Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

Týždenník TREND - Archív

Archív čísel

Čo znamená demokracia
Trend archív 12.1. 2019 19:58

Čo znamená demokracia

Osnovy občianskej náuky na základných a stredných školách neznejú zle. Žiaci sa učia o rodine, vzťahoch, štáte, Slovensku, Európskej únii...