Ak nevieš, čo s hotovým textom, ktorý sa nezmestí do tlačeného čísla ani na web, hoď ho na blog. Toto nepísané pravidlo súčasnej žurnalistiky teraz využívam. 

Medzinárodná organizácia OECD poradila slovenskej vláde ako spružniť trh s bývaním a nenafukovať realitnú bublinu do hrozivých rozmerov. Počúvať rady skúsenejších a rozhľadenejších je zvyčajne prospešné. Možno sa vyhnúť nepríjemným prekvapeniam alebo neželaným dôsledkom. To však len vtedy, ak sú použiteľné, prichádzajú s predstihom a druhá strana ich je ochotná akceptovať. Odporúčania organizácie OECD sú zväčša sympatické, hoci tieto podmienky spĺňajú len čiastočne.

Rozvinutý trh s nájomnými bytmi, a najmä tými súkromnými, bráni prílišnému prepáleniu predajných cien. Ak totiž pre človeka existuje dostatok iných možností, ako s odretými ušami splácať hypotéku a dúfať, že banka nezdvihne úroky alebo nepožiada o zvýšenie zábezpeky, volí radšej nájom. Toto je logická voľba pre ľudí na Západe už niekoľko desiatok rokov. Až súčasný úverový pád čiastočne umlčí reči o vyhadzovaní peňazí z okna. Ak si vlastné byty kupujú len tí, čo na to naozaj majú, nebezpečenstvo bubliny v podobe vysokej zadlženosti a výkyvov trhu je malé.

Naopak, ak sú ľudia motivovaní nakupovať nielen pre vlastnú potrebu, ale aj nutkanie „zašpekulovať si" na rast cien, dôsledok sa časom dostaví. Vidno ho viac či menej výrazne všade vo svete. Tou stimulačnou látkou nie sú len umelo nízke úroky bánk, ktoré poháňajú v konečnom dôsledku neefektívne investície ľudí a firiem. Sú ňou aj najrôznejšie štátne príspevky pre kupujúcich, napomáhajúce roztáčaniu cenovej špirály. Pretože namiesto troch - štyroch ľudí zápasiacich o jeden byt sa do neférovej súťaže zapája (okrem špekulantov) aj ten s bonifikovanou hypotékou pre mladých, aj ten s príspevkom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a aj ten so stavebným sporením. Výsledok? Napríklad niekoľko krát predražený panelákový byt. Tu sa experti OECD trafili. Rovnako ako v návrhoch zrušenia regulovaných nájmov, či zníženia ochrany nájomcov v občianskom zákonníku.  

Vyššia daň z nehnuteľnosti nemôže bubline prakticky zabrániť. Vlády vo Veľkej Británii, USA, Španielsku aj Írsku patria medzi tie, ktoré prostredníctvom najrôznejších daní naviazaných na nehnuteľnosť najviac oberajú občanov. Zemetraseniu na realitnom aj bankovom trhu sa tým však nevyhli. Slepou cestou je aj rozšírenie sociálnych príspevkov na bývanie pre nájomcov či cezhraničná spolupráca štátov pri kontrole bankových domov. Tu sa experti OECD netrafili.

Návrhy vytvorenia rovnocenných podmienok pre vlastné aj nájomné byty sú jednoduché. Keďže však závisia od vôle ministerských úradníkov, riešenie a výsledok už také nebudú. Trh však na ne nečaká so založenými rukami a potvrdzuje, že sa dokáže korigovať sám. Aj keď za cenu tvrdých rán. Teraz ide o to, aby nabudúce tie pády tak neboleli.