Po utorkovej slovenčine, ktorá nám všetkým dala naozaj zabrať, sa spustila vlna kritiky zo strany študentov. Dokonca aj niektorých slovenčinárov.

Test bol podľa nich neprimerane ťažký a v skutočnosti nezisťoval znalosti zo slovenského jazyka, ale snažil sa maturantov nachytať na rôznych zákerných úlohách, ktoré boli zamerané okrem iného na matematiku či dejepis.

Na sociálnych sieťach sa objavilo veľa príspevkov od ukrivdených študentov. Citujem jeden z nich: „Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší... To bola moja téma slohu na maturitách zo SJL od NÚCEM-u. Teraz by som aj dal: Je smutné, že obeťami NÚCEM-u sa stávajú študenti.“

Na príspevky tohto typu prišlo veľa negatívnych reakcií. Vraj sme príliš citliví a zbytočne sa sťažujeme. Zmaturuje predsa každý. Ja si takisto myslím, že test bol tento rok neprimerane ťažký. Teda nie až taký ťažký ako skôr zákerný. Obávam sa, že o rok môže byť ešte horší.

S kamarátmi sme sa zhodli, že po absolvovaní maturitného testu by sa študenti nemali cítiť hlúpi, ale mali by byť spokojní, že veď toto sme sa učili, to sme vedeli. Z vlastných skúseností však viem povedať, že mnohí maturanti boli po skúške frustrovaní.

Študenti by sa po maturitnom teste nemali cítiť hlúpi

Veľmi rada by som v budúcnosti videla reformy v tomto type testovania. Úlohy by mali byť čo najviac zamerané na reálne vedomosti žiakov, ktoré získali na hodinách slovenského jazyka. Nie na chytáky, ako napríklad určiť počet postáv v diele, ktoré ani nepatrilo do povinného čítania.

Študenti sú v deň skúšky pod veľkým stresom a ľahko sa dajú nachytať. Ja som sa napríklad musela viackrát vrátiť k jednej otázke, aby som napokon svoju pôvodnú odpoveď zmenila. Pevne dúfam, že som sa po dlhom rozmýšľaní nerozhodla pre tú nesprávnu.

Takto smerované otázky aj najlepších študentov zbytočne zneistia. Zrejme sa to odzrkadlí aj na celoslovenskom priemere. Hoci to by mohlo viesť k nejakej zmene zo strany tých, ktorí testy pripravujú.

Autorka študuje na 1. súkromnom gymnáziu Bajkalská v Bratislave.