Na trhu je veľké množstvo účtovných programov. Aké parametre majú používatelia pri výbere sledovať?
V Česku je ich naozaj veľa. Nemyslím si, že ich má nejaký štát na počet obyvateľov toľko ako my. Základnými ukazovateľmi pri výbere asi stále zostane rozšírenosť, tradícia a kvalita zákazníckeho servisu. Zatiaľ čo kedysi to bolo výhradne o software, dnes už je väčší dôraz kladený na zákaznícku podporu a celkové prostredie. Používateľ si nechce kupovať len produkt, ale získať partnera a poradcu. Tento trh funguje obdobne ako pri automobilovom priemysle, kde každé vozidlo spĺňa určité štandardy, má rovnaký základ s konkrétnymi prvkami, ale rozhoduje design, kvalita spracovania, pohodlnosť a zákaznícky servis.

Čo by mal účtovný software obsahovať? Aké sú základné vlastnosti?
Základnou vlastnosťou bude určite ľahké a rýchle spracovanie legislatívy. Čo je zadanie, ktoré sa s nečakanými udalosťami, ako sme zažili napríklad počas covidu, môže dosť zásadne a hekticky meniť. A výrobcovia musia byť schopní na tieto úpravy rýchlo reagovať. Základným prvkom dobrého systému je teda jeho prehľadnosť a jednoduchosť. Našou snahou je občas zložité a neprehľadné zadanie pre našich klientov maximálne zjednodušiť a spríjemniť. Dôvodom, prečo sa nakoniec zákazník rozhodne pre daný systém, bude skôr jeho ergonómia využitia a doplnkové služby nad rámec základu.

Aký je vývoj takých aplikácií a programov?
Veľmi sa to v posledných rokoch obrátilo. Od samého začiatku spolupracujeme s koncovým používateľom. UX (používateľská skúsenosť) je základom pri tvorbe noviniek. Preto máme niekoľko vybraných klientov, s ktorými konzultujeme využitie funkcií a jednotlivé procesy. Vo chvíli, kedy je software vyvinutý, nasadíme pilotných zákazníkov, aby sme vyladili prevádzku a zohľadnili maximum prianí a potrieb. Spokojnosť cieľového segmentu je pre nás zásadná od návrhu až po plošné uvoľnenie a následné aktualizácie.

Tomáš Loukota, Executive Director a člen predstavenstva Seyfor
Zdroj: Seyfor
Tomáš Loukota, Executive Director a člen predstavenstva Seyfor

Ako prispievajú účtovné systémy k zjednodušeniu účtovných procesov?
Uviedol by som príklad mzdovej agendy, ktorá obsahuje pomerne veľké množstvo limitov, odpočtov a pravidiel. Snažíme sa ponúknuť používateľovi všetko v správnom čase a na správnom mieste. Jednoducho povedané má pripravené ihrisko a určené pravidlá hry. Stále ale vnímam, že tu je veľký priestor na zlepšenie. Vďaka digitalizácii a najnovším technológiám sa čoskoro dostaneme k tomu, že rutinné operácie, ktoré nevyžadujú ľudské rozhodovanie, bude môcť používateľ nechať celkom na software. Rovnako tak cloudová architektúra napomôže lepšiemu využitiu, správe a dodávke služieb. A možno príde aj blockchain...

Tohtoročnou témou je zatiaľ umelá inteligencia, jej rozšírené možnosti a používanie. Týka sa to aj účtovníctva?
Momentálne je tých príkladov málo, no je zjavné, že sa to bude uberať týmto smerom. Umelá inteligencia napomôže sledovať jednotlivé záznamy, transakcie a účtovné knihy v reálnom čase. Big data budú zásadnou technológiou pre finančné rozhodovanie firiem. Na všetkých úrovniach, teda nielen vo veľkých spoločnostiach, ale aj medzi drobnými podnikateľmi, vidím ako rozhodujúce a potrebné zjednotenie a komplexné využitie dokumentov obsahujúcich dáta. Momentálne sa napríklad dokáže priemerná firma vyvarovať prepisu prijatých faktúr pri štvrtine z nich. Akonáhle sa pri všetkých softwaroch vyrieši jednotná transformácia do elektronickej podoby, dokáže to ušetriť ohromné peniaze. Dokážem si predstaviť, že AI potom jednoducho pomôže s roztriedením a účtovaním faktúr. Uznávam, že nie každému sa momentálne také úkony oplatia, ale je to len otázkou času, kedy dôjde k zjednodušeniu a zlacneniu týchto služieb.

Neznamená to potom zaniknutie určitých pozícií?
Niektorých určite, ale účtovníci sa zatiaľ nemusia cítiť ohrození. Pri zavedení týchto technológií ide naopak o zefektívnenie a skvalitnenie ich práce. Keď sa vaša účtovníčka nebude musieť zdržiavať ručným zadávaním hodnôt a popisov do svojej evidencie, má priestor a čas venovať sa iným činnostiam. Je scestné myslieť si, že nákupom kvalitného softwaru ušetríte peniaze za troch zamestnancov. Väčšinou to tak nie je. Naopak proces zavádzania nových technológií má byť plynulý, tak, aby sa ľudia stali odborníkmi a svoje znalosti využili inde. Asi nebudú potrebné niektoré juniorské pozície, ale špecializácia účtovníkov bude smerovať k znalosti a správe AI a pri skúsených odborníkoch dôjde k ešte výraznejšej špecializácii. Ich postavenie bude voči podnikateľom v určitom ohľade zmysluplnejšie a strategickejšie, napríklad vo forme poradenstva pre lepšie biznisové rozhodnutia.

Tomáš Loukota (47)

Tomáš Loukota (47) pracuje v spoločnosti Seyfor na pozícii Executive Director a je členom predstavenstva. Podnikovým informačným systémom sa venuje viac ako 25 rokov a za tú dobu prešiel niekoľkými pozíciami na zákazníckej podpore a v obchodnom tíme. Stojí za úspešným uvedením nového ERP systému Money S5 na trh či za monetizáciou obľúbenej fakturačnej služby iDoklad.