Univerzity a vysoké školy na Slovensku
(zoradené podľa počtu študentov v akademickom roku 2019/2020)
Počet študentov 1Počet pedagógov 2Počet študentov na pedagógaPočet profesorov 3Počet docentov
2019/202018/192019/202018/192019/202018/192019/202018/192019/202018/19
Verejné univerzity a vysoké školy 4
1.Univerzita Komenského v Bratislave25 01224 9492 4152 40510,3610,37311313497495
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave12 26812 3631 0121 03512,1211,94163 (5)162 (7)285298
3.Technická univerzita v Košiciach9 8969 75277879712,7212,24121121 (1)258252
4.Prešovská univerzita v Prešove8 9478 76761359514,6014,735958134129
5.Žilinská univerzita v Žiline8 2708 23859660913,8813,5390 (1)86 (1)150150
6.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici7 9978 12650050615,9916,066364137137
7.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre7 7017 80454055014,2614,197571148154
8.Ekonomická univerzita v Bratislave7 1037 24247148915,0814,8143 (2)52103102
9.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach7 0777 0848067788,789,11109106153153
10.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre6 1106 58644645613,7014,446364139137
11.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave5 4085 54033033516,3916,5451 (1)536965
12.Trnavská univerzita v Trnave5 3225 21529631617,9816,5046458391
13.Katolícka univerzita v Ružomberku4 2594 14733235212,8311,7848518896
14.Technická univerzita vo Zvolene2 9032 99923624112,3012,4433306670
15.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne2 4372 20313713617,7916,2026293228
16.Univerzita J. Selyeho v Komárne1 9151 89213513514,1914,0122232730
17.Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach1 7771 7942202198,088,1926274043
18.Vysoká škola múzických umení v Bratislave1 1291 1822632614,294,5334375053
19.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave7257281261215,756,0215 (1)17 (1)2927
20.Akadémia umení v Banskej Bystrici6756051361274,964,7630313128
Súkromné vysoké školy
1.Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave7 9786 21331230925,5720,1153 (1)43 (1)8293
2.Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom2 1821 694544940,4134,579986
3.Paneurópska vysoká škola v Bratislave 41 8041 716798822,8419,5016172427
4.Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave1 5171 841485431,6034,091311711
5.Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach837755151655,8047,196521
6.Vysoká škola Danubius v Sládkovičove692554373618,7015,39771515
7.Vysoká škola manažmentu v Trenčíne607680263123,3521,943333
8.Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove329218312610,618,386776
9.Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií493313113,773,002211
10.Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici303019201,581,5022 (1)65
Stredoeurópska vysoká škola v Skalicin182n25n7,28n5n5
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislavennnnnnn5n1
Štátne univerzity a vysoké školy 4
1.Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave2 0992 0153444346,104,6440457479
2.Akadémia Policajného zboru v Bratislave1 4951 52010210314,6614,7614161917
3.Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši73665880749,208,897101915
Spolu147 286145 32511 54811 73912,7512,381 606 (11)1 622 (12)2 7862 823
Zahraničné vysoké školy
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave 5n587n46n12,76n7n11
1 Poslucháči univerzitného štúdia vrátane doktorandského, denné štúdium, externá a ostatná forma štúdia 2 Interní aj externí učitelia 3 Číslo v zátvorke predstavuje počet hosťujúcich profesorov z celkového počtu profesorov 4 Od 1. apríla 2002 sa štátne vysoké školy a neštátna Katolícka univerzita v Ružomberku zákonom zmenili na verejné. Štátna zostala len jedna vojenská, jedna policajná a zdravotnícka vysoká škola 5 Vysoká škola so štatútom zahraničnej vysokej školy. Počet študentov je uvedený za celú vysokú školu Údaje za Hochschule Fresenius, Institut Supérieur Spécialisé de la Mode Paris, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach a Szent István Egyetem Budapest nie sú dostupné
PRAMEŇ: Centrum vedecko-technických informácií SR, zostavila TREND Analyses