Predsudky spojené so slovom tender môžu mnohých podnikateľov od spolupráce so štátnymi inštitúciami odradiť. Dobrá príprava, ako aj oprava chýb, ktoré sa v procese môžu na oboch stranách vyskytnúť, však môžu veľa zmeniť.

Čo by si vlastne mal čitateľ predstaviť pod pojmom verejné obstarávanie?

Anton Staněk: Jednoducho povedané, je to súbor pravidiel, na základe ktorých nakupuje štát a iné vybrané subjekty všetko, čo na svoju činnosť potrebujú.

Prečo by sa verejnosť mala o túto tému zaujímať?

Anton: Štátny rozpočet je tvorený z veľkej časti z peňazí daňových poplatníkov, čiže bežných ľudí. Na chod jednotlivých úradov a organizácií verejnej správy, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sa každoročne vynakladajú nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby tento proces nákupu tovarov a služieb bol transparentný a hospodárny, aby sa zabránilo nehospodárnemu nakladaniu a prípadne aj zneužívaniu. Záujem verejnosti by mal jednak slúžiť ako verejná kontrola nakladania s verejnými zdrojmi, ale aj ako zdroj čo najširšieho záujmu o dodávky pre štát.

Aká je úloha advokátskej kancelárie v celom procese?

Ján Bučko: Úlohy a roly kancelárie SVAP sú rôzne a závisia najmä od toho, či zastupujeme uchádzača alebo verejného obstarávateľa.

S čím potrebuje väčšinou pomôcť vyhlasovateľ výzvy?

Ján: V prípade, že sme na strane obstarávateľa,  podieľame sa na príprave a realizácii celého procesu verejného obstarávania, najmä v časti prípravy súťažných podkladov, zmluvnej dokumentácie a iných podkladov vo fáze ešte pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk. Po uverejnení výzvy pripravujeme reakcie na prípadne uplatnené revízne postupy. Klienti využívajú aj služby v súvislosti s prípravou dokumentácie a poskytnutím poradenstva pre komisiu na vyhodnotenie ponúk. Prakticky ich tak sprevádzame od začiatku procesu až po podpis samotnej zmluvy a zverejnenie záverečných správ o realizovanom verejnom obstarávaní.

Aké služby požadujú uchádzači, ktorí chcú vo verejnom obstarávaní uspieť?

Ján: Zvyčajne ide o analýzu súťažných podkladov a pomoc pri príprave ponuky z formálnej stránky. Kľúčovou úlohou je dohliadnuť na zákonnosť verejného obstarávania a primeranosť súťažných podmienok. Často sa totiž stáva, že v dôsledku neodborne pripraveného verejného obstarávania sú podmienky pre uchádzačov neprimerané alebo diskriminujúce a v takom prípade je potrebné ich napadnúť využitím revíznych postupov.

Na čo by si mali dať podnikatelia, ktorí sa púšťajú do verejného obstarávania pozor? 

Ján: Je potrebné si uvedomiť, že verejné obstarávanie je veľmi formalizovaný proces, preto je nutné naštudovať si podklady. Ako sa vraví, „diabol tkvie v detailoch“ a podcenenie tohto kroku môže byť pre uchádzača fatálne, pretože môže viesť k vylúčeniu z procesu verejného obstarávania.

Môže sa chýb v tomto procese dopustiť aj štát? 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa