TREND We Know How
TREND We Know How

Pre klientov si na úvod pripravili realitný fond. Prečo práve reality, čím chcú zaujať klientov, ale aj o ďalších témach sme sa rozprávali s predsedom predstavenstva Petrom Janigom.

Prečo názov GOLDSIDE? Pôsobí to ako investovanie do zlata.

Náš prvý fond nemá s investovaním do zlata nič spoločné, je čisto realitný. Názov vychádza skôr zo symboliky „zlatého štandardu“ alebo „zlatého rezu“ teda v prvom prípade zlato ako uchovávateľ hodnoty v čase. V druhom prípade ako niečo prirodzené, jednoduché ako si aj my v GOLDSIDE predstavujeme, že investovanie môže byť.

Prečo práve realitný fond?

Takýto produkt považujeme za zrozumiteľný pre našich klientov, keďže asi každý vie, že výnos je primárne tvorený nájmom. Reality si vo všeobecnosti držia hodnotu a dosahujú dlhodobé a stabilné výnosy. Našu úlohu chápeme aj v aktívnej správe portfólia a teda tvorbe pridanej hodnoty pre fond, aj pre klienta.

Aj teraz sa hovorí o možnej novej kríze. Očakávate, že si nehnuteľnosti na Slovensku aj v prípadných turbulenciách vo svetovej ekonomike udržia hodnotu?

Turbulentné obdobie vo svete už prebieha. Otázne je, či a do akého druhu, respektíve rozsahu krízy prerastie. Samozrejme možno predpokladať, že vo všeobecnosti by sa prípadná kríza dotkla aj trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku aj keď veľmi záleží od samotného typu nehnuteľnosti, polohy a podobne. Otázne je, čoho by sa kríza nedotkla? Iný pohľad na krízu je, že je to len zreálnenie hodnoty a vo všeobecnosti platí, že nehnuteľnosti sa vrátia aj po korekcii na svoju hodnotu. Situácii na trhu samozrejme prispôsobujeme aj naše portfólio, kde sa sústredíme na nehnuteľnosti s kvalitnými nájomcami a dlhými kontraktmi, čo nám pomáha do veľkej miery predísť dôsledkom krízy.

V čom sa chcete odlíšiť od etablovaných správcovských spoločností?

Snažíme sa o transparentný a zrozumiteľný prístup ku klientovi. Pre nás je dôležité, aby mali klienti dostatok informácií, aby bola zmluvná dokumentácia jednoduchá a bez zavádzania. Základná myšlienka Goldside spočíva v jednoduchosti. Ďalej sa snažíme o zladenie záujmov s klientom čomu sme prispôsobili aj nastavenie správcovského poplatku, ktorý máme rozdelený do dvoch zložiek. Základný poplatok je 1%. Ten by mal od určitej veľkosti fondu pokryť náklady súvisiace so správou fondu. Druhý poplatok je výkonnostný, tam si berieme rozdelenie 20% pre nás a 80% pre klienta. To znamená, že ak fond zarobí 5%, 1% si berieme my a 4% klient. Keď fond zarobí 0%, tak si neberieme nič my ani klient. Vďaka tomu sme motivovaní zarobiť pre klienta čo najviac, lebo práve z časti výkonnostného poplatku by sme mali zarobiť aj my. Preto hovoríme, že sme v tom s klientom spoločne. Ako pri každom biznise, aj tento môže byť dlhodobo úspešný keď zarobia všetci, t.j. investor, správca, finančný sprostredkovateľ, čomu zodpovedá aj naše nastavenie poplatkov.

Investovanie do realít jednoducho a na rovinu

Zdroj: GOLDSIDE

Aký typ investorov plánujete osloviť?

Keďže sme na trhu noví – hoci máme za sebou finančnú skupinu, ktorá už má svoju históriu, budeme sa na úvod sústrediť na klientov, ktorí už majú skúsenosť s investovaním a aspoň trochu mu rozumejú. Stredno- a dlhodobý plán je osloviť kompletný retail čomu máme prispôsobenú aj minimálnu výšku vkladu, ktorá umožňuje vstup prakticky všetkým.

Očakávate teda, že investície budú nižšie – skôr v desiatkach alebo stovkách eur?

V úvode očakávame práve klientov, ktorí budú investovať rádovo v tisícoch eur. Časom by sme ale chceli prejsť na sporivý produkt a osloviť klientov, ktorí si budú sporiť pravidelne kľudne aj 50, 100 eur mesačne.

Kedy a za akých podmienok si klient môže z fondu peniaze vybrať?

Nemáme striktne obmedzenú dobu investovania, ale určite nejde o fond, do ktorého sa oplatí investovať povedzme len na tri mesiace. Aby investovanie malo zmysel, hovoríme o minimálnom horizonte troch rokov. Ideálna investičná doba je päť až sedem rokov. Na prvé tri roky máme aj výstupný poplatok, ktorý má klienta negatívne motivovať vystúpiť. Preto neodporúčam klientovi, ktorý chce vložiť svoje prostriedky len na niekoľko mesiacov, aby investoval do nášho fondu. Samozrejme, vždy sa môže stať nejaká neočakávaná situácia a keď klient potrebuje vystúpiť, nič mu nebráni.

Ľudí, ktorí investujú, zaujímajú výnosy. Dá sa už teraz povedať, kde približne sa budú pohybovať?

Našim cieľom je dosiahnuť výnosnosť trhu nehnuteľností v regióne. Teda priniesť klientom to, čo trh reálne ponúka. Predsa len, ide o fond investujúci do realít, ktoré majú určitý vývoj s ohľadom na vývoj trhu. Výnosnosť aktív je rôzna, vplývajú na to makroekonomické parametre. Napríklad - vývoj ceny nehnuteľností v Bratislave môže byť iný, ako vývoj výšky nájmu v danej nehnuteľnosti. Pomer nájmu a kúpnej ceny nehnuteľnosti je vlastne výnos. Realita na slovenskom trhu je taká, že výnosy realitných fondov sú približne od 3 do 3,5 percenta ročne. Keď si pozrieme napríklad český trh, tam sa výkonnosť hýbe medzi 4 až 5 percentami ročne. Dokonca sú tam fondy, ktoré mali za posledné roky aj cez 5-percentnú výnosnosť. Český trh je však trochu iný. A pripomínam, že stále hovoríme o retailových realitných fondoch. Fondy určené pre kvalifikovaných investorov dosahujú úplne inú úroveň výnosov, ale pri vyššej rizikovosti. Na fondy určené pre retail sú regulátorom kladené prísnejšie kritéria a teda riziko je nižšie. V investičnom svete stále platí pravidlo, že výnos a riziko sú vzájomne previazané.

Ako sa k vám môžu ľudia dostať a ako vás môžu nájsť?

Od začiatku budeme fond ponúkať cez finančných sprostredkovateľov, teda aktívne oslovovanie klientov, ktorým treba od začiatku vysvetliť, kto sme a čo môžu spoluprácou s nami získať. Klienti nás v podstate nemajú ako poznať. V úvode to teda bude o aktívnom oslovovaní prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Rovnako, ako ostatné finančné inštitúcie, aj my čelíme výzve kedy by sme sa z aktívneho predaja chceli dostať do pozície, kedy by klient vyhľadal náš produkt sám. Samozrejme, na to je potrebné aby sa investovanie stalo prirodzenou súčasťou v našej spoločnosti, ale taktiež kredibilita fondu a GOLDSIDE ako takého. Ďalšou otázkou je, prečo by klienti nemohli investovať jednoducho cez web alebo aplikáciu v mobile, teda online. To je ale otázka do budúcna.

https://www.goldsidefunds.sk/

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné