Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

Týždenník TREND - Archív

Archív čísel

O krok ďalej, no bez vízie
Trend archív 7.4. 2010 15:15

O krok ďalej, no bez vízie

Vystaviť vláde vysvedčenie za plnenie úloh, ktoré si stanovila v programovom vyhlásení v časti Vedomostná spoločnosť, môže byť zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Ministerstvo školstva presadilo väčšinu zákonov, o ktorých je v programovom dokumente reč. No spôsob ich tvorby a praktické dosahy schválenej legislatívy sa u odbornej verejnosti stretli skôr s negatívnym ohlasom. Premiér Robert Fico vyjadril s prácou rezortu spokojnosť, iný názor budú mať učitelia na základných školách, ktorí niekoľko mesiacov učili bez učebníc