Zatiaľ nemôže, pretože Bratislavský samosprávny kraj mu doteraz nevydal dopravnú licenciu. Nitriansky kraj totiž nesúhlasí s vydaním licencie so zdôvodnením, že na to nedalo súhlas mesto Nitra.

Bratislavský kraj podľa zákona o cestnej doprave môže vydať licenciu na zriadenie autobusovej linky len so súhlasom všetkých dotknutých krajov, teda Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského.

„Nechali sme si vypracovať právny posudok, ktorý dnes odovzdáme primátorovi Nitry. Podľa záverov posudku rozhodoval protizákonne,“ povedal  na tlačovej besede pred Mestským úradom v Nitre R. Jančura. Myslí si, že primátor Nitry Jozef Dvonč nekonal v súlade s verejným záujmom a toto konanie označil za klientelizmus.

Zdôvodňoval to tým, že časť stanoviska dopravnej spoločnosti Arriva., ktorá prevádzkuje medzimestskú dopravu v Nitrianskom kraji, je identická so stanoviskom mesta Nitry k udeleniu licencie. „Je nízka pravdepodobnosť, aby túto nelogickosť vypracovali nezávisle dvaja ľudia. Bolo to diktované spoločnosťou Arriva, čo je dôkaz, že primátor konal v záujme súkromnej spoločnosti, a to sa nazýva klientelizmus,“ myslí si R. Jančura.

Primátor J. Dvonč odsúdil túto podľa neho nátlakovú akciu a obvinenia RegioJetu odmieta. „Neexistujú kapacity pre ďalšie autobusy aj pre dopravné obmedzenia, ktoré prináša rekonštrukcia autobusovej stanice od 1. novembra,“ uviedol J. Dvonč. Navyše sú podľa neho trasy, o ktoré mal záujem RegioJet, vykryté už licencovanými dopravcami dostatočne. Zhodu svojho stanoviska so stanoviskom firmy Arriva považuje za logické vyústenie dvoch triezvych a nezávislých pohľadov na momentálnu dopravnú situáciu.

„Podnikateľ si nemôže takýmto spôsobom vynucovať miesto na trhu,“ vyhlásil J. Dvonč. Zdôraznil, že nemá rozhodovaciu právomoc v tejto veci a len vyjadril svoj názor. Rozhoduje Bratislavský samosprávny kraj, ktorý o licenciu spoločnosť RegioJet požiadala.

V stanovisku mesta sa píše, že vedenie mesta neeviduje žiadne podnety ani sťažnosti občanov na nedostatočnú úroveň prepravy. Ďalej sa odvoláva na zákon o cestnej doprave, kde sa píše, že licenciu možno povoliť, len ak je to v súlade s plánom dopravnej obslužnosti. Túto podmienku podľa primátora RegioJet nespĺňa, navýšenie o 14 párových spojov je podľa neho zbytočné pre medziročný pokles cestujúcich v dôsledku nezamestnanosti a nárastu individuálnej dopravy. Tieto dôvody sa nachádzajú aj v nesúhlasnom stanovisku firmy Arriva, ktorý poslala na adresu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.