej spoločnosti na mesačnej báze robíte test schvaľovania faktúr. Čo keby ste mali bot, ktorý sám dokáže vstúpiť do platobného systému a stiahnuť si zoznam všetkých zaplatených faktúr? Následne na základe prednastavených kritérií vyberie potrebnú vzorku a tú prepíše do predlohy dokumentácie používanej vašou spoločnosťou. Následne sa prihlási do ERP systému a stiahne pre vybrané vzorky používateľov, ktorí boli zahrnutí v schvaľovacom procese. Prihlási sa do HR databázy a dotiahne si pozície jednotlivých schvaľovateľov. Stiahne si aktuálnu schvaľovaciu maticu a vykoná porovnanie vybranej vzorky, prípadne celej populácie. Identifikuje rozdiely a priamo vám ich vypíše do vašej testovacej šablóny ako výsledok testovania. A predstavte si, že to spraví v noci a vy si ráno nájdete takýto výsledok práce vo vašej mailovej schránke. Následne sa môžete zamerať len na rizikové oblasti, kde bol identifikovaný nesúlad. Môžete sa zamerať na to, čo je podstatné a čo prinesie spoločnosti pridanú hodnotu namiesto manuálnej práce s množstvom dát, ktorú je možné automatizovať.

Toto je budúcnosť testovania interných kontrol. Toto je cesta, ktorou sa špecialisti na interné kontroly a audit budú musieť vydať.

Samozrejme to vyžaduje finančné a časové investície na inováciu v oblasti interných kontrol. Napríklad interný audit sa v súčasnosti čoraz viac musí zameriavať na ERP systémy, cloud, cyber security a dátové analýzy. Je potrebné, aby interní audítori chápali rozvíjajúce sa technológie a dokázali posúdiť ich vplyv na spoločnosť v budúcnosti.

Ako bude prebiehať  interný audit v budúcnosti

Jozef Mitka, manažér, PwC 

"Časom sa interný audit bude musieť posunúť do stavu, keď sa primárne bude zameriavať na vývoj v oblasti technológií. To bude vyžadovať nielen investície do nástrojov, ale taktiež do zmeny metodológie, školení a hlavne zručností v rámci tímu. Interný audit, tak ako každé iné oddelenie vo firmách bude musieť rozvíjať znalosti svojich ľudí v oblasti IT. Finančné a účtovné znalosti už nebudú primárnou požiadavkou na členov auditného tímu, ale čoraz viac to bude znalosť využitia IT v ich práci," hovorí Jozef Mitka, manažér, PwC. 

Aký vplyv bude mať automatizácia interného auditu na zamestnanosť

Automatizácia bude mať vplyv aj na zamestnanosť v oblasti interných kontrol. Rôzne štúdie uvádzajú, že potreba zamestnancov v oblasti auditu môže v nasledujúcich 10 rokoch klesnúť až na polovicu. Ale rovnako ako v iných oblastiach a aj v minulosti pri technologických zmenách, tak aj v audite bude dochádzať skôr k transformácii pracovných pozícií ako k ich zániku. Automatizácia a robotizácia v audite budú viesť k zrýchleniu testovania. V prípade, že úplne vypadne manuálna časť, môže klesnúť potreba ľudských zdrojov. Ale tak ako v každom inom odvetví pri technologických zmenách to bude viesť k vzniku nových pracovných pozícií, pretože bude potrebné tieto testovania vymyslieť, uviesť do chodu a monitorovať. V oblasti interných kontrol to znamená, že sa stihne testovať väčšie množstvo kontrol/vzoriek a hlavne čas ľudí bude zameraný skôr na špecifické a viac rizikové oblasti, ktorých v digitálnej dobe kyberrizík bude pribúdať. 

Rozvoj nových technológií ovplyvňuje všetky oblasti nášho osobného aj profesionálneho života. Rovnaký vplyv bude mať aj na interné kontrolné prostredie firiem. Zmeny a nové výzvy so sebou prinášajú aj nové riziká, ktoré musíme posúdiť v rámci našej profesie, či už je to compliance, risk management, interný audit alebo iná podobná profesia.

Viac informácií: https://www.pwc.com/sk/sk/riesenia-pre-riadenie-rizik/interny-audit.html