Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej by mal byť po prevode zachovaný podiel SR v zastúpení MDV SR na základnom imaní Letiskovej spoločnosti Žilina vo výške 34,01 percenta a podiel ŽSK 65,99 percent. Podmienkou je, že samosprávny kraj získa týmto prevodom 65,52 percentný podiel na podnikaní Letiskovej spoločnosti Žilina vo výške 2 094 210 eur za kúpnu cenu jedno euro.

„Je to naozaj nesmierny záväzok. Dôležité je povedať, že to prešlo počtom hlasov 44, čo bolo v danej chvíli 82 percent poslancov. Chcem poďakovať, že nám pomohli v tomto rozhodnutí. Uvedomujem si, čo všetko to môže priniesť samosprávnemu kraju, ale uvedomujem si najmä prínosy, ktoré vieme cez rozvoj letiska dosiahnuť aj v rámci celého regiónu,“ povedala E. Jurinová.

Člen Rady pre rozvoj leteckej dopravy v ŽSK Antonín Kazda vysvetlil, že najskôr musí byť odsúhlasený prevod akcií. Až potom stanovia manažment, ktorý začne rokovať s dopravcami a až tak začnú hovoriť o prvej linke.

Do dvoch rokov

„Treba si uvedomiť, že ak rozhodnutie urobíme dnes, nový dopravca môže prísť na letisko najskôr za rok. Nie skôr, pretože to je otázka plánovania a zaradenia do letových poriadkov. Je to veľmi dlhodobé po každej stránke,“ podotkol A. Kazda.

Biznis plán, ktorý schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK, predpokladá podľa člena Rady pre rozvoj leteckej dopravy v ŽSK Miroslava Kunscha zriadenie linky pre spojenie s významnými letiskami (Viedeň, Praha) v horizonte dvoch rokov.

„To je pre nás priorita. Plán bol postavený konzervatívne na úrovni štyroch letových otočiek za týždeň. To je číslo, ktoré by dokázalo dostať letisko na úroveň základnej rentability. Letisková infraštruktúra môže byť prevádzkovaná len existujúcou podporou priestoru, ktorý ju potrebuje. Myslím, že dnes pri hlasovaní sme dali základné podmienky na to, aby takáto schéma mohla vzniknúť,“ uviedol M. Kunsch.