Daniari totiž s mimoriadnym nasadením kontrolujú žiadosti o nadmerné odpočty DPH, prípadne nárok na oslobodenie od dane pri vývoze v rámci EÚ najmä za roky 2012 – 2013. Vždy ide o prípady, kde sa nejaká firma v rámci dlhého dodávateľsko-odberateľského reťazca náhle stratila, prestala komunikovať s daniarmi alebo neodviedla daň. Lenže namiesto toho, aby štát prenasledoval skutočného vinníka, sa daniari zavesia na poslednú zdravú firmu v reťazci, z ktorej je možné získať peniaze. Argument je jednoduchý: niekde sa stal podvod a dotknutá spoločnosť vedela alebo mala vedieť, že jej obchodní partneri môžu byť problematickí.

Váš odberateľ – váš problém

Valsabbia Slovakia je súčasťou rešpektovaného nemeckého podniku. Na Slovensku podniká v oblasti výroby surového železa a ocele už pätnásť rokov. V Bánovciach nad Bebravou zamestnáva viac ako 70 ľudí, dosahuje stabilné tržby približne 20 až 30 miliónov eur, celé roky riadne platí dane a odvody.

V roku 2015 však musela podstúpiť daňovú kontrolu za rok 2013. Dôvodom boli dodávky ocele maďarskému odberateľovi, ktorý doma neodviedol DPH, čo bola jeho povinnosť. Maďarskí daniari pri vyšetrovaní požiadali slovenských kolegov o informácie a tí to zobrali naozaj zostra.

„Finančná správa zjednodušene tvrdí, že Valsabbia mala po dodaní tovaru v roku 2013 sledovať svojich zákazníkov v zahraničí a že mohla vedieť, že títo sa neskôr stanú súčasťou podvodu na území iného štátu,“ uvádza daňová poradkyňa Renáta Bláhová z BMB Partners, ktorá v mene Valsabbie, ako svojho klienta, komunikuje.

Kontrola bola ukončená až o tri roky. Daniari v spornom prípade spätne odmietli uznať nemeckej firme na Slovensku právo na oslobodenie od DPH pri vývoze do Maďarska a dorubili jej daň takmer 800-tisíc eur. Valsabbia sa bránila, že predsa nemôže niesť zodpovednosť za neskoršie podvody pri obchodovaní s tovarom, ktorý vyrába.

Jeho dodávku riadne preukázala faktúrou, prepravným dokladom, zmluvou o dodaní tovaru a dodacím listom. Oceľ sa predávala za štandardné trhové ceny a slovenskí kontrolóri dostali aj bankový výpis ako dôkaz, že maďarský odberateľ za tovar riadne zaplatil úhradou na účet dodávateľa.

Boj proti podvodom s DPH je legitímny cieľ, daniari by však mali postupovať primerane

„Napriek uvedenému finančná správa k Valsabbii pristupuje ako k členovi organizovaného zločinu, čím porušuje jej základné práva v zmysle daňového poriadku. Je to zrejme spôsobené len skutočnosťou, že oceľ patrila krátky čas do kategórie obchodovaných tovarov náchylných na podvody s DPH,“ uvádza R. Bláhová. Valsabbia sa proti dorubeniu dane odvolala a v prípade neúspechu je odhodlaná brániť sa súdnou cestou.

Daňová poradkyňa z BMB Partners dodáva, že prípad nemeckej firmy nie je ojedinelý: „Môžem potvrdiť, že daňové úrady sa v prípade preverovaných karuselových podvodov niekedy neprimerane striktne sústredia na zdravú firmu v reťazci a často bez potrebnej objektívnosti a dôkazov predpokladajú, že mohla alebo mala vedieť o podvode. K tejto problematike existuje rozsiahla európska judikatúra a z našej praxe sa začínajú množiť prípady, keď slovenskí daniari konajú nad jej rámec.“

Mali ste vedieť! Ako daniari poľujú na zdravé firmy

Zdroj: Zsolt Lukács

Neuznanie odpočtu je likvidačné

Boj proti podvodom s DPH je nepochybne

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa