Čas smiešnych prenájmov poľnohospodárskej pôdy, ktorý devalvuje hodnotu pôdy by sa mal skončiť. Vlastník pôdy ma minimálne rovnaké práva, ako ten, kto na nej hospodári. Je najvyšší čas, aby sme v dotáciách, vzťahu k pôde a vzťahu k vidieku spravili malú revolúciu.

Väčšina obyvateľov Slovenska žije na vidieku a väčšina vyčíta politikom a politickým stranám, že nemajú program, ktorý by ich oslovil. A tak vidiek väčšinou zatiaľ volí politikov ideovo zakotvených v minulom, alebo predminulom storočí. Stále veria prázdnym sľubom, ktoré sa nenaplnia. Na vidiek pritom prúdia a môžu prúdiť veľké objemy finančných prostriedkov cez rôzne dotácie a fondy. Tie sa však, ako je to na Slovensku za posledné obdobie železným pravidlom, stali ideálnym priestorom pre korupciu a väčšine ľudí žijúcich na vidieku to nijako nezlepšujú životné podmienky.

Jedným z najsilnejších prúdov financií, ktoré tečú na vidiek, sú dotácie do poľnohospodárstva. Ročne sa  vyplatí viac než 30 miliárd korún a každým rokom to stúpa. Paradoxne je, že 80% týchto obrovských miliárd si medzi sebou rozdelí iba cca 1700 subjektov. To je iba zlomok ľudí, ktorí mnohí ani nežijú na vidieku a mnohokrát tieto peniaze ani na vidieku neskončia, ale ich majitelia fariem presmerujú úplne inde. Samozrejme, česť výnimkám.

Málokto  pritom vie, že vlastníkov poľnohospodárskej pôdy je na Slovensku asi 4 milióny. Ich pôda je väčšinou v prenájme a nájomné, ktoré za ňu dostávajú je smiešne nízke. Je najnižšie v EÚ. Zároveň, priemerná veľkosť farmy na Slovensku je najväčšia v EÚ. To by malo nahrávať vyššej efektívnosti.

Prečo potom vlastníci pôdy dostávajú za svoju pôdu iba pár centov? Pôda pri tom zohráva rozhodujúcu úlohu pri tvorbe akéhokoľvek produktu v poľnohospodárstve. Pri takomto systéme sa stráca jej hodnota, vlastníci o ňu nemajú záujem, čo vôbec nenapomáha efektívnemu hospodáreniu na nej.

SDKÚ-DS preto prichádza v rámci svojho programu pre vidiek s úplne revolučným riešením. Chceme zákonom stanoviť minimálnu výšku prenájmu za pôdu vo výške 40% tzv. dotácie na plochu. Znamenalo by to, že cena nájmu stúpne z centových položiek na minimálne 60 EUR za hektár. Zdá sa nám absolútne oprávnene, aby 4 mil. vlastníkov pôdy mali legitímny podiel na tvorbe hodnôt, ktoré sa na ich vlastníctve vytvára. Takto sa na vidiek medzi jeho obyvateľov dostane ďalších 80 mil. EUR, čo je asi 2,4 mld. SK.

Toto opatrenie nie len nastolí väčšiu spravodlivosť v rozdeľovaní hodnôt medzi vlastníkov a tých čo na pôde hospodária, ale začne aj opäť vytvárať reálny vzťah k pôde, ktorý na Slovensku odjakživa a po stáročia existoval. Náš program pre vidiek obsahuje aj ďalšie odvážne a nové pohľady na rozvoj vidieka. Chceme ich realizovať a aj pre slovenský vidiek zabezpečiť rozvoj a úroveň hodnú 21.storočia.


Viaceré aktuálne témy preberáme aj na mojom Facebook profile www.facebook.com/ludokanik. Pre tých, čo radi sledujú krátke správy som aj na Twitteri – www.twitter.com/ludokanik

Všetky informácie o mne sa sústreďujú na mojej webstránke -  www.kanik.sk

Ľudo Kaník

Kandidujem do NRSR za SDKÚ-DS pod č. 30

Ďakujem za váš preferenčný hlas.