Máte za sebou 1 rok v pozícii generálneho riaditeľa Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ako ho hodnotíte?

Ak si na chvíľu odmyslíme všetky zmeny a výzvy spojené s globálnou pandémiou, posledný rok bol pre našu značku pomerne úspešný. Za zmienku stojí vznik 2 entít pod jednou značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a prepracovanie našej stratégie. Pozorovali sme celkovo stabilnú situáciu v oblasti objednávok s rastúcimi požiadavkami v oblasti digitalizácie a verejných cloudových služieb.

Rok 2020 sme ukončili finančne aj obchodne úspešne, s miernym nárastom zamestnancov aj napriek výzvam a zmenám, ktoré priniesla pandémia. Na druhej strane, osobné interakcie „tvárou v tvár“ boli značne obmedzené, nástup nových kolegov nám trval dlhšie, ako sa čakalo. Inovačné snahy a organizácia eventov ako heckathony boli v online režime o to väčšou výzvou.

Ako vyzerá súčasná stratégia? Plánujete výrazné zmeny?

Chceme sa vývojovo posunúť a stať sa vertikálnym full service poskytovateľom, skutočne porozumieť odvetviu zákazníka a ponúkať mu komplexné služby. K dnešnému dňu máme v oblasti infraštruktúry silnú stopu, stále nám však chýbajú experti v oblasti správy aplikácií a vývoja aplikácií v definovaných odvetviach.

Naďalej sa sústredíme na leadership v oblasti prevádzkových nákladov a efektívnosti, v rámci našej zákazníckej základne sa ale zameriavame aj na zvýšenie hodnoty pre koncového klienta. Cestou poskytovania základných služieb pre telekomunikačný priemysel sme sa začali uberať už pred nejakým časom, ale len nedávno sme prešli k agilnejšiemu modelu dodávania, okrem toho sme sa začali sústrediť aj na automobilový a výrobný priemysel.

Sme úspešní v oblasti infraštruktúry, SAP-u, venujeme sa databázovým aplikáciám. Vieme, v čom sme dobrí a v čom sa musíme zlepšiť, aby sme vedeli zákazníkom poskytovať komplexné IT služby. Od globálneho hráča sa chceme posunúť ku špecifickým komplexným službám pre konkrétne odvetvia.

V akých oblastiach vidíte príležitosti?

Vybrali sme si niekoľko odvetví, v ktorých sa chceme zamerať na pridanú hodnotu pre klienta. Samozrejme sú medzi nimi telekomunikácie. Potom to je automobilový priemysel, ktorý má potenciál aj vďaka našej polohe – v okruhu 300 kilometrov máme 80 % dodávateľov pre automobilovú výrobu v celej Európe. Región by som preto prirovnal k európskemu Detroitu.

Obrovský potenciál vytvárať pridanú hodnotu novými a rôznorodými spôsobmi vidíme v kombinácii informačných a prevádzkových technológií. Ako DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA už dodávame služby pre automobilový priemysel. Teraz hľadáme spôsoby, ako môže fyzické prostredie komunikovať s digitálnym a naopak, s riešeniami, ako sú dátová analýza a edge computing.

Slovensko má po Južnej Kórei najvyšší počet priemyselných robotov v automobilovom sektore, čo prináša možnosti v rámci IoT aj Industry 4.0. Za posledných 8 mesiacov sme dokázali takmer zdvojnásobiť stopu našej značky v automobilovom priemysle a v tomto smere pokračujeme. Rozhodli sme sa podporovať lídrov výroby a IT expertov, aby sme mohli postupne budovať výrobu budúcnosti.

Ďalej to sú oblasti public a public transport. V rámci verejnej dopravy sa uchádzame o diaľničný tender, pre ktorý máme referencie z Nemecka či Belgicka a myslím, že sme správnym partnerom aj pre Slovensko. Štvrtou oblasťou je zdravotníctvo, ktoré je dôležité z hľadiska celkového rozvoja krajiny. Pracujeme na viacerých konceptoch a veríme, že už tento rok ich budeme môcť predstaviť a uviesť na trh.

Andreas Truls
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Andreas Truls

K týmto ambíciám budete potrebovať aj dostatok kvalifikovaných špecialistov, aká je vaša stratégia v rámci získavania IT expertov?

Áno, do značnej miery je naša vízia o ľuďoch. Môžeme byť úspešní, iba ak nám na tejto ceste pomôžu naši ľudia. Nedostatok kvalifikovaných ľudí v nových oblastiach biznisu pre nás, ako najväčšieho zamestnávateľa v regióne, nie je nič nové. Nárast talentov očkávame vďaka možnosti práce na diaľku, ešte viac sme sa ale zamerali na zvyšovanie kompetencií našich zamestnancov. Dávame im priestor kariérne rásť a pracovať s novými technológiami.

Podporujeme vnútornú mobilitu a zmenu pozície namiesto toho, aby odišli. Máme definované portfólio zručností Future Skills, ktoré tvorí 60 až 70 % tréningov. Po minuloročnej pauze sme opäť spustili akadémie zamerané na cloud, vývoj softvéru aj infraštruktúru. 50 % účastníkov tvoria kolegovia, zvyšok účastníkov sú záujemcovia o prácu u nás.

Samozrejme, kariérny rast a zmena je spätá s kultúrou, individuálnym prístupom a vnútornou motiváciou rásť. Verím, že aj vďaka našej vertikálnej orientácii sa nám podarí naplniť náš potenciál, pretože je to dobré pre značku, ale aj pre región a mesto.

Ako po roku na východe Slovenska hodnotíte potenciál regiónu?

S ohľadom na naše doterajšie úspechy chceme naplno využiť potenciál digitalizovať, a tým podporiť udržateľný rast miestnych spoločností. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov podporujeme Industry 4.0, ponúkame tiež pokročilú inteligentnú automatizáciu na zvýšenie nákladovej efektívnosti a agility vo výrobnom sektore.

Okrem toho podporujeme prístup a inciatívu Košice IT Valley. Príležitosť pre región vidím v možnosti získať a využívať granty Európskej únie na digitalizáciu. K tomu je však potrebné vytvoriť komplexný ekosystém, s ktorým sa budeme o granty uchádzať. Ako región teda máme viacero úloh, na ktorých môžeme pracovať.

Mojím osobným prianím je aj získať konečné schválenie na inštaláciu smart osvetlenia v mestskej časti Košice – Staré Mesto, ktoré by znížilo náklady na energiu.

Ilustračné foto
Zdroj: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Ilustračné foto