Pojmu brand identita (alebo identita značky) by ste ako spoločnosť, ktorá chce uspieť na konkurenčnom trhu, mali venovať obrovskú pozornosť.  
Brand identita je totiž jedným zo základných pilierov úspechu každej spoločnosti. Je to “to”, čo ju odlišuje od konkurencie, definuje ju a robí ju rozpoznateľnou pre zákazníkov. Najväčšie spoločnosti sveta jej silu využívajú vo svoj prospech od nepamäti. Napriek tomu jej ešte aj dnes mnohé firmy nevenujú dostatočnú pozornosť alebo majú obavy investovať do jej rozvoja. 

Naša marketingová agentúra zisťovala prečo
Pýtali sme sa, skúmali, analyzovali sme dáta a zistili sme, že aj v tomto prípade je jedným z dôvodov najväčší “kazič” pokroku - strach z neúspechu. Mnoho spoločností žije v domnení, že nový, kreatívny prístup či komunikácia môžu byť odmietnuté zákazníkmi či dokonca kritizované spoločnosťou, čo zákonite povedie k nižším ziskom. Tieto ničím nepodložené domnienky sú ich ručnou brzdou v rozvoji, a tak sa radšej prispôsobujú trendom a stávajú sa súčasťou bežného davu.  

Aká škoda!
Prečo zabúdame na to, že práve ten, kto nesplýva s davom, púta pozornosť? 
Nie je to jeden z hlavných cieľov v boji na konkurenčnom trhu?

Vizualita je všeobecne jedným z najsilnejších nástrojov na zvýšenie rozpoznateľnosti. Tento fakt je tak dôležitý, že by ste si ho mali prečítať ešte raz! Výrazná a jedinečná identita priláka pozornosť zákazníkov a značke pomôže rýchlejšie si vybudovať základňu verných “fanúšikov”. 

Ilustračné foto
Zdroj: My Brand Agency
Ilustračné foto

Povedzme to na rovinu - byť odlišný je jeden z hlavných cieľov úspechu!  
Vytŕčať z davu, vyniknúť medzi konkurenciou, byť zapamätateľný - a najlepšie, od prvého pohľadu! Nie jedna štatistika potvrdila, že keď firma vytvorí unikátny a ľahko zapamätateľný vizuálny prejav, má väčšiu šancu, že si ju zákazníci budú pamätať a odlišovať od konkurencie, čo priamo ovplyvní aj ich nákupné správanie.

Ilustračné foto
Zdroj: My Brand Agency
Ilustračné foto

Tento fakt platí pre všetkých na konkurenčnom trhu, a to bez výnimky. 
Práve naplnenie cieľa, zvýšenie povedomia o brande, nás hnalo k príprave kreatívnej brand identity orgánu štátnej správy. Sme presvedčení, že práve kreatívny imidž značky, ktorý odzrkadľuje atraktívny spôsob komunikácie v online aj offline priestore, je cesta k lepšej zapamätateľnosti, vyniknutiu a zvýšeniu povedomia medzi širokou verejnosťou.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do nás vložilo dôveru a my sme ich brand identitu posunuli o level (alebo aj o 10) vyššie! Dômyselne zvolená farebná škála v spojení s modernými prvkami, podčiarknutá zjednoteným komunikačným štýlom zožala úspech:

Ilustračné foto
Zdroj: My Brand Agency
Ilustračné foto

Ako moderná marketingová agentúra považujeme za naše posolstvo učiť slovenské firmy, že brand identita je kľúčová pri vnímaní značky verejnosťou, vytváraní povedomia, budovaní dôvery a rozpoznateľnosti a ovplyvňuje aj to, ako ľudia značku vnímajú či ako ľahko si ju zapamätajú. 

Zoberme si za príklad najúspešnejšie značky sveta.  

Budovanie firemnej identity pri ich úspechu hrá kľúčovú úlohu! 

Ilustračné foto
Zdroj: My Brand Agency
Ilustračné foto

Ak by ste si z tohto článku mali odniesť len jednu informáciu, nech je to táto: 
Nebojte sa vyčnievať! 

Ilustračné foto
Zdroj: My Brand Agency
Ilustračné foto

Keď je brand identita odlišná, značka sa stáva ľahšie rozpoznateľnou a zapamätateľnou. Práve v dnešnom konkurenčnom prostredí je dôležitejšie, viac ako kedykoľvek predtým, mať unikátnu identitu, ktorá vystupuje z radu a priláka pozornosť zákazníkov. Tá totiž dokáže vytvoriť silnú emocionálnu väzbu so zákazníkmi, prostredníctvom svojho imidžu, hodnoty, misie či samotného príbehu. Silnejšia väzba s cieľovou skupinou priamo úmerne zvyšuje pravdepodobnosť jej lojality a podpory. 

Z vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že v dnešnej preplnenej trhovej konkurencii je veľmi dôležité, aby značka mala niečo, čím sa odlišuje od ostatných. Ak je brand identita nastavená správne, pomôže značke vytýčiť si svoje vlastné trhové miesto, zaujať jedinečnú pozíciu a stať sa úspešnou. 
A to je cieľom každého, však? 

Ilustračné foto
Zdroj: My Brand Agency
Ilustračné foto

Zahodťe preto predsudky, prekonajte strach! 
Zverte vytvorenie kvalitnej brand identity do rúk odborníkom, ktorí sú v tejto oblasti skúsení a vedia, čo je pre Vašu značku najlepšie a hlavne… 
Začnite vyčnievať z davu. 

Autor: Veronika Plavčko