Vlastné sklo

Za získané prostriedky nakúpili novú modernú taviacu pec, ktorá pracuje výlučne na báze kyslíka a plynu. Patrí k najmodernejším taviacim agregátom v Európe, keď výrazne znižuje emisie. Na tvarovanie skla využili kompletne zrepasované výrobné linky, ktoré mali mnoho konštrukčných výhod.

„Boli vylepšené naším vlastným know-how. Nové motory, ventily, rozvody a najmodernejšia riadiaca elektronika umožňujú nastavenie strojov podľa vlastných programov, ktoré sú jedinečné pre každý výrobok,“ hovorí J. Riečica.

V R-Glass Trade vytvorili aj vlastnú receptúru skloviny kvalitatívnej úrovne krištáľového skla pod názvom Krystalia. Tá spĺňa najvyššie parametre pri čistote, farbe, pevnosti a lome svetla, no zároveň je bez škodlivých látok ako antimón, olovo či bárium. „Pri plánovaní produkcie sme si vopred stanovili, že sa zameriame len na výrobky a výrobu, ktorej rozumieme, a hlavný cieľ bol jasný. Vrátiť sa na svetové trhy poučení z vlastných chýb z minulosti. Nepripravená a nezvládnutá sklárska výroba totiž neodpúšťa chyby,“ ozrejmuje J. Riečica.

Zvládli, čo nevyšlo Póorovi ani s dotáciami: vzkriesili mŕtve sklárne pri Poltári

Sklárne R-Glass Trade Zdroj: Maňo Štrauch

R-Glass Trade sa zameral na bezstopkové poháre. Tento sortiment je totiž pre mnohé sklárne doplnkový, ale najnovšie trendy ukazujú zvýšený dopyt najmä po týchto výrobkoch. „Napríklad v Spojených štátoch, ale aj v Kanade, Brazílii a Južnej Afrike je trend využívania takzvaných bezstopkových pohárov na víno, pričom R-Glass Trade má niekoľko veľmi úspešných kolekcií v tomto sortimente,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti Alexander Cetner. Ako dodáva J. Riečica, veľmi dôležitá je pre nich flexibilita vo vývoji nových tvarov, ktoré vytvárajú exkluzívne pre svojich zákazníkov. Stavili pri nich na mladých a zatiaľ menej známych dizajnérov.

Dezolátny stav

Rozbeh výroby však bol náročný. Fabriku našli v dezolátnom stave, s deravými strechami, bez potrebných strojov, vzoriek produktov či foriem. Na rekonštrukciu hál, osadenie nových technológií, opravu liniek, navrhnutia nových pohárov a výroby prvých vzoriek mali len niečo vyše dvoch rokov. Čas ich tlačil aj kvôli čerpaniu eurofondov.

Zvládli, čo nevyšlo Póorovi ani s dotáciami: vzkriesili mŕtve sklárne pri Poltári

Sklárne R-Glass Trade Zdroj: Maňo Štrauch

R-Glass Trade musel riešiť aj nedôveru niektorých obchodných partnerov, ktorí ich považovali za nástupcov Slovglassu Poltár a žiadali urovnať staré dlhy. S nedôverou ich vnímali aj niektorí zákazníci, ale dnes už tieto obavy vďaka stabilným dodávkam a vysokej kvalite prelomili.

Vo firme vytvorili aj vlastnú sklovinu kvalitatívnej úrovne krištáľového skla

Kým vlani vyrábali len na jednej výrobnej linke, začiatkom tohto roka pridali aj druhú a aktuálne je pred spustením už aj tretí stroj. A na všetky už majú zabezpečený odbyt. „Najvýznamnejším segmentom je pre nás momentálne retail. Náš tovar končí v nákupných reťazcoch v mnohých krajinách sveta, keďže naše výrobky sú určené najmä na export,“ dopĺňa S. Balco.

Zvládli, čo nevyšlo Póorovi ani s dotáciami: vzkriesili mŕtve sklárne pri Poltári

Sklárne R-Glass Trade Zdroj: Maňo Štrauch

Väčšina z ich produkcie však smeruje do jednotlivých krajín cez importérov, ktorí tovar následne distribuujú buď pod konkrétnou lokálnou značkou, alebo pod značkou Krystallia koncovým záujemcom. V tomto roku začal R-Glass Trade dodávať pivové poháre aj pre Heineken v Poľsku a posilniť chce aj na trhu leteckých spoločností, kde už získali dodávky pre austrálsky Qantas.