Keďže drevo, štiepka či brikety sa považujú za obnoviteľný zdroj energie, v energetických štatistikách reportovaných Európskej komisii to spôsobilo zaujímavý zvrat. Kým ešte vlani sme žili v skepse, že záväzky v oblasti podielu zelených zdrojov na celkovej spotrebe energie nedosiahneme, dnes sme bez väčšieho pričinenia o pekných pár rokov popredu. A to je problém.

Prieskum Slovenského hydrometeorologického ústavu z roku 2018, z ktorého dáta vzišli, totiž nemal za cieľ ekologizovať náš energetický mix. To je vedľajší efekt. Cieľom meteorológov bolo v prvom rade zistiť, odkiaľ sa berie to množstvo drobných čiastočiek znečisťujúcich slovenské ovzdušie. Potvrdilo sa, že nie ani tak z továrenských komínov ako z tisícok drobných piecok, pomocou ktorých sa ľudia snažia primitívnym spôsobom premeny dreva na teplo zahriať. Čísla o spotrebe biopalív sú smutné, pretože sú ilus-tráciou energetickej chudoby, ktorú na Slovensku máme. Sú obrazom ľudí, ktorí si v dome nemôžu dovoliť kúriť inak než starou pieckou. Ľudí, ktorí na vládne kotlíkové či zatepľovacie dotácie nedosiahnu.

Photovoltaic,Solar,Power,Panel,On,Sky,Background,,Green,Clean,Alternative
Neprehliadnite

Chyba v štatistike odkláňa vládu od zelenej energie

Interpretácia týchto čísel, podľa ktorej sme získali čas a širší rozvoj zelenej energetiky môžeme odložiť na neskôr, je zlá. Odkladáme ho už pridlho.

Žiaľ, v modernej histórii našej krajiny sa obnoviteľné zdroje spájajú len s trpkými spomienkami na slnečné farmy, ktoré zhruba pred desiatimi rokmi živelne inštalovali niekoľkí vyvolení alebo veľmi odhodlaní podnikatelia. Do podpory ich prevádzky odvtedy natiekli stámilióny eur v schéme takej biednej, že napriek tomu vygenerovala dlh. Za posledných sedem rokov sa však rozvoj zelených elektrární prakticky zastavil.

Ak preto zmena štatistického vykazovania viedla k splneniu cieľov v oblasti zelenej energetiky, je namieste tieto ciele prehodnotiť. Dnes vieme, že celá stratégia ekologizácie ekonomiky zhmotnená v národnom energetickom a klimatickom pláne stojí na východiskách, ktoré nikdy nezodpovedali realite.

Kľúčová preto bude politická podpora. Technické prekážky na pripájanie nových zdrojov budú čoskoro minulosťou. Je preto najvyšší čas porátať sa aj s prebujnenou byrokraciou či neprehľadnými povoľovacími procesmi a vyslať tak jasný signál, že obnoviteľné zdroje na Slovensku skutočne chceme
mať.