Spoločnosť Metrostav Slovakia ako jedna z top stavebných firiem na trhu výrazne posilňuje svoju pozíciu v oblasti vlastného developmentu a prichádza so zaujímavými projektami, ktoré pretvárajú zabudnuté miesta na moderné a komfortné centrá pre život so špecifickým charakterom. Ako meno firmy napovedá, materská spoločnosť Metrostav sa pôvodne venovala stavbám metra, a až v 90. rokoch postupne vstupoval aj do iných segmentov. Momentálne pôsobí vo všetkých kľúčových segmentoch v stavebníctve a v rôznych krajinách Európy. 

Rozmanitosť projektov

Aktuálne sa Metrostav Slovakia zameriava na pozemné stavby, čo zahŕňa bytové projekty nákupné centrá, logistické, či priemyselné haly, ale takisto aj ekologické stavby ako sú kanalizácie, čističky odpadových vôd, stavby protipovodňových opatrení a v neposlednom rade, tiež spomínané rekonštrukcie historických objektov. Široké zameranie Metrostavu Slovakia mu umožňuje vytvárať projekty, na ktoré si netrúfne každý, no svojimi dlhoročnými skúsenosťami si vybudovali meno kvalitného a spoľahlivého generálneho zhotoviteľa. S tým súvisia aj čísla spoločnosti. Každým rokom generujú tržby niekoľko desiatok miliónov a firmou nezamávala ani koronakríza. 

Materská spoločnosť Metrostav, ktorá sídli v Českej republike, oslavuje 50 ročné pôsobenie na trhu, tá slovenská dnes mení štruktúru. Od nového roka má divizionálne usporiadanie a založili tri nové divízie. Z toho dve stavebné a jedna developerská. „Už niekoľko predchádzajúcich rokov sa na Slovenskom trhu výrazne posilňujeme, máme široké regionálne pokrytie, kedy máme zastúpenie takmer vo všetkých regiónoch Slovenska,“ prezrádza pre TREND Robert Pátek,  generálny riaditeľ Metrostav Slovakia.

Ako ďalej uvádza, aby sme dokázali lepšie využiť synergických efektov, lepšie koordinovať obchodné aktivity a zjednotiť pravidlá, bolo prirodzené pristúpiť k tomuto kroku. Nová štruktúra má zabezpečiť ďalší rast a cieľom je byť jednotkou na slovenskom trhu. 

Robert Pátek, generálny riaditeľ Metrostav Slovakia
Zdroj: Metrostav Slovakia
Robert Pátek, generálny riaditeľ Metrostav Slovakia

Investície na rozvoj

Investície neobišli ani minulý rok a okrem základného výrobného vybavenia investovali v Metrostave Slovakia najmä do digitalizácie interných procesov, do vedenia elektronických stavebných denníkov, technológií BIM atď. Ako pripomína R. Pátek, najdôležitejšia je ale investícia do ľudí. Príležitostí je podľa neho veľa, stačí keď sa rozhliadneme okolo a vidíme veľa stavieb, ktoré bude treba opraviť, alebo vybudovať. „Ak by som mal byť konkrétnejší, tak si myslím, že dlhodobo bude dopyt po bývaní, ďalej si myslím, že aj napriek útlmu v kancelárskych budovách, príde trend, ktorý vráti ľudí späť do firiem. Takisto vidím príležitosti v rámci zníženia uhlíkovej stopy a k ekologizácii celej našej spoločnosti, hovorí R. Pátek.

Keďže sú projekty spoločnosti veľmi výnimočné, je ťažké vybrať niekoľko, na ktoré by boli samotné firmy hrdé. Pre Metrostav Slovakia je každý projekt niečím iným a originálnym, no najviac sú hrdí na CityPark Ružinov v Bratislave. Projekt kúpili v konkurznej podstate ako rozostavanú stavbu, ktorú museli výrazne prepracovať. CityPark Ružinov bol náročný nielen z technického, ale aj developerského pohľadu. Napríklad bolo potrebné niektoré konštrukcie sanovať. Z ostatných veľkých projektov je veľmi známy aj Riverpark, hotelová časť hypoarény v Šamoríne a z nedávnych dokončených je veľmi originálne poňatá budova obchodných a výrobných priestorov pre spoločnosť Kvety SK. 

Pandémia a pracovná sila

Stavebníctvo na Slovensku sa za minulý rok prepadlo o približne 20 percent a taktiež aj v Metrostave zaznamenali pokles tržieb. Koronakríza však stavebníctvo nezasiahla v takom rozsahu ako odvetvie služieb, kde v mnohých prípadoch bolo podnikanie zo dňa na deň úplne zastavené. Ale aj tak čelili stavebníci niekoľkým výzvam a dokonca paradoxom. Ako prezrádza Robert Pátek, počas minulého roka mali problémy so zahraničnými dodávkami v dôsledku uzavretých hraníc a s dostupnosťou zahraničných robotníckych kapacít.„Momentálne čelíme rastu vstupov a bojujeme s nedostatkom niektorých komodít, kedy dodacie lehoty sú aj viac ako osem týždňov, čo je cez prepad trhu prekvapujúce,“ vysvetľuje.  Aj napriek slabšiemu externému dopytu rozbiehajú v Metrostave Slovakia veľa projektov, z toho dva vlastné developerské.

„Tento rok bude pre našu spoločnosť aj v dôsledku organizačných zmien rekordný, tvrdí generálny riaditeľ. Spoločnosť však trápi iný, väčší problém, ktorým trpia všetky veľké firmy. Na trhu sa Metrostav Slovakia dlhodobo stretáva s nedostatkom odborných technických profesií, najmä ak hľadajú nejakú špecializáciu. Čo sa týka robotníckych pracovníkov, tak tam sa to vyvíja podľa situácie na stavebnom trhu. To však neplatí vždy rovnako, pretože za minulý rok aj napriek poklesu trhu, bol nedostatok pracovníkov zo zahraničia, z dôvodu sťaženého prechodu cez hranice.

Nevyhovujúci územný plán

Veľmi známym rezidenčným projektom je Kopčianka na Kopčianskej ulici v Petržalke. Tú Metrostav Slovakia navrhoval so zámerom vytvoriť nový charakter tejto rýchlo sa meniacej časti Bratislavy. Projekt rekultivuje a oživí starú lokalitu a zatraktívni ju novou zeleňou. Jednou z hlavných predností nového bývania v  Kopčianke má byť pestrá infraštruktúra so skvelým dopravným napojením a ľahko dostupným Starým Mestom. 

Popradská
Zdroj: Metrostav Slovakia
Popradská

Výnimočná poloha v kombinácii s kvalitnou občianskou vybavenosťou, susedným rakúskym vidiekom a blízkou Viedňou umožnia budúcim obyvateľom naplno si užívať svoj nový domov, či už radi trávia čas v prírode športom, alebo kultúrou v centre. Developeri z Metrostavu Slovakia pôsobia na poli rezidenčného trhu už takmer desať rokov. Ako sami hovoria, v Bratislave chýba dostatok nových bytov a to najmä v širšom centre. Tento problém je podľa nich spôsobený nevyhovujúcim a nepružným územným plánom, ktorý nereflektuje na nutnosť výstavby nových bytov a brzdí tým dostupnosť bývania, čím priamoúmerne spôsobuje odliv ľudí do satelitov. 

Kopčianka
Zdroj: Metrostav Slovakia
Kopčianka

Keďže Metrostav Slovakia pôsobí najmä v Bratislave a aktuálne premiérovo v Košiciach, zameriava sa na projekty v rámci širšieho centra a to najmä na „brownfieldy“, kde ako developer revitalizujú častokrát nefunkčné plochy s minimálnym potenciálom. „Takto nezaberáme s projektami ďalšiu zeleň alebo pôdu, ale skôr dávame život zanedbaným lokalitám. Takto sa to deje pri projekte Kopčianka alebo v ďalších lokalitách, kde pripravujeme nové rezidenčné projekty,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Metrostavu Slovakia.  

Popradská
Zdroj: Metrostav Slovakia
Popradská

Riešenie bývania a ceny

Nedostatok nových projektov tkvie v nedostatočnom územnom pláne. Riešením je tak jeho zmena, čo magistrát a nové vedenie komunikuje už od volieb. Metrostav Slovakia sa aktívne zapája do procesu zmeny. Dôležité pri týchto zmenách je výber vhodnej lokality, ktorá musí mať dostatočné zabezpečené dopravné napojenia na MHD či cyklotrasu. Takto vybrané lokality by mali byť najmä v širšom centre kde je dopyt po bývaní najväčší a zároveň je dlhodobo najmenšia ponuka.

Celkovému trhu by pomohli aj zámery nájomného bývania. Ten vnímajú v Metrostave Slovakia pozitívne a je určite záujmom mesta a štátu ho budovať. „Pre komerčný trh nájomných bytov by museli byť nastavené iné druhy stimulov a financovania od štátu, aby sa do tohto segmentu developeri pustili intenzívnejšie. Ak by sa rozšírila ponuka nájomných bytov, skôr by zabrzdila rast cien starších bytov a nájomného od súkromných prenajímateľov,“ myslí si Robert Pátek. Podľa neho budú z dlhodobého hľadiska ceny bytov, a to najmä v krajských mestách stúpať, otázne je len akým tempom. V Bratislave a Košiciach je predpoklad stáleho nárastu cien bytov v novostavbách, čo je dôsledkom toho, že sa v súčasnosti povoľuje málo projektov. Pri projektoch lokalizovaných mimo širších centier miest sa očakáva ustálenie cien nehnuteľností.

Vízia do budúcna

Ambíciou spoločnosti Metrostav Slovakia je pôsobiť s nálepkou modernej a flexibilnej spoločnosti, ktorá plne využíva inovatívne a digitálne technológie a plne implementuje zásady stavebníctva 4.0. „Zároveň by som si prial, aby si udržala svoju kultúru a hodnoty ktorých sa drží, ako je férovosť a profesionálny prístup vo všetkých oblastiach. Aby bol i naďalej pre zamestnancov firmou, kde môžu pracovať celú svoju profesionálnu kariéru a využívať plne svoj potenciál,“ uzatvára Robert Pátek.