Finančným agentom sa otvára nová obchodná príležitosť. Od začiatku roka si môžu Slováci okrem povinných odvodov posielať do DSS-iek aj dobrovoľné príspevky s daňovým zvýhodnením vo výške do dvoch percent hrubej mzdy, čo vytvára priestor práve pre sprostredkovateľov.  

Kým doteraz musel mať každý predajca uzatvorenú zmluvu s DSS-kou, júnová novela zákona o sprostredkovaní postavila distribúciu starobného sporenia na úroveň s ostatnými piatimi sektormi (poistenie, kapitálový trh, vklady, úvery a tretí pilier). Trh teraz čaká na zverejnenie otázok zo strany NBS a s odborným vzdelávaním a skúškami by mohli jednotlivé profesné asociácie začať na jeseň.

Oproti divokým začiatkom druhého piliera je však maximálna provízia legislatívne ohraničená - v tomto roku nesmie presiahnuť 63 eur. Zákon totiž obmedzuje náklady na jednu zmluvu na 8 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov. 

Sú novonastavené podmienky pre sprostredkovateľov zaujímavé? TREND oslovil trojicu najväčších sprostredkovateľských spoločností na Slovensku s  otázkami:

  1. Budete sa ako spoločnosť zaujímať o sprostredkovanie produktov v II. pilieri?
  2. Aká časť vašich spolupracovníkov si rozšíri odbornú spôsobilosť o nový sektor?
  3. Ako by sa mohlo sprostredkovanie v sektore starobneho sporenia prejaviť na vašich obchodných výsledkoch? Či už z hľadiska tržieb alebo pri krížovom predaji... 

Jaroslav Vonkomer - predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko: 

1) Áno, budeme. Sprostredkovanie produktov v II. penzijnom pilieri nie je na Slovensku úplnou novinkou, keďže v minulosti ho už zákon umožňoval. Máme teda historické skúsenosti aj s týmito produktami a sme presvedčení, že dokážeme klientom plnohodnotne poradiť pri výbere tej správnej alternatívy pre čo najkvalitnejšie finančné zabezpečenie ich dôchodku. Navyše, zákon umožňuje sporiteľom v II. pilieri platiť si aj dobrovoľné príspevky, ktoré sú daňovo zvýhodnené a zvýšiť si tak budúci dôchodok. Tento faktor zároveň zvyšuje aj obchodný potenciál, ktorý prináša zmena zákona pre finančné sprostredkovanie. 

2) Odhadnúť v tejto fáze počet ľudí, ktorí si rozšíria pôsobnosť o tento sektor, je momentálne predčasné. Druhý penzijný pilier totiž prešiel v ostatných rokoch viacerými významnými zmenami. Napríklad došlo k jeho viacnásobnému otváraniu, zmenám v nastavení jednotlivých fondov, menili sa aj pravidlá pre ľudí prichádzajúcich na trh práce. To všetko - aj v kombinácii s vývojom na svetových finančných trhoch - významne zmenilo i pohľad na II. pilier zo strany potenciálnych klientov. Nie je teda možné oprieť sa o výsledky z minulosti a na základe nich očakávať budúci vývoj.

3) V súčasnosti je priskoro aby sme mohli poskytnúť relevantný odhad, nutné je najprv zistiť, ako na legislatívnu zmenu zareaguje trh.


Juraj Juras - generálny riaditeľ Partners Group SK:

1) Áno, budeme sa zaujímať o sprostredkovanie produktov v II. dôchodkovom pilieri. Vidíme to ako príležitosť poskytnúť našim klientom ďalšiu službu v rámci stratégie komplexných finančných služieb.

2) V našej spoločnosti máme najvyšší počet spolupracovníkov so skúškami vo všetkých sektoroch. Našou stratégiou je poskytovať finančné služby komplexne a tak očakávam, že skúšky si v krátkom čase spraví väčšina našich spolupracovníkov.

3) Tento krok vnímame skôr z pohľadu možnosti rozšíriť naše služby pre našich klientov a aj naďalej im pripravovať ucelený kvalitný finančný plán.


Milan Repka - predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentrum Slovensko: 

1) Áno, rozšírením sektorov sprostredkovania v rámci zákona premietneme túto možnosť aj v rámci našej spoločnosti. Klientom chceme prinášať komplexné finančné služby, teda tento krok je samozrejmosťou.

2) Do súčasnej doby finanční sprostredkovatelia sprostredkovali obchody v II. pilieri formou bilaterálnej dohody medzi konkrétnou DSS a nimi. V súčasnosti novelou zákona sa rozšíril záber finančného sprostredkovania o ďalší sektor. Očakávame, že väčšina našich spolupracovníkov si v krátkom čase rozšíria svoje licencie i o ďalší nový sektor.

3) Jedná sa o rozšírenie portfólia produktov, nové možnosti. Takáto zmena so sebou prirodzene prinesie aj navýšenie obratu našej spoločnosti. Avšak vzhľadom na charakter segmentu, o ktorý sa sprostredkovanie rozširuje, nepredpokladáme, že sa bude jednať o markantnejšie navýšenie.

Viac o téme sa dočítate v článku Na druhom pilieri sprostredkovatelia nezbohatnú , ktorý vyšiel v TRENDE č. 28/2012 - na stánkoch od štvrtka a v digitálnom archíve už od stredajšieho popoludnia. 

Foto na titulke: sxc.hu / rubenshito.