Rodinná zlievarenská spoločnosť Medeko Cast z Považskej Bystrice v minulom roku opäť dokázala zužitkovať svoje skúsenosti a potvrdiť pozíciu na európskom trhu. Firme sa znovu podarilo dosiahnuť rekordné tržby a aj jej hospodársky výsledok prekonal očakávania.

Extrémne vysoké ceny energií a zdražovanie materiálových vstupov v závere roka jej však neumožnili v čistom zisku prekonať predvlaňajší rok. Napriek tomu Medeko Cast plánuje ďalšie investície, ktoré jej umožnia zvýšiť kapacity výroby. Za pozitívnymi výsledkami stojí v rodinnej firme dvojica výkonných riaditeľov.

Dcéra zakladateľa spoločnosti Kristína Lang a dlhoročný manažér firmy Peter Huljak. Ten je tento rok nominovaný na prestížnu cenu TREND Manažér roka 2022.

Máte za sebou ďalší úspešný rok. Ako ho hodnotíte?

Prvý rok pandémie bol z hľadiska výrobných nákladov a predajných cien stabilný, ako problematické sa javili výpadky ľudí a nespoľahlivé dodávateľské reťazce. Môžem však potvrdiť, že aj rok 2021 prekonal naše očakávania, hoci sa k spomínaným problémom pridal ešte výrazný rast cien energií a komodít. Pre firmu Medeko Cast, ktorá je obchodno-výrobná spoločnosť, to bolo kľúčové. Približne 55 percent z celkových tržieb, ktoré dosiahli takmer 50 miliónov eur, totiž tvorí obchod s odpadom z farebných kovov a zvyšných 45 percent predstavuje výroba odliatkov a polotovarov.

Ktoré ďalšie faktory stoja za vlaňajším hospodárením?

Pri obchodovaní s kovovými odpadmi nám situácia priala. Ceny komodít rástli, čo sa prejavilo vo výraznom náraste tržieb. Čo bolo ešte dôležitejšie, dokázali sme pri zvýšených tržbách zvýšiť EBITDA maržu. Naše výrobné úseky sa však v dôsledku vysokých cien energií a komodít dostávali do úzkych. Mali sme uzatvorené dlhodobé kontrakty, ktoré neboli stopercentne kryté vstupnými materiálmi.

Zároveň energie sme nakupovali už dlhší čas na spot a boli sme nútení s obchodnými partnermi otvoriť rokovania o už potvrdených kontraktoch. Nebolo to príjemné ani pre jednu stranu. Pochopili však zložitosť situácie a spoločne sme našli cestu, ako zohľadniť nárast nákladov v cenách. Tieto dva faktory stoja za úspešným rokom 2021.

Ukázali sa rozhodnutia, ktoré ste v minulom roku urobili, ako prínosné aj na tento rok?

Kľúčovou bola zmena prístupu k cenotvorbe na výrobných úsekoch. Po prvotnom šoku z rastu cien sme nadobudli presvedčenie, že ešte nie sme na konci a rast bude pokračovať. Chceli sme sa vyhnúť situácii, keď opäť budeme mať dlhodobé kontrakty nekryté vstupmi a otázne ceny energií.

Partnerom sme preto predložili detailné „cost breakdown“ analýzy a dohodli sme si kvartálne prehodnocovanie cien podľa pohybov na komoditnej burze a podľa vývoja cien energií. Systém sa osvedčil. Počas roka sme ceny menili ešte niekoľkokrát, ale podstatné bolo, že partnerov to už vyrušovalo menej, keďže si mohli skontrolovať výšku a opodstatnenosť zvýšenia.

Ostali niektoré projekty z minulosti, ktoré sa nepodarilo dotiahnuť do konca?

Kľúčové projekty sme zvládli a práve preto sme opäť dosiahli výborné výsledky. Samozrejme, existuje množstvo aktivít, ktoré sme mali naplánované a neboli ukončené. To však považujem v živote firmy za čosi bežné. Situácia sa počas roka často mení, a tak musíme aj my prispôsobovať svoje aktivity.

Minulý rok bol prínosný pre výrobu a automatizáciu. Čo to znamenalo pre Medeko Cast?

Sme nadšení, že sme dali zelenú našej doposiaľ najväčšej investícii. Ide o výstavbu novej zlievarne presných odliatkov, ktorá bude mať viac ako dvojnásobnú kapacitu v porovnaní s tou súčasnou.

O čo presne pri tejto technológii ide?

Presné odliatky vyrábame na báze vytaviteľného voskového modelu. Na vstrekolisoch vyrobíme voskový model presne zodpovedajúci hotovému odliatku, následne ho obaľujeme viacerými vrstvami piesku. Po nanesení potrebných vrstiev piesku vosk pomocou horúcej pary a tlaku vytavíme a ostane nám keramická forma. Formu nahrejeme a lejeme do nej oceľ. Po odstránení keramiky dostaneme hotový odliatok. Ten je veľmi presný, na sto milimetrov dosahuje presnosť približne 0,1 až 0,2 milimetra. Kľúčový proces výroby keramických foriem pre odliatky však bude plne automatizovaný. V súčasnosti keramické formy vyrába zhruba desiatka pracovníkov ručne. Ale po spustení výroby na linke pracovníkov postupne preškolíme na nové pozície. Zlievareň presného liatia je považovaná za veľmi prestížnu výrobu v strojárskom priemysle. Sme radi, že sa nám darí a dokážeme konkurovať špičkovým európskym zlievarňam.

Pred vlaňajškom ste uvažovali o expanzii na nové trhy. Ako vyzerajú tieto plány?

Aktuálne sa sústredíme najmä na európsky trh. Kľúčové sú pre nás krajiny hovoriace po nemecky, Škandinávia a krajiny V4. Aj keď obchodných manažérov učíme, že obchod nemá logiku a niektoré produkty dodávame cez pol zemegule. Väčšinu nových zákazníkov dnes získavame v online priestore.

Čím to je?

Po finančnej kríze v roku 2008, keď sme sa zaujímali o to, ako expandovať, sme dospeli k záveru, že strojárske podniky, ktoré sú našimi konkurentmi, nevedia robiť online marketing a okrem toho majú aj veľmi slabý zákaznícky servis. Iste, situácia sa oproti roku 2008 zásadne zmenila, ale my sme si odvtedy vybudovali kompetencie v oblasti marketingu a zákazníckeho servisu. Doteraz z nich profitujeme. Uvedomujeme si, že od nášho výkonu závisí výkon a konkurencieschopnosť celého dodávateľského reťazca. Odmenou za snahu je rast biznisu.

Peter Huljak, Medeko Cast
Zdroj: Medeko Cast
Peter Huljak
Je výkonný manažér a riaditeľ spoločnosti Medeko Cast, v ktorej pôsobí už viac ako štrnásť rokov. Vo firme začínal ako projektový manažér a neskôr mal na starosti oblasť obrábania a presného odlievanie. Predtým pôsobil ako projektový manažér v spoločnosti Smart Ideas či obchodný riaditeľ Prima Zdroj Holding. Je absolventom Copenhagen Business School, kde získal titul master of business administration, magisterský titul má z City University v Bratislave.

Odhadujete, že sa oblasť automatizácie ešte väčšmi rozšíri práve pre pandémiu?

Rozhodne áno. Firmy nedokážu uspokojiť dopyt pre chýbajúcu pracovnú silu. Rozvoj v oblasti automatizácie napreduje veľmi rýchlo a čo je dôležité, vytvára ďalšie obchodné príležitosti. Všetci profitujú, firmy majú viac biznisu, biznis vytvára lepšie platené pracovné miesta a v konečnom dôsledku sa zvyšuje životná úroveň ľudí.

Pripravuje sa firma na zmeny, ktoré môžu nastať na trhu v súvislosti s infláciou, hroziacou recesiou, dosahmi vojny a nárastom cien?

Snažíme sa byť pripravení na zhoršenie situácie. Máme pod kontrolou operatívne záležitosti ako cenotvorbu, poistenie pohľadávok a kontraktov, výšku skladových zásob, produktivitu práce, plus nerobíme špekulatívne obchody. Rozvoj firmy financujeme z vlastných zdrojov a na väčšie projekty máme v bankách otvorené úverové linky. Pri výraznom zhoršení situácie preto budeme rýchlo reagovať a optimalizovať náklady. Zároveň budeme ďalej vytrvalo pracovať na rozvojových projektoch, keďže som si istý, že trh sa znova naštartuje a budeme pripravení.

Ako dnes chcete presvedčiť zamestnancov, že ich snaha v minulom období sa do budúcna aj pri horšom vývoji vyplatí?

So zamestnancami sa snažím komunikovať otvorene, nerobiť žiadne skratky. Dnes sú príkladom témy covidu a vojny na Ukrajine. Otvorene sme komunikovali, že rešpektujeme pokyny štátnych inštitúcií a trváme na dodržiavaní pravidiel, otvorene sme pomenovali agresora. Na Slovensku žijeme dobu extrémne polarizovanej spoločnosti. Vnímame to aj u nás vo firme a pracujeme s tým. Je totiž dôležité mať na pracoviskách dobrú atmosféru. Musíme ľudí spájať, počúvať a vnímať ich podnety. V otázkach firmy je dôležité, aby došlo k zhode. Samotné presviedčanie neprináša výsledky. Otvorená komunikácia a vzájomný rešpekt áno.

Uvažujete aj o ďalších investíciách, aby ste ešte viac zachytili vlnu rastu firmy aj trhu?

Uvažujeme o akvizícii firiem, ktoré by nám zapadli do portfólia. Snaha rásť cez akvizície u nás už určitý čas existuje, ale k realizácii ešte nedošlo. Mali sme záujem o konkurenčnú českú a nemeckú zlievareň, ale majitelia sa rozhodli pokračovať vo svojej prevádzke. Na Slovensku sme chvíľu zvažovali zlievareň s iným sortimentom, ako máme my, ale nakoniec sme dospeli k záveru, že nám nie celkom zapadá do portfólia. Dnes je preto našou prioritou dokončiť investíciu do výroby zlievarne presného liatia. Ak sa nám to podarí podľa našich predstáv, vlnu rastu určite zachytíme a vytvoríme si tak pomerne veľký priestor na ďalší rast a rozvoj firmy.

V minulom rozhovore sme sa bavili aj o nástupníctve vo firme. Je v tomto smere nový status?

Áno, odovzdanie vedenia firmy prebehlo a už dva roky máme novú organizačnú štruktúru. Pavol Demáček ako zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ odovzdal vedenie firmy dvom výkonným riaditeľom. Jeden je zodpovedný za obchod a výrobu, druhý za financie, ľudské zdroje a systém spoločnosti. Výkonní riaditelia sa zodpovedajú rodinnej rade, ktorá je zložená z majiteľov firmy. Systém sme si osvojili a sme s ním spokojní.

Medeko Cast
Zdroj: Tony Štefunko

Aké manažérske vlastnosti sa vám v doterajšej kariére a podnikaní vyplatili?

Osobne za dôležité považujem vytrvalosť, ochotu bojovať s problémami a neúspechmi a schopnosť učiť sa. Učenie je kľúčový faktor úspechu. Nakoniec je všeobecne známe, že návratnosť investícií do učenia je veľmi vysoká. Zaujíma ma biznisová literatúra orientovaná na rozvoj učenia vo firmách, leadership, manažment zmien, behaviorálna ekonómia. Pri učení mám však na mysli aj schopnosť vyhodnocovať situácie, ktoré sa okolo nás dejú. Brať si z nich ponaučenie a korigovať svoje budúce rozhodnutia na ich základe.

Čo si zároveň prenášate aj do osobného života?

Dá sa povedať, že všetko, čo som spomínal. Keď objavím šport, ktorý ma baví, som ochotný veľmi veľa urobiť pre to, aby som sa ho naučil na vysokej úrovni. Nie preto, aby som bol lepší ako súper, ale preto že ma baví objavovať, čo ďalšie ešte človek dokáže, kam môže posunúť svoje schopnosti. Zaujíma ma, ako fungujú veci, prísť na to, čo zlepšiť, aby si človek mohol aktivitu vychutnať v plnej miere. Celkovo ma v živote dokáže zaujať veľa vecí, ale naučil som sa dávať si pozor, aby som nechcel robiť všetky. Mám rád rôznorodosť, rozdielnosť a zaujímajú ma detaily.

Ako to vplýva na váš štýl riadenia? 

Mojou snahou je zapájať do riadenia našej spoločnosti všetkých ľudí. Našu firemnú kultúru charakterizuje snaha o vytváranie prostredia podporujúceho a podnecujúceho spoluprácu. Aj preto zamestnancov vedieme k samostatnosti a sme orientovaní na výsledky. Všetci musíme krotiť svoje ego a dať priestor aj menej výrazným kolegom. Naši pracovníci majú preto široké právomoci a k nim aj prislúchajúce zodpovednosti. Nie som totiž fanúšikom centralizovaného riadenia firiem s veľkou koncentráciou moci v jedných rukách. Takéto systémy sú zastarané a ich výkon veľmi slabý. Mojou snahou je využiť všetok potenciál, ktorý pre firmu Medeko Cast my všetci, čo sa na jej chode podieľame, predstavujeme.

Aké ciele ešte máte v podnikaní a osobnom živote?

Chcem robiť veci, ktoré ma bavia a napĺňajú. Som rád, že mám okolo seba tím ľudí, ktorí mi dodávajú energiu a sú pre mňa veľkou inšpiráciou. 

Viac informácií o podujatí TREND TOP, na ktorom bude odovzdaná cena Manažér roka 2022, sa dozviete na tomto linku.

Ďalšie dôležité správy

Michal Špaňár, CEO, Union
Neprehliadnite

Manažér roka 2022: Nemusíme za každú cenu tvoriť najvyšší zisk, chceme však rásť, hovorí Špaňár