V utorok dopoludnia sa na Okresnom súde Žilina začína pojednávanie. Predvolaný je aj I. Kmotrík, aby vypovedal o privatizácii bratislavských vodární v rokoch 2011 a 2012. Súd vyšetruje, kto je skutočným vlastníkom Infra Services.

„Kmotrík zatiaľ v protischránkovom registri nie je zapísaný ako konečný vlastník vodárenskej firmy,“ informuje o tom denník. Doteraz 49-percentný podiel vo firme vlastnil štátny tajomník ministerstva dopravy za SNS Peter Ďurček, ktorý ako advokát v minulosti pracoval pre Kmotríkovu firmu Grafobal Group.

Denník Sme spresňuje, že P. Ďurček nákup akcií v Infra Services v roku 2012 financoval z pôžičiek od firiem z Cypru, ktoré sú blízke I. Kmotríkovi a podieľajú sa na iných jeho projektoch.

Ak by firmu z registra vymazal, BVS by mohla vypovedať nevýhodnú zmluvu na údržbu vodovodov a kanalizácií, podľa ktorej ide do Infra Services každoročne 40 miliónov eur. Zmluva platí do roku 2022. Ak sa Infra Services podarí vyhnúť výmazu z protischránkového registra, súd bude naďalej vyšetrovať, či v minulosti klamala o svojom vlastníkovi.

Hodnotu transakcie nezverejnia

Nikdy som sa netajil svojím záujmom investovať do „bratislavskej vody“, ale do tohto momentu neboli tieto akcie na predaj. Vyhlásil I. Kmotrík.

Nový minoritný vlastník akcií v Infra Services deklaruje, že jeho prioritou je stabilizácia manažmentu spoločnosti a investície do modernizácie a rozširovania vodovodov a kanalizácie.

Hovorca skupiny Grafobal Group, do ktorého patrí aj Grafobal Group development, Peter Kresánek informoval, že nadväzujú na dlhodobé skúsenosti z oblasti infraštruktúrnych investícií v minulosti, ktorými je napríklad úspešné manažovanie dcérskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti energetiky GGE.

„Naša dcérska spoločnosť Grafobal Group development sa dohodla na kúpe akcií so spoločnosťou Hedin (kde je vedený ako akcionár P. Ďurček) dňa 20. mája. Hodnota transakcie nebude zverejnená,“ podotkol hovorca.

Dôvodom akvizície je podľa jeho slov vízia zlepšenia služieb pre bratislavské vodárne a ďalších klientov spoločnosti Infra Services. „Súčasný stav kanalizácie a vodovodov v Bratislave a jej okolí nie je vyhovujúci, pretože investície do ich modernizácie a rozširovanie boli mizivé. Veď každý z nás vie o haváriách spôsobených starými potrubiami, ktoré je treba nutne vymeniť a rozšíriť. Zároveň ponúkame vysoko odborný manažment so skúsenosťami v oblasti infraštruktúry,“ povedal I. Kmotrík.

Rokovania, ktoré vyústili do vzájomnej dohody, trvali podľa neho niekoľko týždňov. Grafobal Group development deklaruje pripravenosť rokovať s vedením hlavného mesta a vedením BVS o vzájomných obchodných vzťahoch.

Spoločnosť tvrdí, že s cieľom „poskytnúť obyvateľom západného Slovenska čo najkvalitnejší servis vodovodov a kanalizácie, ktoré každodenne používajú“. „Uvedomujeme si, že bratislavské vodárne dlhodobo trpia investičným dlhom, čo bolo jedným z našich dôvodov pre túto akvizíciu. Radi by sme sa podieľali na ich modernizácii a rozširovaní,“ podotkol P. Kresánek.

Obrat vyše 40 miliónov eur

Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Inštaluje vodomery, armatúry, vodné šachty či kanalizačné siete. Je developerom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.

Jej kľúčovým partnerom je BVS, ktorá dodáva pitnú vodu viac než 700-tisíc domácnostiam v hlavnom meste a ďalším mestám a obciam na západnom Slovensku. Spoločnosť Infra Services k 31. decembru 2017 zamestnávala 336 osôb, dosiahla obrat 41 miliónov eur a zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) 2,8 milióna eur.