Využívanie nových technológií pomáha vo firmách zlepšiť mnohé veci – od obchodného procesu cez vývoj nových produktov či služieb, získavanie a starostlivosť o zákazníkov až po riadenie ľudských zdrojov. Takmer v každej spoločnosti už digitálna transformácia prebieha. Veľa firiem však stále robí chyby. Chýba im stratégia, tím, prípadne podcenili prípravu na projekt.

Digitálny tím, základ úspechu

V dôsledku toho ich snaha o digitalizáciu a efektívne fungovanie často vyjde nazmar. Nasadzovanie nových technológií by malo iniciovať predovšetkým výkonné vedenie spoločnosti. To by malo mať jasnú víziu o tom, kam chce firma smerovať a čo chce v budúcnosti dosiahnuť. „Pri tejto úlohe nie je podstatné to, či má CEO prehľad o dnešných technických možnostiach. Dôležitejšie sú nápady a prístup zhora nadol – od vízie po spôsob, akým sa dajú uskutočniť,“ upozorňuje Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.

Obavy zo zlyhania sú prirodzené, nemali by však zabrzdiť snahy o dosiahnutie úspechu. Pomyselný most medzi technickým svetom a biznisom by mal tvoriť digitálny tím. Firmy, ktoré sú v digitálnej transformácii úspešné, väčšinou disponujú práve takýmito tímami. „Ich súčasťou musia byť inovatívni ľudia, ktorí sa neboja nových vecí a najmä analytici, ktorí sú schopní zadefinovať požiadavky biznisu tak, aby pri realizácii nedochádzalo k nedorozumeniam,“ hovorí E. Gers.

Dôležitá stratégia a príprava

Pri plánovaní digitálnej transformácie je najdôležitejšie stanoviť si strategický cieľ. Digitalizácia by mala slúžiť na zrýchlenie a zefektívnenie procesov a otvoriť firme nové príležitosti na rozvoj. Nemá ísť primárne len o to, aby sa spoločnosť „zbavila papierov“, ako sa niektorí mylne domnievajú. Ak ide o digitalizáciu papierovej dokumentácie, cieľom je, aby táto v budúcnosti nevznikala a procesy prebiehali elektronicky.

Na digitalizáciu sa treba dôkladne pripraviť. „V praxi sa však stretávame, bohužiaľ, až príliš často s tým, že spoločnosti zanedbávajú dôležitosť samotnej prípravy na projekt. Digitalizácia pozostáva zo série samostatných projektov, z ktorých každý má svoj cieľ, harmonogram, náklady a predovšetkým business case,“ radí Gers. Práve s prípravou súvisí aj výber konkrétneho riešenia v rámci digitalizácie. Spoločnosť by nemala postupovať prvoplánovo.

Problémom chýbajúci ľudia

Častým fenoménom, s ktorým sa odborníci stretávajú pri slovenských spoločnostiach, je odmietanie externej pomoci. Predovšetkým firmy bez skúseného tímu však na to môžu doplatiť. „Nie je, žiaľ, výnimkou, keď finančne náročné projekty implementácie IT systémov sú neúspešné a musia sa opakovať často aj niekoľkokrát, pričom to firmy stojí státisíce eur. Nie každá z nich si však môže dovoliť zamestnávať kvalitných a skúsených biznisových analytikov. Vtedy je pre úspech projektu nevyhnutné angažovať vhodnú externú spoločnosť,“ zdôrazňuje Gers.

Problémom je aj to, že na trhu dlhodobo chýbajú skúsení IT odborníci. To je však problém celej Európy, nielen na Slovensku. „Vidím tam dva základné dôvody. Prvý je ten, že sme zanedbali popularizáciu technických predmetov, informatiky, matematiky u študentov, ale aj u ich rodičov. Málo priestoru sa venuje tomu, aby sme ukázali benefity práce v IT, jej perspektívu, výhody, skvelé platové ohodnotenie. A druhým dôvodom je rýchlo sa meniaca doba náročná na adaptabilitu, nadobúdanie nových a pokročilých IT zručností,“ hovorí Marcela Havrilová, šéfka sekcie pre školstvo a vzdelávanie spoločnosti Microsoft.

Dynamické technologické a spoločenské zmeny prinášajú už dnes pre zamestnávateľov výzvy v podobe vysokej miery digitalizácie, potrebných zručností, ako aj automatizácie procesov so širokými spoločenskými dosahmi. Najväčšia spoločenská zmena od priemyselnej revolúcie 19. storočia sa deje teraz: upravené modely podnikania, nové typy pracovných pozícií, revolučná zmena zamestnaneckých vzťahov a urýchlená potreba nových zručností zásadne ovplyvňujú to, ako firmy reagujú na nedostatok žiadaných zručností.

„Zvládnu to firmy, ktoré budú mať jasnú stratégiu svojho rozvoja, zadefinované nové pozície a zanalyzované potrebné zručnosti pre tieto pozície. Na to nevyhnutne potrebujú plán nadobúdania nových zručností už počas výkonu súčasnej práce zamestnanca, aby v prípade potreby plynule mohol prejsť na novú pozíciu,“ hovorí M. Havrilová.

Motivácia a zvládanie výziev

Tak ako v každej oblasti života človeka, aj v profesijnej oblasti je potrebná pri vzdelávaní určitá motivácia. Bez poznania vlastnej vnútornej motivácie nie je možný rozvoj človeka. „Schopnosť a chuť neustále sa vzdelávať a nadobúdať nové potrebné zručnosti vnímam ako prostriedok na spoluvytváranie spokojného života pre jednotlivcov, rodiny, komunity aj celú spoločnosť. Nielen zabezpečenie dostatočného príjmu, ale hľadanie zmyslu našej práce, transparentnosť, inklúzia, férovosť, spravodlivosť, rovnosť, možnosť osobného a kariérneho rastu sú dnes bežnými očakávaniami zamestnancov,“ tvrdí M. Havrilová.

Ostatné roky čelíme novým výzvam: pandémia, výzva zaistiť kontinuitu udržateľného rastu, spoločenskej súdržnosti, odolnosti a adaptácie nielen v meniacich sa podmienkach, ktoré prinášajú nové technológie, ale aj proti nepredvídateľným hrozbám, ktoré aktuálna doba prináša. Rozvoj schopností a zručností zamestnancov, ako aj investície do rozvoja ľudí považuje odborníčka za súčasť firemného poslania, ktorému by sa mali prispôsobovať kľúčové aktivity.

Zvládanie nových výziev si neviem predstaviť bez investícií do vzdelávania ľudí vo firme. „Ak je investícia do ľudí naozaj nadviazaná na stratégiu ich rozvoja, ak firma kontinuálne buduje zdravé firemné prostredie, podporujúcu firemnú kultúru, investuje do rozvoja svojich ľudí, má zdravý, udržateľný a efektívny systém odmeňovania, má veľkú šancu udržať si nízku fluktuáciu ľudí,“ vysvetľuje M. Havrilová.

Globálne trendy na trhu práce nám ukazujú, že formálny systém vzdelávania je dnes schopný „zaručiť“ aktuálnosť zručností jednotlivca maximálne na štyri až päť rokov. Moderné technológie, sociálno-ekonomický vývoj a dôsledky pandémie nám pred očami menia nielen život, ale hlavne svet práce. Zamestnávatelia sú nútení neustále inovovať a zavádzať moderné technológie a nové postupy pre udržanie svojho miesta na trhu.

„Preto sú ochotní a nútení poskytovať a vytvárať prostredie a pracovné pozície, ktoré dokážu zamestnancov dlhodobo motivovať, poskytovať flexibilitu, moderné nástroje a aplikácie, možnosť rozvoja a rastu, aby schopných a talentovaných zamestnancov získali a udržali,“ dodáva na záver M. Havrilová.  

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Titul dnes už nestačí. Odborníci radia staviť na digitálne zručnosti. Pracovný trh sa odmení