Takto lakonicky by mohol svoju úprimnú snahu prezentovať rezort spravodlivosti. Chcel dať firmám čas na záchranu a zabrániť ukončeniu ich podnikania. Napokon sa našlo len pár desiatok tých, ktorí požiadali súdy o dočasnú ochranu pred veriteľmi.

Zhruba od polovice mája do konca septembra využilo tento inštitút 249 podnikateľov, takmer 90 percent tvoria eseročky. Počet žiadateľov sa každý mesiac znižuje. V septembri súdy povolili dočasnú ochranu iba 27 podnikateľom. Pri 596-tisíc aktívnych malých a stredných firiem je uvedený počet prakticky zanedbateľný.

Dôvody? Niektorí podnikatelia nespĺňali podmienky, boli v exekúcii, prípadne si vyplatili dividendy po vyhlásení pandémie. Časť z nich radšej siahla na vlastné finančné rezervy, keďže sa obávali, že ich obchodných partnerov by dočasná ochrana mohla vystrašiť.

Pôvodne mali byť firmy chránené do októbra, vláda však predĺžila pomoc do konca roka. Od budúceho roka rezort prichádza s novinkou. Kto chce byť po novom „ochránený“ pred finančným krachom, musí byť životaschopný. A bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny veriteľov to nepôjde. So súhlasom dvoch tretín veriteľov bude túto lehotu možné predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Do praxe sa dostane aj malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia.

Výhod, ktoré podnikatelia získajú, má byť viac. Napríklad nemôže sa proti nim začať konkurz ani exekúcia, pričom ak meškajú s úhradou starších záväzkov, nemôže s nimi druhá strana ukončiť zmluvu. Z pohľadu návrhu rezortu to znie logicky, ale má to opäť háčik. Záujem firiem ani dnes netrhá rekordy. A podľa odborníkov z praxe ďalšia legislatívna novinka na tom nič nezmení.

Štát sa pri tvorbe zákonov často spolieha na to, ako môžu fungovať z právneho hľadiska a z pohľadu úradníkov. Príliš teoretizuje, analyzuje, odhaduje, neraz s pomocou množstva teoretikov. Biznis sa však nerobí na papieri, ale v teréne. Tam, kde si podnikatelia musia všetko odžiť, v spleti chaotických zákazov a nariadení, ktorých je za posledné mesiace dosť. Pri tvorbe zákonov pre biznis by bolo najlepšie, keby sa rezorty dokázali vžiť do kože podnikateľov.