Pred založením firmy na výrobu sedacích vakov Martin Guttman pôsobil ako produktový manažér v banke. Inšpirovaný vlastným pocitom zo sedenia a úspechom produktov v zahraničí vyrobil vo voľnom čase prvé kreslá. Teraz pracuje na expanzii do zahraničia. Na Slovensku je podľa neho veľa kvalitných produktov vhodných na export, hoci tunajší pôvod nemusí byť vždy na osoh.

Tuli pôsobí ako profesionálne nastavená značka. Takých medzi „Made in Slovakia“ veľa nie je. Pristupovali ste k tomu tak od začiatku alebo ste sa učili postupne?

Niečo som robil profesionálne, ak to tak chceme nazvať. Veci ako plánovanie a analýzy boli na takej úrovni, ako to robíme aj teraz. Iné veci ako skúsenosti s marketingom a reálne nastavenie brandu na začiatku na takej úrovni neboli. Z predchádzajúcej profesie som bral know-how, kde sú procesy štruktúrované. V začiatkoch mi pomohlo, že som vedel, ako postupovať pri analýze a plánovaní obchodu.

Keby ste nemali predchádzajúce zamestnanie, boli by vaše začiatky amatérskejšie?

Myslím, že nie, pretože s mnohými vecami som pri plánovaní biznisu Tuli nemal skúsenosti. Ako napríklad uvedenie značky na trh. Vždy som do toho dával kombináciu skúseností a sedliackeho rozumu.

Ľudia na Slovensku sa podceňujú

Martin Guttman - majiteľ firmy Tuli - výrobca sedacich vakov Zdroj: Foto - Maňo Štrauch

Takže spustenie značky bolo o intuícii?

Treba si stanoviť dobrý postup. Podľa mňa to je vždy o zákazníkovi a produkte. Poviete si, komu to chcete predávať a čo ste schopní vyrobiť a ponúknuť. Napríklad naša silná cieľová skupina sú mladí ľudia od dvadsať do štyridsať rokov. Ja som sa snažil hľadať prieniky, ako týchto ľudí, väčšinou mestského typu zo strednej triedy, z IT, obchodu, reklamy, osloviť. A potom som hľadal cesty, ako im vstúpiť do myšlienkového procesu a spotrebiteľského správania. Medzi možnosťami som mal televíznu reklamu, rádio, bigboardy, PR v časopisoch... Keď som si zanalyzoval rôzne možnosti, zistil som, že nemám rozpočet, aby som išiel do veľkých médií či na bigboardy. Vyšli mi skôr efektívnejšie formy reklamy, napríklad umiestnenie produktov tam, kde sa pohybuje naša cieľovka, na hudobných festivaloch a iných spoločenských a kultúrnych akciách.

V určitom okamihu ste zistili, že na niektoré veci potrebujete aj profíkov. V akých oblastiach?

Napríklad pri zmene webu a zmene korporátnej identity. Pôvodný web bol jednoduchý, na bežnej slovenskej úrovni, nič výnimočné. Značka bola jednoduchá. Raz som sa stretol s ľuďmi z reklamnej agentúry, ktorí mi povedali, že to je pekný produkt, ale chcelo by to posunúť. Nechal som si poradiť a dal som im priestor a tak vznikla aktuálna korporátna identita.

A pomohlo to?

Myslím, že áno. Hovorili nám, že identita vyzerá dôveryhodne, až západniarsky. Mysleli si, že to je švajčiarska značka alebo niečo iné dovozové. A je super, ak ten dizajn pôsobí svetovo.

Nie je absurdné, že v roku 2013, keď niečo vyzerá svetovo, si stále všetci pomyslia: ani by sme nepovedali, že to je slovenské? O čom to svedčí?

O tom, že Slováci len postupne dozrievajú v tom uvedomovaní si a hodnotení vlastnej práce. Ľudia podceňujú Slovensko a samých seba. V tom, že keď niečo spravia, prečo by to nemohlo byť najlepšie na svete? Ja si myslím, že môže. Máme tu kopu šikovných ľudí, ktorí vymýšľajú svetové veci. My sme ako prvá firma na Slovensku získali Red Dot Award za produktový dizajn. Myslím, že toto ocenenie získajú len svetové výrobky. A mnohé slovenské výrobky majú parametre, aby také boli.

Ľudia na Slovensku sa podceňujú

Martin Guttman - majiteľ firmy Tuli - výrobca sedacich vakov Zdroj: Foto - Maňo Štrauch

S Tuli chcete expandovať aj do zahraničia. Vnímate slovenský pôvod ako hendikep?

Sú trhy, kde slovenský pôvod nemusí byť výhoda. Slovensko nemá históriu ani meno vo svete, čo sa týka dizajnérov, výrobcov alebo remeselníkov. V Kórei sme analyzovali trh a zdá sa, že na rozdiel od Česka, ktoré je pomerne dobre zavedené cez pivo, krištáľ alebo Škodu, je Slovensko neznáma krajina. Na niektorých trhoch preto bude možno vhodnejšie propagovať „európsky dizajn“, európsku výrobu. Ak sa na niektoré trhy dostaneme, naozaj budeme musieť zvážiť, či tam tlačiť slovenskosť alebo skôr európskosť.

Ako by sa dalo Slovensko lepšie predať?

Na Slovensku sú veľmi tvoriví ľudia. Kreatívni, flexibilní, vedia si nájsť cestičku. Mnohé národy vôbec také nie sú. Je tu už dosť výsledkov tvorivej práce, a preto by sa mal skôr tvoriť obraz moderného Slovenska. Neukazovať valašky, vrkôčiky a krpce. Ale moderné značky, výrobky, technológie, tie najlepšie moderné veci, ktoré sa tu vyrobili.