Náročné obdobie pandémie

Spoločnosť HMH pôsobí na úzkom a špecifickom európskom trhu. To znamená, že výrobcov podobných technológií a vozidiel nie je veľa. V súčasnosti bratislavská firma dodáva aj systémy, ktoré spĺňajú európske špecifikácie, a tak je silným partnerom pre kľúčových hráčov, ktorí vyrábajú lokomotívy, napríklad pre Siemens či Stadler.

„Máme vyvinuté produkty, ktoré integrujú národné požiadavky do stredoeurópskeho regiónu. Konkurencia takéto produkty nemá. Možno je to dané historicky, že ňou sú bývalé národné podniky, ktoré obsluhovali jednotlivé krajiny V4 ešte počas starého režimu a ktoré boli zamerané na svoje národné teritórium. My sme do toho vhupli a systémy, ktoré sme vyvinuli, majú medzinárodný záber. Implementáciou našich systémov sa zabijú tri muchy jednou ranou,“ hovorí šéf spoločnosti T. Horváth.

Pri hodnotení minulého roka je však pre trvajúci vplyv pandémie viac skeptický. Aj preto podľa neho bude rok 2021 slabší a s viditeľným prepadom v hospodárení.

„Na druhej strane nič nerastie do neba. Táto situácia nám vytvorila priestor urobiť vo firme vnútornú inventúru, ako aj na veci, na ktoré nebol predtým čas. Bola to otázka venovania pozornosti aj energie na zvládanutie situácie. Z hľadiska hospodárskych výsledkov bol rok 2021 oproti predminulému roku nižší o 15 až 20 percent,“ vyčíslil šéf firmy.

Vývoj bude kľúčový

„Orientujeme sa na prostredie, kde máme pozíciu na trhu, produkty, vytvorené vzťahy a meno. Alfou aj omegou je pokračovať v inováciách a rozvíjať produktovú líniu, ktorú máme v súčasnosti adekvátnu tomu, ako sa rozvíjajú požiadavky trhu železničného prostredia,“ naznačuje majiteľ firmy.

O súťaži EY Podnikateľ roka

EY Podnikateľ roka je najprestížnejšia svetová súťaž podnikateľov, ktorá vzdáva hold výnimočným osobnostiam. Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príklady na poli podnikania, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné. V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž svojho druhu pravidelne vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Podrobnejšie informácie nájdete na www.eypodnikatelroka.sk.

„Pozitívne vnímame súčasný trend prioritizácie železničnej dopravy. Ukazuje sa, že hodnota a kvalita železničnej dopravy je v ekologickosti. Túto zmenu pohľadu na celú oblasť vnímame veľmi pozitívne a  vidíme v tom aj ďalšiu perspektívu,“ dodáva.

Aktuálne sa firma HMH zameriava na predaj a vývoj, v rámci ktorého sa sústredí aj na tvorbu softvéru či vlastný hardvér.

„Máme malosériovú výrobu a snažíme sa robiť veci len s vyššou pridanou hodnotou. Veci, ktoré vieme zabezpečiť inak, outsourcujeme, aby sme sa zameriavali len na náš core biznis, a to je práca s finálnou elektronikou a oživovanie systémov,“ vysvetľuje šéf firmy, ktorý považuje za najväčší úspech, že spoločnosť dokáže viesť v trvalom raste s dlhodobou perspektívou a tak, aby to bolo aj ekonomicky zmysluplné.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke podnikateľ a zakladateľ MTS Krivá, Juraj Habovštiak, ktorý sa stal víťazom ankety týždenníka Trend, Manažér roka 2020.
Neprehliadnite

Ex-podnikateľ roka Juraj Habovštiak: Kríza nás dobieha najmä teraz, keď meškajú dodávatelia