Britská organizácia Equality vtedy urobila výskum, ktorého výsledky boli šokujúce. Viac ako 90 percent rómskych detí, ktoré boli na Slovensku umiestnené do špeciálnych škôl, sa v Británii dokázalo zaradiť do normálneho vzdelávacieho procesu.

Optimistické vysvetlenie zistení prieskumu by bolo, že britský školský systém má na žiakov príliš nízke nároky a slovenský je náročnejší. Tak to však nie je. Medzinárodné testovania a porovnania ukazujú, že slovenské školy zaostávajú za priemerom krajín OECD, žiakov zo sociálne slabšieho prostredia nedokážu adekvátne vzdelávať a úroveň zručností absolventov základných škôl tragicky upadá.

Pred desiatkami rokov pritom ani vo Veľkej Británii školy nerozkvitali. Nespokojnosť veľkej časti verejnosti a odborníkov donútila vládu k reforme. Nový zákon o vzdelávaní zaviedol koncom osemdesiatych rokov národné kurikulum, ktorého cieľom bolo poskytnúť každému dieťaťu príležitosť na kvalitné vzdelanie. Systém je založený na základných predmetoch – angličtine, matematike a vede a ostatné sú doplnkové. Študentov pravidelne testujú, aby štát vedel, akú úroveň dosahujú. Nie preto, že chcú deti stresovať, ale aby zistili, či vzdelávací systém nevykazuje nedostatky, ktoré treba rýchlo napraviť.

Aj na Slovensku sa prebudili učitelia a aktivisti. Tí prví vyšli do ulíc, aby na Zraze dlhých nosov upozornili vládu na nízke platy a zlé podmienky, ktoré učitelia majú. Kampaň A dosť! zase spojila ľudí, akými sú univerzitný profesor a lekár Dušan Meško, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský, šéfka Nadácie Pontis Lenka Surotchak a ďalší. Politikov pred voľbami upozorňujú, aby viac nehazardovali so Slovenskom a začali riešiť kritický stav slovenského školstva.

Politické strany vo svojich volebných programoch sľubujú viac investícií do škôl a mnohé z nich zverili prípravu svojich programových téz expertom. Ibaže predvolebné sľuby nestačia. Je potrebné, aby verejný tlak neustal a aj po voľbách nútil politikov konať. V prípade slovenských škôl bolo už včera neskoro. A tu pritom nejde o nič menej ako o budúcnosť krajiny.

Článok vyšiel v týždenníku TREND 1 / 2016 s titulkom Lepšie školy, lepší štát