Globálna trhová kapitalizácia akciových búrz klesla od začiatku roka o desivých 25 biliónov dolárov a dostala sa hlboko pod stobiliónovú métu.

Na trhoch panuje skepsa a (nielen) Wall Street klesla z historických maxím už o vyše 20 percent, čo ju dostalo do medvedieho teritória. Je to dôsledok kombinácie očakávaní (a reality) rýchleho zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami pre akútnu potrebu utlmiť vysokú infláciu pri komoditnom ponukovom šoku a geopolitickej a makroekonomickej neistote, čo vyvoláva obavy z bezprostrednej recesie. Začiatok cyklu sprísňovania menovej politiky centrálnymi bankami sa pretavil aj do rastu výnosov, a teda poklesu cien na dlhopisových trhoch.

Agregátny index cien dlhopisov Bloombergu klesol približne o pätnásť percent, čím sa dostal na päťročné minimá, keď sa desaťročný americký výnos priblížil k jedenásťročnému maximu na úrovni 3,5 percenta, a pri raste desaťročného nemeckého výnosu nad 1,6 percenta, teda na najvyššie úrovne od roku 2014.

Súčasné ukončovanie kvantitatívneho uvoľňovania viacerými centrálnymi bankami sa pretavilo popri zvýšenej averzii k riziku aj do rozšírenia rizikových prirážok štátnych aj kvalitných podnikových dlhopisov. Synchrónny pokles cien akcií a dlhopisov, ktoré predchádzajúcu viac ako dekádu v tandeme rástli, tak vyústil do jedného z najväčších drawdownov hodnoty obľúbených portfólií 60/40 za ostatných 60 rokov.

V prípade amerických investorov padlo takéto portfólio od začiatku roka takmer o 20 percent. Zhodnotenie hotovosti je pritom neatraktívne a po očistení o infláciu na multidekádnych maximách záporné.

Napriek ostatným turbulenciám na trhoch je stále lepšie byť zainvestovaný. Hoci nevieme s významnou mierou istoty povedať, kedy akciové trhy dosiahnu dno či úrokové sadzby sa vyšplhajú na vrchol rastu, sme skalopevne presvedčení, že vymažú súčasné straty.

Inflácia skôr či neskôr postupne odznie, rôzne protivetry ekonomického rastu vrátane logistických problémov ustanú, okrem toho starnutie populácie je megatrend, ktorý bude držať úrokové sadzby na uzde. Vyskočenie z trhu by dnes znamenalo realizáciu strát a riziko premeškania značnej časti odrazu, ktorý štandardne predbieha reálny ekonomický vývoj. Treba pamätať na to, že najviac sa zhodnotia investície nakúpené práve počas kríz. 

Stanislav Pánis

Analytik J&T Banky. Po štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T Banke pôsobí od roku 2011.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
vlada
Neprehliadnite

Aj Slovensko bude šetriť zemným plynom, dopyt po rope sa nezníži a svetová ekonomika sa zhorší