Začali logistikou

K postupnému zvýšeniu celkovej výkonnosti má prispieť optimalizácia procesov v rámci nového systému VPS (Vaillant Group Production Systém). Orientuje sa na neustále zlepšovanie výroby a zaviedli ho práve v uplynulom roku.

V prvom projekte sa v Skalici zamerali na optimalizáciu interných logistických činností. Aj preto, že sprevádzkovali nové logisticko-distribučné centrum za 2,3 milióna eur. Skladové priestory rozšírili na 12-tisíc m2, logistické toky do jednotlivých krajín skonsolidovali tak, že zväčšili dostupnosť produktov a skrátili čas dodávky. V tomto roku sa podľa P. Kubu upriamia na kvalitnejší zákaznícky servis.

Efektívnejšie skladovanie sa odrazilo i v nižších celkových nákladoch. Celkové tržby za predaj hotových výrobkov, služieb i tovaru za uplynulý rok prekročili 188 miliónov eur a hrubý zisk dosiahol takmer 36 miliónov eur. Podrástol priam o štvrtinu a tržby bezmála o sedem percent. Podľa predpokladov Trendu má Protherm Production potenciál zotrvať medzi najlepšími aj v tohtoročnom hodnotení Firma roka. Vlani obhájil cez finančné výsledky za rok 2012 siedmu priečku.

V investíciách neustávajú

Tohtoročné investície, plánované vo výške 3,4 milióna eur majú smerovať predovšetkým na zriadenie nového laboratória a tiež na nákup majetku, potrebného vo výrobe nových kotlov.

Ľudí z výroby chcú v Protherme vtiahnuť do nového optimalizačného systému a vypočuť si ich nápady ako zlepšiť výrobné procesy, hovorí P. Kuba. Zdôrazňuje, že kvalitné riadenie ľudských zdrojov prispieva k výkonnosti a napredovaniu spoločnosti.

Aktivity v tejto oblasti priniesli v minulom roku firme víťazstvo v súťaži Leading HR Organisation v kategórii MNF (ostatné výrobné spoločnosti). Vyhlasovatelia, poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, hodnotia štyri oblasti: HR Leading, HR Lagging, organizačnú štruktúru a finančné ukazovatele. Mediálnym partnerom je týždenník Trend.