Uplynulý rok bol pre skupinu DYNAMIK veľmi úspešný. Dosiahla konsolidovaný obrat 51 miliónov eur a čistý zisk 3,8 milióna eur. Čomu za tieto výsledky vďačí?

Napriek nepriaznivým externým faktorom, ktoré ovplyvnili sektor stavebníctva v uplynulých rokoch, sa nám podarilo vygenerovať veľmi slušné hospodárske výsledky. No najmä – dokázali sme dodať načas a v požadovanej kvalite všetky projekty, ku ktorým sme sa zaviazali, a to je najdôležitejšie.

Myslím, že je to vďaka celkovému nastaveniu firmy, kde sa nám podarilo vybudovať skvelý tím zložený zo špičkových profesionálov, ktorí pracujú s obrovským zápalom a nasadením. V rámci plochej organizačnej štruktúry využívame unikátne uhly pohľadu každého z nich na riešenie každodenných úloh.

Táto štruktúra nám zároveň dáva veľkú mieru flexibility v rozhodovaní aj vo vykonávaní potrebných zmien v riadení projektov a to nám umožňuje rýchlo reagovať na situáciu na trhu. Môžeme tak napríklad pomerne rýchlo prichádzať s alternatívnymi riešeniami pre klientov, ktoré sú pre nich ekonomicky výhodné a často aj zelené. 

Očakávate, že podobný úspech dosiahnete aj v tomto roku?

Hoci tento rok ani ten ďalší nebudú patriť k tým jednoduchým, verím, že nastolený priaznivý hospodársky trend ustojíme. Už dávno sme sa rozhodli pre stratégiu budovania dlhodobých spoluprác a partnerstiev, pre mnohých klientov pracujeme roky a vybudovali sme im už viacero projektov.

Napríklad na bratislavských Slnečniciach – zóna viladomy sme generálnym zhotoviteľom stavby od roku 2014, pričom zmluva je vždy robená na kratšie časové obdobie a len na jednu z etáp výstavby. No a napríklad pre firmu Magna budujeme už štvrtý výrobný závod, tentoraz v Česku.

Pri rastúcich nákladoch na výrobu je kľúčová intenzívna a otvorená komunikácia s partnermi, čo je jednoduchšie, ak je už rokmi vybudovaná dôvera. V tejto komunikácii sme schopní prichádzať nielen s novými dohodami o participácii na zvýšených nákladoch, ale aj prinášať nové, alternatívne a ekonomicky výhodné riešenia.

Teší nás, že naši klienti sa nebránia ani využívaniu inovatívnych technológií a zelených riešení. Snažíme sa klientovi dodať „value for money“. Práve rastúce náklady vnímame ako príležitosť na presadzovanie energeticky úspornejších, a teda udržateľných riešení. 

DYNAMIK - spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavebnou výrobou, dopravnými službami, predajom stavebného materiálu, výrobou transportbetónu, investičnou a realitnou činnosťou. Na snímke je zakladateľ firmy Vladimír Vikor so svojimi synmi Vladimírom a Dušanom.
Neprehliadnite

Rodinná firma z Nitry vyrástla bez štátnych zákaziek, pobočky už otvorila v Česku aj Srbsku

Stavebný trh prechádza ťažším obdobím, ktoré súvisí okrem iného s vyššími úrokmi na hypotéky a nižšou aktivitou výstavby. Ako ste na možný pokles zákaziek pripravení?

Táto situácia sa dotkne celého sektora stavebníctva. Už teraz tieto faktory významne ovplyvňujú plánovanie finančných akcií na tento rok a je namieste byť opatrný. Nebol by som však pesimista. Je jasné, že tento rok bude dokončených mnoho veľkých projektov z minulých rokov, najmä v rezidenčnej výstavbe.

A tu potom očakávam stagnáciu spôsobenú kombináciou vysokých cien nehnuteľností, zvýšených úrokových sadzieb hypotek, ako aj znížením ich dostupnosti. No v oblasti priemyselnej výstavby cítime stále tlak a potrebu na modernizáciu a rozširovanie existujúcich kapacít priemyselných parkov, čo môže spomaliť výraznejší prepad slovenského stavebníctva. 

Sú vaše štyri divízie úzko prepojené? Ak sa niečo udeje na trhu, poznačí to všetky rovnako alebo dokáže niektorá potiahnuť tie ostatné?

Odpoveďou sú dve slová – diverzifikácia a synergia. Všetky naše divízie sú úzko späté so stavebníctvom, takže ak sa na trhu niečo udeje, pocítia to všetky, hoci nie rovnako. Vďaka diverzifikácii činností sme v globále menej senzitívni na výkyvy trhu.

Práve diverzifikácia a synergia činností medzi divíziami nám už v minulosti pomohli rásť a zvýšiť konkurencieschopnosť aj v ťažších časoch. Vďaka nim sme dokázali nielen vstúpiť na nové trhy, ale aj znížiť náklady a zlepšiť výsledky.

Sú ceny v stavebníctve férové? Zohľadňujú všetky náklady, ktoré vstupujú do výstavby? 

Zadávatelia reflektujú na realitu trhu do takej miery, do akej je vybudovaná dôvera medzi zadávateľom a zhotoviteľom stavby, nakoľko si zhotoviteľ vie svoju cenu obhájiť, keď navyše vie ponúknuť riešenie s pridanou hodnotou.

Okrem priamych nákladov na materiál, prácu a technické vybavenie vstupujú do hry ďalšie faktory, napríklad dostupnosť miesta realizácie projektu, lokalita a dostupnosť pracovnej sily v nej, ale aj termíny zhotovenia stavby či technologická komplikovanosť výstavby.

Sú zadávatelia, pre ktorých je cena jediným a hlavným kritériom. Rovnako ako sú zhotovitelia, ktorí ponúknu čo najnižšiu cenu aj na úkor kvality, napríklad materiálov. Naša skúsenosť s klientmi je, že ak je cena nastavená realisticky, zadávateľ je náchylný ju akceptovať. 

Ako sa vám darí dosahovať nákladovú efektivitu a ponúkať reálne, ale zároveň konkurencieschopné ceny? 

Ako obrovskú výhodu DYNAMIKU vnímam rodinný charakter firmy. To sa odráža v jednoduchšej, pomerne plochej organizačnej štruktúre, kde sa majitelia podieľajú na riadení spoločnosti a jej každodennom chode.

Umožňuje nám to poznať detailne každý projekt, do ktorého sa púšťame, a tak v prípade potreby rýchlo reagovať. Zároveň nám tento štýl riadenia pomáha rýchlejšie sa adaptovať na meniaci sa trh s vysokou mierou konkurencie. 

DYNAMIK Holding a jeho divízie

1. DYNAMIK Construction je orientovaný na stavebnú činnosť a v uplynulom roku firma rozšírila jeho pobočky do Česka a Srbska.
2. DYNAMIK Real Estate je divíziou developmentu, ktorá sa zaoberá investičnou a realitnou činnosťou a komplexnou správou a prenájmom nehnuteľností.
3. DYNAMIK Trans je divízia dopravy a logistiky, ktorá poskytuje prepravné služby a možnosť prenájmu stavebných mechanizmov a vozidiel.
4. DYNAMIK Trading zahŕňa stavebniny s kúpeľňovým a kuchynským štúdiom, so strešným centrom a s predajňou náradia, ako aj betonáreň v Nitre.

Vaše stavebné aktivity siahajú do Česka aj Srbska. Bolo ťažké preniknúť na tieto trhy?

Vznik našich pobočiek v zahraničí je sčasti výsledkom synergie. Vďaka dlhodobej spolupráci s belgickou firmou Besico sa nám podarilo vstúpiť na trh v Srbsku a cez nášho dlhoročného klienta Magna vstúpila divízia DYNAMIK Construction na český trh. Tieto expanzie sú pomerne čerstvé a rozvoj týchto pobočiek bude trvať dlhšie.

Kým na Slovensku sme braní ako stabilný a dlhoročný spoľahlivý partner, v zahraničí ešte nemáme vybudované také silné meno. Základom bude úspešne dokončiť prvé väčšie projekty a odkomunikovať naše bohaté skúsenosti zo Slovenska klientom na týchto trhoch. 

Svetu čoraz viac vládnu technológie. Akým smerom ide DYNAMIK?

Implementácia nových technológií ovplyvní nielen samotný proces stavebnej výroby, no revolučne zmení spôsob navrhovania a prevádzky budov, ale aj spôsob riadenia samotných spoločností. V kancelárskom prostredí už vidíte pomerne bežne využívanie rôznych cloudových riešení, umelej inteligencie alebo aplikácií na správu a riadenie procesov.

Na túto cestu sa pred časom vydal aj DYNAMIK. V nových budovách bežne riešime inteligentnú elektroinštaláciu, máme klientov, ktorých za-ujal náš systém kúrenia a chladenia prostredníctvom geotermálnej energie, ktorú sme budovali v projekte Muehlbauer, na monitorovanie situácie na mieste výstavby už bežne využívame drony.

Budúcnosť patrí technológiám, ktoré v súlade s trvalo udržateľným rozvojom pomôžu zvýšiť produktivitu, efektivitu aj bezpečnosť výstavby. Teším sa, keď budeme môcť na niektoré fyzicky náročné stavebné práce využiť roboty alebo si chýbajúci stavebný komponent vytlačiť na stavbe z 3D tlačiarne. 

Čo považujete vo viac ako tridsaťročnej histórii firmy za jej najväčšie úspechy?

Vždy budeme hrdí na to, že sa nám podarilo vybudovať spoločnosť, ktorá patrí už stabilne k top firmám v stavebníctve na Slovensku, a to pri zachovaní rodinného charakteru firmy bez vstupu cudzieho kapitálu a štátnych zákaziek. Že sa nám podarila pred pár rokmi generačná výmena vo vedení spoločnosti bez veľkých otrasov a firma sa ďalej úspešne rozvíja. Každý projekt vnímame ako úspech, ktorý nás posúva ďalej. Obrovským úspechom je, že sa nám podarilo vytvoriť tím ľudí, na ktorý sa môžeme vždy spoľahnúť.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia.
Neprehliadnite

Stavebné povolenia z hľadiska úžitkovej podlahovej plochy v EÚ v minulom roku klesli