V novej prevádzke by pri plnej vyťaženosti malo byť zamestnaných 40 zamestnancov a produkovať by mala denne 10 ton syrov. „Na toto číslo sa chceme dostať v čo najkratšom čase, dúfam, že sa nám to vďaka obchodným partnerom podarí. V súčasnosti produkujeme približne polovicu tejto kapacity,“ informoval M. Bobák.

Najväčším problémom, prečo zatiaľ nová prevádzka nejde na plný výkon, je nedostatok kvalifikovaného personálu.

„V súčasnej dobe sa boríme s nedostatkom pracovných síl. Je to aj jeden z dôvodov, prečo sme odsunuli nábeh na maximálnu kapacitu. Na zmene pracuje približne 30 ľudí. Zatiaľ si vypomáhame so zamestnancami zo závodu v Kežmarku, ktorý nám časť ľudí posúva,“ doplnil majiteľ spoločnosti. Iné úkony, ktoré sa dajú automatizovať, napríklad miešanie syra, vykonávajú roboty.

V syrárni je použitá špecializovaná klimatizácia z Francúzska, keďže syry camembert, známe pod názvom Plesnivec a Encián, zrejú osem dní. „Každá jednotka klimatizácie je samostatná, syry potrebujú rôznu vlhkosť vzduchu, inú teplotu a rozličné klimatické podmienky počas zrenia. Toto všetko táto technológia ovláda,“ uviedol M. Bobák.

Spoločnosť denne spracuje približne 600-tisíc litrov kravského mlieka. Časť z tejto produkcie potom spracúva na syry. „Máme záujem dodávať mliečnym výrobkom pridanú hodnotu, aby sme sa vedeli na trhu lepšie presadiť,“ poznamenal predseda predstavenstva. Okrem syrov camembert sa v Senici vyrábajú aj tvrdé a parené syry a bryndza.

Ministerka G. Matečná poukázala na fakt, že spájanie spoločností prináša prospech v podobe lepších ekonomických výsledkov. „Toto hovorím aj malým farmárom. Ani malí farmári nemôžu byť osamotení a očakávať, že sa im bude dariť. Musia sa spojiť, lebo len tak dokážu znížiť prevádzkové náklady,“ doplnila.