V prvom rade musím vyjadriť hlasný nesúhlas s týmto tvrdením. Hovoriť, že každý, kto ostane na Slovensku, premrháva svoj talent, je veľký omyl.

Nehovorím o sebe, ale o desiatkach šikovných a motivovaných mladých ľuďoch a početnej skupine rovnako motivovaných pedagógov, ktorí vynakladajú všetku snahu na zhodnotenie svojho potenciálu či potenciálu svojich študentov.

Iná veľká skupina ľudí pochopila môj text ako útok na tých, ktorí si vybrali pre svoje štúdium zahraničie. Čo bol ďalší omyl. Každý z nás sa o štúdiu rozhoduje s najlepším vedomím a svedomím, hľadá pre seba to najlepšie.

Aj ja osobne som toto leto odštartoval v zahraničí. Pracujem s jednými z najlepších rakúskych (ale aj slovenských) ekonómov na Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni. Ide síce o  malú organizáciu s niekoľkými ľuďmi, no o to viac tam vládne príjemná rodinná atmosféra, z ktorej cítiť, ako veľmi inak funguje svet výskumu – a ešte aj v zahraničí.

Napriek tomu, že som Slovákom zo slovenskej univerzity, necítim žiadne predsudky či opovrhnutie mojou školou. Naopak, komunikujú so mnou ako s rovnocenným „kolegom“, so všetkou zodpovednosťou, právami aj povinnosťami.

Aj to by som chcel uviesť ako jeden z dôkazov, že nie som vôbec proti zahraničiu či vycestovaniu – práve naopak. Život v zahraničí vám ukáže, ako svet dokáže fungovať, ale aj nefungovať. Akí iní sú ľudia, zvyky, firmy a kultúra. Každý, komu to situácia dovolí, by mal aspoň na nejaký čas skúsiť život mimo Slovenska. Nie preto, že je nám tu hrozne. Je nám tu tak, ako si sami urobíme.

Život v zahraničí vám ukáže, ako svet dokáže fungovať, ale aj nefungovať

Dôvodom je, že investícia do seba a do svojho rozvoja má najväčšie výnosy, najmä cez zahraničné skúsenosti. Nebáť sa jazyka, nebáť sa samostatnosti, nebáť sa nového. Najdôležitejší predpoklad však je, aby ste si nadobudnuté zručnosti a schopnosti nenechali len pre seba a vrátili sa domov.

Dovolím si zneužiť toľko kritizovaný pokrik z našich nedávnych majstrovstiev sveta: „My sme tu doma!“ Áno, sme. No to nie je dôvod, prečo máme vyhrať zápas. To je dôvod, prečo nám má záležať na tom, ako ten náš slovenský svet okolo nás vyzerá.

Autor je poslucháč Ekonomickej univerzity v Bratislave.