Vidíme množstvo pozitívnych správ z biznisu, podľa prieskumu medzi CEO nás čaká rast vývoja ekonomiky, tržieb, zisku, počtu zamestnancov aj investícií.

Peter Lednický, Katarína Kaszasová, Ľubomír Šoltýs, Martin Žáček, Richard Duda
Neprehliadnite

Hlasujte vo výročnej ankete za TREND Manažéra a Investora roka 2021

Lídri firiem sú presvedčení, že sme zvládli komplikované obdobie a ďalšie už bude pre biznis len lepšie. Taká jednoduchá však budúcnosť nebude, pretože prichádzajú riziká, na ktoré sa budeme musieť pripraviť.

Priestor na znižovanie nákladov sa po roku a pol zefektívňovania už dosť zúžil, cenová úroveň a inflácia rastie a CEO chystajú nové plány. Najvyšší rast dlhodobých investícií v nasledujúcich troch rokoch sa bude týkať digitálnej transformácie, vedy a výskumu a kybernetickej aj dátovej bezpečnosti.

Najviac pozornosti pri riadení ľudských zdrojov budú manažéri venovať zručnostiam a adaptabilite zamestnancov a výkonnosti vďaka automatizácii a technológiám. Všetky tieto priority sú logické dôsledky pandémie.

Na vážne zamyslenie sú názory CEO o tom, že predpovede tržieb a zisku vo firme boli vyššie než realita. A pomerne veľa CEO nevie, nakoľko sa predpovede návratnosti investícií do vedy a výskumu, do reklamy a budovania značky alebo do inovácií produktov, alebo návratnosti kapitálového vybavenia líšia od reality, čo prináša veľké riziká do budúcnosti.

Je tu preto veľký priestor na zlepšenie finančného plánovania. CEO si kladú správne otázky, či a ako redefinovať ciele firmy a zmysel podnikania, lebo pandémia aj klimatické zmeny prinášajú nové výzvy. Väčšina firiem preto robí zmeny v cieľoch alebo ich zvažuje.

Topmanažéri sa takisto vyjadrili, že okrem populizmu, pandémie a zvyšovania daňového zaťaženia ich najviac trápi dostupnosť kľúčových schopností, ktorá je na Slovensku medzi najväčšími hrozbami už dlhé roky. Kvalifikovaná, vzdelaná a flexibilná pracovná sila s náskokom jednoznačne dominuje aj medzi vyžadovanými a očakávanými prioritami pre vládu a biznis. Ale nakoľko sa pretavia tieto želané hodnoty do reality?

Lídri biznisu sa budú musieť viac sústrediť na zvyšovanie vzdelania zamestnancov a komunity nielen v oblasti digitálnej transformácie, pretože sa nemôžu spoliehať, že na trhu nájdu dostatok takých kľúčových schopností, ktoré by pre úspech potrebovali.

Věra Výtvarová

Country Managing Partner spoločnosti PwC Slovensko. Pracovala ako auditový partner v PwC Česká republika, začínala v PwC v roku 1994. Pôsobila v pozícii lídra auditu v Českej republike a lídra auditu pre strednú a východnú Európu pre 29 krajín, má viac ako 25 rokov skúseností v audite.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora