Čomu ste sa venovali pred pôsobením v spoločnosti Formel D?
 
Začnem trošku inak. Nikdy som nepatril k tým najlepším študentom, vždy som bol iba priemerný žiak. Po prvom ročníku na vysokej škole som veľmi rýchlo zistil, že moja túžba realizovať sa v zamestnaní bola silnejšia ako sedieť v školských laviciach. Preto som odišiel v prvom ročníku Slovenskej technickej univerzity, Materiálno-technologickej fakulty v Trnave a začal som pracovať ako predajca vozidiel Mercedes Benz v Bratislave. Krátko na to, otvorili pobočku v Trnave a bol som požiadaný, aby som pomohol rozbehnúť túto pobočku, nakoľko som Trnavčan. Potom som sa ešte venoval nejaký čas predaju vozidiel aj iných značiek, ako napríklad Honda.

Zakrátko ma táto práca omrzela a rozhodol som sa pre zmenu – pracovať v slovenskej energetike, v spoločnosti Výskumného ústavu jadrovej energetiky, kde som mal zodpovedný za 3D simulácie, školenia radiačnej bezpečnosti pre nových zamestnancov. Keďže ani táto pracovná pozícia dostatočne nenapĺňala moje očakávania, v mojej vtedy ešte mladej hlave vsrkla myšlienka, že si na nejakej brigáde zarobím peniaze na letenku do Ameriky a pôjdem skúsiť šťastie za veľkou mlákou. Za pomoci kamaráta sa moje kroky ocitli v závode Peugeot v Trnave, ktorý bol ešte v štádiu výstavby. Pôsobila tu externá spoločnosť, ktorá mala na starosti zabezpečenie kvality komponentov, ako aj celých vozidiel, ktoré sa tam vyrábali. Jedno ráno som prišiel, dostal som pracovné oblečenie, topánky a bol som zaradený na prácu na výrobnej linke, kde som kontroloval kvalitu interiérových komponentov.

Práca v spoločnosti ma natoľko bavila až si ma všimol riaditeľ pobočky, ktorý využil v tom období moju ešte slabú znalosť anglického jazyka. Keďže všetci manažéri rozprávali francúzsky (bol to francúzsky závod) ale dodávatelia prevažne zo strednej Európy komunikovali v Angličtine – bol to kľúčový moment, kedy ma požiadali, aby som začal riešiť zákazky a zákazníkov práve v anglickom jazyku. Počas toho som získal platné osvedčenie na používanie vysokozdvižného vozíka, aby som mohol vykonávať jednotlivé zákazky, prešiel som si všetkými pozíciami v danej spoločnosti až sa zo mňa stal manažér projektov. Vo chvíli, keď sa riaditeľ rozhodol odísť z automobilového priemyslu, tak som bol určený ako jeho nasledovník, čo bola pre mňa veľká výzva, pretože som tam bol služobne aj fyzicky mladší ako moji kolegovia. Veľmi rýchlo som si ale získal ich dôveru a bol som tak zodpovedný za celú pobočku v Trnave.

Za nejaký čas prišlo rozhodnutie expandovať aj na iný trh. Do úvahy prichádzali Česká republika a Rusko. Tak som bol poverený vybudovaním pobočky v Čechách a v roku 2008 som odišiel budovať novú pobočku úplne od začiatku. Pamätám si ako som na centrále dostal služobné auto a tašku plnú dokumentov a majiteľ firmy ma potľapkal po ramene so slovami „good luck, vybuduj firmu!“ V roku 2011 už fungovala oficiálna česká firma, ktorá mala dobré výsledky a dôveru najdôležitejších klientov na českom trhu, kde som ako managing direktor pôsobil do roku 2012. Po zmene majiteľov spoločnosti som sa rozhodol prijať inú ponuku od spoločnosti Altran, ktorá sa venovala trošku iným produktom v automobilovom priemysle. Lákala ma možnosť naučiť sa iné produkty ako consulting a engineering aj pre iné odvetia. Asi po roku a pol prišlo k odpredaji česko-slovenskej pobočky IT spoločnosťou, čo sa priznám, ma nenadchlo. A tak v septembri 2013 som prijal ponuku od súčasnej spoločnosti Formel D Group.

Ilustračné foto
Zdroj: Formel D
Ilustračné foto
Martin Pekár

Je viceprezident spoločnosti Formel D pre strednú a východnú Európu. Do spoločnosti nastúpil v roku 2013 ako obchodný riaditeľ, pôsobil ako prevádzkový riaditeľ a dnes vedie národné pobočky skupiny v Poľsku, na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Turecku. V auguste 2017 sa stal viceprezidentom pre región strednej a východnej Európy.

Vaša kariéra je spojená s automotive segmentom po roku 2001. Čo považujete za zásadnú zmenu v automotive v ostatných dvoch dekádach?
 
Za posledných 20 rokov produkty automobilového priemyslu prešli neuveriteľnými zmenami. Keď sa pozrieme na auto, ktoré sa vyrábalo pred 20 rokmi a keď sa pozrieme na autá, ktoré dnes jazdia na našich komunikáciách, tak je to viditeľný technologický posun či sa jedná o interiér alebo exteriér, komfort a jazdiace vlastnosti vozidla, pohon, palivá... za obrovský míľnik považujem príchod elektromobility, kde sa potrebuje transformovať výroba, vývoj, technológie a mentálne nastavenie spoločnosti, aby sme boli schopní prijať tento nevyhnutný krok automobilového priemyslu.

Za ďalší výrazný míľnik považujem príchod autonómnych vozidiel a systémov, ktoré sú síce v štádiu vývoja ale fungujú a dokážu zastúpiť ľudský faktor. 
 
Vyštudovali ste strojárstvo.  Vnímate, že sa automotive ešte viac prepája práve so strojárstvom, alebo je tomu naopak?
 
Automotive by mal byť prepojený so strojárstvom a mali by sme podporovať toto prepojenie. Ako absolvent strojárskej priemyselnej školy viem, že toto prepojenie nie je dostatočné. Je to však kľúč, akým vychovávať mladých a šikovných odborníkov, ktorí by nám prinášali potrebný vývoj rýchlejšie a kvalitnejšie. Smutné je, keď sa prejdete po vývojovom centre Mercedesu v Stuttgarte alebo v Mníchove po vývojom centre BMW, kde sú vo výraznej miere zastúpení Slováci, Česi a Poliaci, lebo im potrebné prepojenie štúdia strojárstva a praxe nebola umožnená tu, a tak nám mladé talenty odchádzajú.
 
Pôsobili ste u viacerých dodávateľov OEM. Aké know-how ste si dodnes preniesli a na čo by sa podľa vás mal automotive ďalej zameriavať?
 
Sú viaceré veci, na ktoré by sa mal zameriavať. Jednou z nich sú technológie, vývoj robotiky a automatizácie výroby, ktoré síce napredujú ale nie v takom rozsahu, aby sme boli schopní ich nahradiť ľudským faktorom úplne.

Ďalej je to kvalitný personál. Keď hovoríme o know-how, ktoré som nazbieral počas svojej kariéry, tak tam jednoznačné patrí správne motivovanie a udržanie si kvalitných a šikovných zamestnancov v automobilovom priemysle na všetkých pozíciách, či sa už jedná o výrobné ale aj stredné vedúce pozície, ktoré majú schopnosť viesť, učiť sa a dohovoriť sa v cudzom jazyku.

Ilustračné foto
Zdroj: Formel D
Ilustračné foto

Čo chcete na súčasnej pozícii dosiahnuť a zmeniť?
 
Naša spoločnosť je zastúpená v piatich regiónoch (Čína spolu s Áziou, Stredná a východná Európa, Nemecko, Západná Európa s Afrikou a Amerika spolu s Mexikom a Brazíliou) a vedená piatimi vice-presidentmi. Mojim cieľom v Strednej a východnej Európe je dosiahnuť diverzifikáciu portfólia produktov našich služieb, rozvinúť ich a priniesť ich našim zákazníkom. Najdôležitejší a dlhodobý cieľ vo Formel D je spokojný zákazník, ktorý musí cítiť podporu ako globálneho partnera kedykoľvek treba.

V budúcnosti by som chcel náš región rozšíriť o ďalšie krajiny, kde momentálne nie sme. Čiastočnú spoluprácu máme v Rakúsku, Bulharskom, Moldáviou, Srbskom a jedným okom pozeráme na Slovinsko.  
 
Aké sú dnes ciele Formel D na súčasnom disruptívnom trhu a po 30 rokoch?
 
Nakoľko máme za sebou 2 ťažké roky spôsobené globálnou pandémiou a obdobím, kedy sme mali nedostatok potrebných komponentov na výrobu, na ktorú je naša práca naviazaná. Po tomto náročnom období je našim cieľom úplný reštart, výkonnostne sa vrátiť späť na tú istú úroveň. Ak sa pozeráme za horizontom 30 rokov, tak plne diverzifikované portfólio produktov, celosvetovo väčšia stabilita aj v nestabilnom dynamickom automobilovom priemysle.
 
Zodpovedáte za viaceré trhy? Čo definuje ten v CEE resp. CZ/SK a aké rozdiely z toho plynú oproti ostatným trhom východnej EU?
 
Náš región je tvorený zo 6 krajín: SK, CZ, PL, HU, RO a TR. Každá krajina je iná svojou kultúrou, zákonmi, ktorými sa samozrejme riadime. Ak by sme porovnali česko-slovenský trh s inými, tak jednoznačne dominuje koncentrácia výroby automobilov na jedného obyvateľa. Pokojne sa môžeme nazývať automobilovými veľmocami, čo sa týka počtu ale aj rozmanitosti výrobcov a vyrobených áut v porovnaní s inými krajinami v CEE. Koncentrovanejšia výroba so sebou nesie aj väčší dopyt na pracovnú silu.
 
Má SK trh naďalej toľko výhod ako kedysi? Viete to z doterajších pozícií porovnať?
 
Náš trh stále ponúka veľmi šikovný personál so schopnosťou učiť sa, sme nesmierne pracovití, dochvíľni a z pohľadu veľkých automobiliek predstavujeme stále relatívne lacnú pracovnú silu v porovnaní so západnou Európou. To je to, čo je pre nás charakteristické a nenájdeme to v každej krajine. Čo sa časom zhoršilo a investorov odrádza je zanedbaná infraštruktúra, ktorá je nevyhnutá na dovoz materiálu, vývoz hotových produktov, nestabilita vlády a daňové zaťaženie podnikateľov, ktoré je v porovnaní s inými krajinami vyššie.
 
Ako vnímate vývoj v oblasti automotive v ďalšej dekáde? Na čo sa bude okrem elektromobility musieť zameriavať a čo z toho plynie pre OEM dodávateľov?
 
Slovensko má jednu obrovskú raritu, a to je vývoj prvého lietajúceho auta. Ako chlapec som sníval o tom, ako sa autá zdvihnú z ciest a budú lietať, čo ešte chvíľu potrvá. V ďalšej dekáde to, však, bude vývoj materiálov a technológii. Ak chceme našu Zem chrániť, ktorú máme len jednu, tak nemáme inú možnosť ako prijať akékoľvek alternatívy. Jednou z nich sa javí práve elektromobilita. Iné možnosti sú v testovacích fázach v závislosti od druhu dopravy, či už ide o verejnú, nákladnú alebo osobnú dopravu. Som presvedčený, že len a len vývoj materiálu a  technológii nám môže odpovedať o 10 rokov, ktorý smer je ten správny.

OEM dodávatelia už dávno vedia, že bude potrebná transformácia či na elektromobilitu alebo na iné druhy palív. Výroba spaľovacích motorov bude zastavená, ale transformácia prebieha pomaly a podľa môjho názoru začala neskoro. Ďalšiu dôležitú skutočnosť, ktorú treba spomenúť je, že tento proces začala iba Európa. Iné väčšie trhy by sa mali pridať a podporiť tento náročný proces, a tak spolu ozdraviť našu planétu a životné prostredie. 
 
Aké ciele a plány máte ešte vo svojej kariére?
 
Keď som nastúpil do spoločnosti Formel D, tešil som sa, že niečo vybudujem. Za ten čas sa mi podarilo stať spolumajiteľom celosvetovej spoločnosti, ktorá je dôležitým hráčom na trhu. Určite by som chcel ešte prejsť jednou fúziou private equity, nakoľko naša spoločnosť takou je. Mám za sebou 2 fúzie a verím, že sa nám podarí aj ďalšia, čo by znamenalo posilnenie spoločnosti a jej stabilizácia. 
 
Veríte elektromobilite ako novému trendu?
 
Som presvedčený o tom, že treba alternatívne riešenia spaľovacích motorov. Musím ale povedať, že nemalo by to byť tak, že Európa bude jediná, ktorá pôjde touto náročnou cestou, potrebujeme celosvetovú zhodu. Či elektromobilita je ten správny smer? Javí sa to ako jedna z najmožnejších a najdostupnejších ciest. Akokoľvek by sme chceli vymeniť všetky autá so spaľovacím motorom za elektro, na to nie sme pripravení a myslím si, že elektromobilita bude iba doplnková alternatíva napr. veľkých miest na zlepšenie verejnej dopravy, čo možné je.

Ilustračné foto
Zdroj: Formel D
Ilustračné foto

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.