Spoločnosti s účasťou štátu vytvárajú pre verejné financie každoročne deficit vo výške viac ako pol percenta HDP. Vlani to bolo dokonca 1,1 percenta HDP. Najväčšiu záťaž pre štát vytvárajú tri železničné spoločnosti, nemocnice, štátne zdravotné poisťovne a verejnoprávne médiá.

Vyplýva to z analýzy hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktorú vypracoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v spolupráci s analytikom Slovenskej sporiteľne Michalom Mušákom.

Zo ziskových štátnych spoločností zasa viaceré registrujú iba minimálnu výnosnosť vlastného imania, mnohé nižšiu ako jedno percento. Znamená to, že pre štát by bolo výhodnejšie tieto spoločnosti predať a splatiť verejný dlh, ktorý stojí štát na úrokoch zhruba štyri percentá ročne. Najziskovejšie sú čiastočne sprivatizované firmy – SPP, elektrárne či Slovak Telekom. Tie sú pre štát výnosné, pretože časť ziskov odvádzajú na daniach a dividendách do štátneho rozpočtu. Inštitút a analytik navrhujú čiastočnú alebo úplnú privatizáciu takýchto štátnych firiem.