Novinky sa na Slovákov valia zo všetkých strán a nevyhnú sa ani oblasti daní. V TRENDE sme sa pozreli, aké najdôležitejšie zmeny podnikateľov čakajú v roku 2021 v oblasti dani z motorových vozidiel, daní z príjmov a dani z pridanej hodnoty.

Daň z motorových vozidiel

Od 1. decembra 2020 bol novelizovaný  zákon o dani z motorových vozidiel. Táto novela prináša zmeny už pri podaní daňového priznania k tejto dani za rok 2020, kde si treba dať pozor aj na nové tlačivo. Lehota na jeho podanie je v tomto prípade posunutá do 31. marca 2021.

Pozitívne sa zmeny dotýkajú najmä podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej autodopravy. Zákon zavádza pevne stanovenú sadzbu dane zvlášť pre ťahače a návesy. Súčasne sa zrušilo povinné párovanie ťahačov a návesov do návesných jazdných súprav kvôli uplatneniu najbližšej nižšej sadzby dane.

Pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 (určené na prepravu cestujúcich s viac ako 8 sedadlami) a N3 (vozidlá na prepravu tovaru) sa sadzba zníži o 50 % počas prvých 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla, potom o 40 % počas nasledujúcich 36 mesiacov, následne o 30 % opäť na obdobie najbližších 36 mesiacov a o 20 % znova na obdobie troch rokov.

Sadzba sa ďalej znižuje o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov. Od 157. mesiaca sa používa ročná sadzba dane. Pre vozidlá kategórie O4 (prípojné vozidlá) sa ročná sadzba dane zníži o 60 % bez ohľadu na vek.

„Zníženie dane z motorových vozidiel je krok správnym smerom voči cestným dopravcom, mala byť upravená už pri spustení elektronického mýta v roku 2010,“ hovorí pre TREND Roman Kment, hovorca Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Dopravcom sa podľa jeho slov znížia náklady, budú sa môcť nadýchnuť pri podnikaní, nielen živoriť, a navyše, zvýšiť kvalitu svojich služieb či stabilizovať zamestnanosť.

Daň z príjmov

Novelou zákona o dani z príjmov sa od 1. januára 2021 zrušilo oslobodenie 13. a 14. platov od dane z príjmov do sumy 500 eur. Rovnako sa zrušili aj akékoľvek výnimky pre kúpeľníctvo, konkrétne nezdaniteľná časť základu dane pre fyzické osoby na kúpeľnú starostlivosť do 50 eur ročne. Zrušilo sa aj zrušenie rýchlejšieho odpisovania budov v kúpeľníctve a budov určených na bývanie pre zamestnancov pre všetky sektory.

„Pozitívna zmena pre firmy, ktorá sa dostala do zákona o dani z príjmov, je zrušenie dorovnávania preddavkov na daň po podaní daňového priznania,“ hovorí Silvia Hallová, daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton  

Zmeny sa dotknú aj podnikateľov, ktorých ročné príjmy nepresahujú 100-tisíc eur. Tí si za rok 2020 mohli uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %, stačilo udržať si príjmy do uvedenej hranice. Po novom sa podmienky sprísňujú. Na nižšiu daň nedosiahnu všetci.

Peniaze
Neprehliadnite

Núdzový stav a doba kešu: takéto platia teraz pravidlá

Ako pre TREND uviedol Pavol Kirinovič, hovorca rezortu financií, od januára 2021 sa kvôli podpore malého a stredného podnikania ponecháva 15 % sadzba dane len pre podnikateľov, ktorých zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu, určenú na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty (49 790 eur).

„Je to síce rovnaká hranica výšky príjmov, ako je stanovená v prípade mikrodaňovníka, avšak na uplatnenie zníženej sadzby 15 % neplatia ďalšie limitujúce podmienky. Nie je rozhodujúce, či daňovník bude alebo nebude využívať status mikrodaňovníka,“ spresnil.  

Pre tých, ktorí danú hranicu príjmov 49 790 eur za rok 2021 prekročia, bude platiť sadzba dane platná pred 1. januárom 2020. Teda základná sadzba dane z príjmov pre právnické osoby bude 21 percent. Pre fyzické osoby bude základná sadzba dane 19 percent, zvýšená 25 percent  – tá platí, ak základ dane presiahne 176,8-násobok platného životného minima. Novinkou tiež je, že úroková sadzba pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach sa zníži, a to z 10 % na 3 %.

Eduard Heger ,  Igor Matovič
Neprehliadnite

Zmeny v roku 2021: Zamestnávateľom sa odbúra časť byrokracie, ale zvýšia sa ďalšie náklady

Finančná správa už stihla zverejniť nové tlačivá daňových priznaní za rok 2020 pre fyzické osoby (daňové priznanie A a B), pre právnické osoby tam urobí v najbližších dňoch. „Ak patríte teda medzi akčné typy účtovníkov alebo daňovníkov, daňové priznania za fyzické osoby za rok 2020 už môžete podávať. Zatiaľ stále platí za rok 2020 oficiálny termín na podanie daňového priznania a to 31. marca 2021, po predĺžení do 30. júna 2021,“ hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa pre dane, mzdy a účtovníctvo.

Daň z pridanej hodnoty

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) prináša od januára 2021 viacero zmien. Prvou je možnosť znížiť si základ dane a DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach. Na druhej strane bude mať odberateľ povinnosť opraviť si základ dane a odviesť pôvodne odpočítanú DPH.

„Novela jednoznačne definuje situácie, kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou. Väčšinu situácií podmieňuje formálne konanie, ako je napríklad exekúcia, konkurz a reštrukturalizácia, likvidácia dedičstva alebo zánik právnickej osoby bez nástupcu,“ prezrádza a Silvia Hallová, daňová partnerka spoločnosti Grant Thornton.

Jedinou výnimkou – kedy nemusí dôjsť k formálnemu konaniu – sú neuhradené pohľadávky do 300 eur vrátane DPH, od ktorých splatnosti uplynulo 12 mesiacov. Vtedy môže dodávateľ žiadať vrátenie DPH, ale musí preukázať, že urobil všetky kroky smerujúce k úprave pohľadávok, napríklad zasielanie upomienok či výziev.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí SR Milan Krajniak (Sme rodina). FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Zmeny v roku 2021: V čom si zamestnanci prilepšia či pohoršia?

„Podnikatelia si však musia dať pozor pri odpredaji pohľadávky. Ak po oprave základu dane prijmú ako dodávatelia tovaru či služby plnenie peňažnej alebo nepeňažnej hodnoty, musia si opätovne opraviť základ dane a odviesť štátu DPH z prijatej hodnoty plnenia. Ak aj postúpi pohľadávku napríklad za 5 % hodnoty pohľadávky, musí dodávateľ vrátiť celú DPH vrátenú štátom,“ uzatvára S. Hallová.

Na druhej strane vzniká odberateľovi právo opätovne si znížiť základ dane. Novela ďalej prináša zmeny pre internetové obchody pri cezhraničnom zásielkovom predaji.