Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb (2015)
Telecommunication Operators Ranked by Sales Revenue (2015)
SpoločnosťTržby spolu (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Vlastné imanie (tis. eur)Investície (tis. eur)Zisk po zdanení (tis. eur)Priemerný počet zamestnancov
CompanySales revenue (EUR ’000)Change (%)Added Value (EUR ’000)Own capital (EUR ’000)Investments (EUR ’000)After-tax profit (EUR ’000)Average number of employees
201520142015/14201520152015201520142015
1.Slovak Telekom, a.s., Bratislava782 890767 5512,0n1 108 532126 55171 68043 5663 541
2.Orange Slovensko, a.s., Bratislava560 623580 156-3,4255 576298 29683 03488 249103 0621 088
3.O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 1245 314224 3519,3103 373153 63419 41243 30832 624520
4.DanubiaTel, a.s., Bratislava 296 52995 1621,426 07935 99420 5747613 985457
5.Slovanet, a.s., Bratislava58 82152 56711,942 9476 2256 7261 724731243
6.Towercom, a.s., Bratislava54 83154 1451,334 18044 0874 2939 46510 400218
7.Benestra, s.r.o., Bratislava 346 29345 1522,523 868-1 3686 424-3 669-4 463179
8.Energotel, a.s., Bratislava13 73613 2703,56 9037 8601 1312 3481 72983
9.Antik Telecom, s.r.o., Košice10 5359 7318,34 7197 5961 0704381 153174
10.Marlink, s.r.o., Bratislava 46 0145 27714,03 8579 380n20822465
11.Satro, s.r.o., Bratislava4 1084 253-3,42 1701 296487-1533082
12.Vnet, a.s., Bratislava3 5513 3366,41 3741 605n124548
DH Telecom, s.r.o., Bratislavan47 898nnnnn63n
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislavan45 289nnnnn2 713n
BT Slovakia, s.r.o., Bratislavan3 263nnnnn-23n
Interoute Slovakia, s.r.o., Bratislavan3 207nnnnn190n
1 Do 3. júna 2014 Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava (Until 3rd June 2014 Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava) 2 Údaje zahŕňajú výsledky dcérskej spoločnosti Swan, od 31. januára 2016 Swan Mobile, ktorej tržby za rok 2015 predstavovali 56,7 mil. € a za rok 2014 predstavovali 73,5 mil. € (Data include the financial results of daughter company Swan, from 31st January 2016 Swan Mobile, whose total sales in 2015 were 56,7 mil. € and in 2014 were 73,5 mil. €) 3 Do 30. novembra 2014 GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava (Until 30th november 2014 GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava) 4 Do 4. apríla 2016 Astrium Services BC, s.r.o., Bratislava (Until 4th April 2016 Astrium Services BC, s.r.o., Bratislava) Údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje (Figures are consolidated based on International Financial Reporting Standards. For companies not obliged to consolidate, individual figures are shown) n – nedostupný údaje (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses
Poskytovatelia hlasových služieb (2015)
Voice Service Providers (2015)
SpoločnosťPredaj hlasových služieb (tis. eur)Zmena (%)Podiel na celkových tržbách (%)Služby na báze IP (tis. eur)Počet aktívnych zákazníkov (k 31. decembru)1Priemerný počet hlasových hovorov mesačne (tis.)
CompanyVoice service sales (EUR ’000)Change (%)Share on total sales (%)IP-based services (EUR ’000)Active customers (as at 31st December)Monthly voice calls (in thousands)
201520142015/201420152015201520142015
1.Slovak Telekom, a.s., Bratislava287 063312 978-8,340,64 7632 726 9942 753 19575 448
2.Orange Slovensko, a.s., Bratislava283 328320 974-11,750,5n2 896 4962 844 610n
3.DanubiaTel, a.s., Bratislava19 90434 047-41,520,61 12895 3803 5671 383
4.Benestra, s.r.o., Bratislava13 46411 93212,829,1n4 5204 3822 320
5.Slovanet, a.s., Bratislava6 5506 558-0,111,11 3273 1703 688n
6.Antik Telecom, s.r.o., Košice1 363nn12,9n14 20213 550n
7.Vnet, a.s., Bratislava31718274,28,9317nnn
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislavannnnn1 809 0001 684 000n
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislavan1 950nnn69 00067 700n
1 Aktívny klient je taký, ktorý v posledných troch mesiacoch vykonal aspoň jednu aktívnu operáciu (Active client is the one who made at least one call in the three months)
Poskytovatelia internetových služieb (2015)
Internet Service Providers (2015)
SpoločnosťPredaj internetových služieb (tis. eur)Zmena (%)Podiel na celkových tržbách (%)Služby pre domácnosti (tis. eur)Počet klientov (k 31. decembru)Zákazníci podľa typu pripojenia
Dial-upDSLFTTx a cableIné
CompanyInternet service sales (EUR ’000)Change (%)Share on total sales (%)Services provided to households (EUR ’000)Number of clients (as at 31st December)Customers by type of connection
Dial-upDSLFTTx & cableOther
201520142015/14201520152015
1.Slovak Telekom, a.s., Bratislava139 196137 1711,517,883 5301 404 14423 860364 73382 618mobilné: 930 924, leased line: 2 009
2.Orange Slovensko, a.s., Bratislava91 72682 14211,716,4n200 65785 38066 959mobilné: n, lite tv: 48 318
3.DanubiaTel, a.s., Bratislava24 13323 7671,525,06 92945 770555 39831 847mobilné: 7 253, leased line: 351, rádio licencované: 1 872, rádio nelicencované: 584
4.Benestra, s.r.o., Bratislava13 95713 8330,930,1n12 7983728 885941leased line: 412, rádio licencované: 912, rádio nelicencované: 142
5.Slovanet, a.s., Bratislava12 36712 1651,721,06 64759 53337724 09122 122leased line: 281, rádio licencované: 10 579, rádio nelicencované: 4 096
6.Antik Telecom, s.r.o., Košice6 9068 997-23,265,6n49 96041 900rádio nelicencované: 8 000
7.RadioLAN, s.r.o., Bratislava2 9241 84358,797,1n14 213850rádio nelicencované: 13 220
8.Vnet, a.s., Bratislava2 7473 303-16,877,4369nnn
9.DSI Data, s.r.o., Námestovo1 7422 584-32,663,5n13 2976 117rádio nelicencované: 7 180
10.Energotel, a.s., Bratislava1 1761 1214,98,6nnn
11.Imafex, s.r.o., Liptovský Mikuláš1 1001 260-12,785,3n9 5009 120rádio nelicencované: 285
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislavan17 114nnn123 500123 500
Satro, s.r.o., Bratislavan1 401nnnnnn
Poskytovatelia TV služieb (2015)
TV Service Providers (2015)
SpoločnosťPredaj TV služieb (tis. eur)Zmena (%)Podiel na tržbách (%)
CompanyTV services sales (EUR ’000)Change (%)Share on total sales (%)
201520142015/142015
1.Slovak Telekom, a.s., Bratislava53 31148 7729,36,8
2.Towercom, a.s., Bratislava40 17238 5634,272,4
3.DanubiaTel, a.s., Bratislava3 3672 73023,33,5
4.Orange Slovensko, a.s., Bratislava1 4531 4291,60,3
5.Antik Telecom, s.r.o., Košice1 262n13,0
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislavan25 217nn
Satro, s.r.o., Bratislavan2 415nn
Poskytovatelia veľkoobchodných telekomunikačných služieb (2015)
Wholesale Telecommunications Service Providers (2015)
SpoločnosťVeľkoobchodný predaj (tis. eur)Zmena (%)Podiel na tržbách (%)
CompanyWholesale (EUR ’000)Change (%)Share on total sales (%)
201520142015/142015
1.Slovak Telekom, a.s., Bratislava94 11394 499-0,412,0
2.Benestra, s.r.o., Bratislava15 89614 45610,034,3
3.DanubiaTel, a.s., Bratislava15 53429 196-46,816,1
4.Energotel, a.s., Bratislava9 50710 625-10,569,2
5.Slovanet, a.s., Bratislava5 9535 6066,210,1
Pozn.: Z veľkých telekomunikačných veľkoobchodníkov chýba v tabuľke Orange Slovensko, DH Telecom a Železničné telekomunikácie (From among the big telecom wholesalers Orange, DH Telecom and Railways Telecom are missing)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa