Na základe odhadov je až každý desiaty hospitalizovaný pacient vystavený počas pobytu v nemocnici udalosti, ktorá si vyžiada predĺženie hospitalizácie. K častým príčinám patria napr. nozokomiálne infekcie, pády či poranenia alebo nežiaduce udalosti spôsobené nesprávnym podávaním liekov.

Aj keď máme tendenciu tieto problémy prisudzovať chybám personálu, najčastejšie sú dôsledkom zle nastavených procesov v nemocnici. Tie si na rozdiel od plesnivých stien alebo zatekajúcej strechy pacient nevšimne, ale z pohľadu prevádzky nemocnice je chýbajúci systém ďaleko väčším problémom.

Pritom štandardizácia postupov by sa mala týkať takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou či pobytom pacienta v zariadení. Začína už od príchodu pacienta a trvá až po jeho vyliečenie či stanovenie liečby.

Nemocnica v Michalovciach ukazuje ako na to

Dôraz na bezpečnosť preto považujem za najdôležitejší prínos Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Nie novú budovu a hotelový štandard izieb. Ale snahu, aby pacient vnímal bezpečnosť ako samozrejmosť. Vďaka nastaveným procesom by mal zvládnuť celý pobyt v nemocnici bez toho, aby si uvedomoval, že mohol dostať nemocničnú nákazu, preležaniny, alebo po operačnom zákroku ostať v kóme.

Jedným z dôležitých krokov v tejto snahe bolo, že michalovská nemocnica predminulý týždeň ako prvá na Slovensku zaviedla a spustila do prevádzky centrálnu prípravovňu liekov. Po novom tak lekári medikácie predpisujú elektronicky cez nemocničný informačný systém a robotický automat na základe toho pripraví pre každého pacienta balíček liekov s jeho jedinečným čiarovým kódom.

Pre porovnanie, ako to fungovalo doteraz. Lieky pre pacientov pripravovali na jednotlivých oddeleniach sestry, ktoré tablety a kapsule manuálne ukladali do liekoviek. Pri takomto spôsobe prípravy liekov sa však môže vyskytnúť potencionálna chybovosť, podľa Európskej liekovej agentúry sa pohybuje medzi piatimi až desiatimi percentami. Vo väčšine prípadov síce tieto omyly nemajú pre pacienta fatálne následky, ale môžu mu znepríjemniť alebo predĺžiť pobyt v nemocnici.

Aj keď je nová nemocnica na dobrej ceste, stále je to iba začiatok. Jej dôležitým odkazom však je, že téma bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti by nemala ostať popri nutných investíciách do „budov“ v úzadí.